İçeriğe git


Resim
* - - - - 5 oy

Arda Turan


 • Please log in to reply
517 replies to this topic

#21 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 07:43 ÖS

sorun kendine Orhan'ý örnek almasý deðil, belli ki Orhan Ak iyi bir insan. kendisinden 6-7 yaþ küçük adamla bu kadar ilgileniyor, arkadaþ oluyor, yeri geldiðinde moral veriyor, gezdiriyor, paraya kýyýp saat,çanta alýyor... bugüne kadar neyini gördük ki Orhan'ýn. çok iyi futbolcu deðil, ama profosyonel adam, Ergün gibi.. yalnýz benim kafamý kurcalayan sorun, Arda'nýn kendisine Arif ve Hakan Þükür abilerini örnek almasýdýr, ki bu faciadýr. Hakan Þükür'i sahadaki karakteriyle çok sevsem de, bugüne kadar takýmdaki herkese kendi ideolojisini aþýlamaya çalýþmýþtýr, ki bu iðrenç ve utanç verici bir durumdur. mafya babalarýnýn evlerinin havuzlarýnda kare kare fotoðraflarý çýkmýþtýr. sabri daha yeni yeni parladýðýnda onu her kendisine top vermeyiþinde azarlamýþ ve benim þahsi kanaatimce yýldýzýnýn geç parlamasýna sebep olmuþtur. sabri'nin karaktersiz ve artist oluþunun nedenini Hakan Þükür olarak görmüyorum, o ayrý. Dediðim gibi, gençlere bazý yanlýþ davranýþlarý dýþýnda Hakan Þükür'ün sahadaki karakterini severim ama lütfen Arda saha dýþýnda Hakan abisini örnek almasýn. Arif'i hiç almasýn, geri kafalý, artist bir adam Arif, onu da futbolculuðunda son dönem hariç hep sevsem de. Sapla samaný karýþtýrmamak lazým, bu tayfa Galatasaray'a sahada ne kadar çok þey kazandýrmýþ olsa da saha dýþýnda çok þey kaybettirdiðini düþünüyorum. Galatasaray'dan giden, gitmek zorunda kalan birçok ismin gitme nedeninin Hakan Þükür olduðunu tahmin edebiliyorum. Arda kendisine örnek alacaksa Hagi'yi, Ümit Karan'ý, Orhan'ý, Ergün'ü, Bülent'i alsýn. Ki bunlarýn içinde Hagi ve Bülent hariç hiçbirini de örnek almasýna da çok gerek yok, Arda bu saydýðým, karakter sahibi olduðunu düþündüðüm isimllerden daha çok yükselecek ve de en az onlar kadar olgun olduðunu düþünüyorum. Ama kendisine Hakan'ý, Arif'i örnek alacaksa yandýk...

#22 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 08:20 ÖS

sorun kendine Orhan'ý örnek almasý deðil, belli ki Orhan Ak iyi bir insan. kendisinden 6-7 yaþ küçük adamla bu kadar ilgileniyor, arkadaþ oluyor, yeri geldiðinde moral veriyor, gezdiriyor, paraya kýyýp saat,çanta alýyor... bugüne kadar neyini gördük ki Orhan'ýn. çok iyi futbolcu deðil, ama profosyonel adam, Ergün gibi..

yalnýz benim kafamý kurcalayan sorun, Arda'nýn kendisine Arif ve Hakan Þükür abilerini örnek almasýdýr, ki bu faciadýr. Hakan Þükür'i sahadaki karakteriyle çok sevsem de, bugüne kadar takýmdaki herkese kendi ideolojisini aþýlamaya çalýþmýþtýr, ki bu iðrenç ve utanç verici bir durumdur. mafya babalarýnýn evlerinin havuzlarýnda kare kare fotoðraflarý çýkmýþtýr. sabri daha yeni yeni parladýðýnda onu her kendisine top vermeyiþinde azarlamýþ ve benim þahsi kanaatimce yýldýzýnýn geç parlamasýna sebep olmuþtur. sabri'nin karaktersiz ve artist oluþunun nedenini Hakan Þükür olarak görmüyorum, o ayrý. Dediðim gibi, gençlere bazý yanlýþ davranýþlarý dýþýnda Hakan Þükür'ün sahadaki karakterini severim ama lütfen Arda saha dýþýnda Hakan abisini örnek almasýn. Arif'i hiç almasýn, xxx, xxx bir adam Arif, onu da futbolculuðunda son dönem hariç hep sevsem de. Sapla samaný karýþtýrmamak lazým, bu tayfa Galatasaray'a sahada ne kadar çok þey kazandýrmýþ olsa da saha dýþýnda çok þey kaybettirdiðini düþünüyorum. Galatasaray'dan giden, gitmek zorunda kalan birçok ismin gitme nedeninin Hakan Þükür olduðunu tahmin edebiliyorum.

Arda kendisine örnek alacaksa Hagi'yi, Ümit Karan'ý, Orhan'ý, Ergün'ü, Bülent'i alsýn. Ki bunlarýn içinde Hagi ve Bülent hariç hiçbirini de örnek almasýna da çok gerek yok, Arda bu saydýðým, karakter sahibi olduðunu düþündüðüm isimllerden daha çok yükselecek ve de en az onlar kadar olgun olduðunu düþünüyorum. Ama kendisine Hakan'ý, Arif'i örnek alacaksa yandýk...


iddiani kanitlamani istiyorum.
Hakan kime ne asilamis?
Asiladigi kisilere (varsa) ne olmus?
Hakan kime zarar vermistir?
En azindan Ardanin örnek almasi gerektigi "Ümit Karan" kadar cevresine yada külübüne zarar vermismidir Hakan Sükür?

ayrica Arifle alakali yazdiklarini silmen gerektigi düsünüyorum.

#23 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 08:29 ÖS

Hemþerim Suat'a katýlýyorum.

#24 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 08:36 ÖS

fotoðraf olayý geçmiþte kanýtlandý, arayýp resmi bulup buraya koymak yakýþýk almayacaktýr. onun dýþýnda kanýtlayacak bir durum yok, takýmdan giden oyuncularla ilgili kýsmý 'tahmin ediyorum' diyerek yazdým, ideoloji aþýlama konusuna gelince bir kanýt getiremeyeceðim elbette ama þöyle bir örnek verebilirim: Hakan Þükür bu takýmýn en eskisi ve neredeyse bütün bir takýmýn bir cemaat liderine sempati duymasý bana tesadüften öte bir durum gibi geliyor. mafya babasýnýn biriyle içli dýþlý olmasý da bana Hakan'ýn forsu hakkýnda fikir veriyor. aþýladýðý kiþilere ne olduðuna gelince, Galatasaray'ýn gelenekleriyle ters düþtüðünü söyleyebilirim fikrimce. Arif'e gelince; dediðim gibi Arif saha içinde son dönemleri hariç hep sevdiðim bir futbolcudur ama klasik kendisini yere atma olayý yüzünden bir sýfat koydum, aðýr kaçtýysa deðiþtiriyorum; bir de belki iþin biraz magazin yönüne kaçýyor ama spikerin biriyle evlenecekken yaptýklarýnýn da günümüz Türkiye'sinin geri kalmýþ yüzüne örnek olduðunu düþündüðümden o ibarede bulundum. bunun dýþýnda bir þey olduðunu sanmýyorum sözlerimde. edit: unutmuþum, Ümit Karan'a geleyim. Ümit bir dönem gece yaþantýsýyla kendisine zarar vermiþtir ancak, ayrýca þimdi olgunluk çaðýndadýr, zorlarsak eskiden dsiplinsiz olduðunu ev bunun takýma zarar verdiðini söyleyebilirdik, artýk böyle bir þey de yok. Hakan'ýn bizi geleneklerimizle ters düþürmesinin bunlarla mukayese edilmeyecek kadar büyük bir zarar olduðunu düþünüyorum kulübümüze, tabi benim fikrimdir bu. Arda'yla ilgili topiðin kendi sözlerimle baþka þeylerle meþgul olmasý için de özür diliyorum aslýnda, bir anlamda konu açýldý ve düþündüklerimi dökmüþ oldum.

#25 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 09:38 ÖS

fotoðraf olayý geçmiþte kanýtlandý, arayýp resmi bulup buraya koymak yakýþýk almayacaktýr. onun dýþýnda kanýtlayacak bir durum yok, takýmdan giden oyuncularla ilgili kýsmý 'tahmin ediyorum' diyerek yazdým, ideoloji aþýlama konusuna gelince bir kanýt getiremeyeceðim elbette ama þöyle bir örnek verebilirim: Hakan Þükür bu takýmýn en eskisi ve neredeyse bütün bir takýmýn bir cemaat liderine sempati duymasý bana tesadüften öte bir durum gibi geliyor. mafya babasýnýn biriyle içli dýþlý olmasý da bana Hakan'ýn forsu hakkýnda fikir veriyor. aþýladýðý kiþilere ne olduðuna gelince, Galatasaray'ýn gelenekleriyle ters düþtüðünü söyleyebilirim fikrimce.

Arif'e gelince; dediðim gibi Arif saha içinde son dönemleri hariç hep sevdiðim bir futbolcudur ama klasik kendisini yere atma olayý yüzünden bir sýfat koydum, aðýr kaçtýysa deðiþtiriyorum; bir de belki iþin biraz magazin yönüne kaçýyor ama spikerin biriyle evlenecekken yaptýklarýnýn da günümüz Türkiye'sinin geri kalmýþ yüzüne örnek olduðunu düþündüðümden o ibarede bulundum.

bunun dýþýnda bir þey olduðunu sanmýyorum sözlerimde.

edit: unutmuþum, Ümit Karan'a geleyim. Ümit bir dönem gece yaþantýsýyla kendisine zarar vermiþtir ancak, ayrýca þimdi olgunluk çaðýndadýr, zorlarsak eskiden dsiplinsiz olduðunu ev bunun takýma zarar verdiðini söyleyebilirdik, artýk böyle bir þey de yok. Hakan'ýn bizi geleneklerimizle ters düþürmesinin bunlarla mukayese edilmeyecek kadar büyük bir zarar olduðunu düþünüyorum kulübümüze, tabi benim fikrimdir bu. Arda'yla ilgili topiðin kendi sözlerimle baþka þeylerle meþgul olmasý için de özür diliyorum aslýnda, bir anlamda konu açýldý ve düþündüklerimi dökmüþ oldum.Hic bir sey demiyorum. Arife dediklerine de bir sey demiyorum. Özgür bir platform sonucta burasi.

Yalniz Hakan seni ne gibi gelenklerle ters düsürmüstür? Merak ediyorum.

Ayrica bir Galatasarayli olarak, sirf o UEFA döneminin hatirina, Fatih Akyel ile Okana bile kisitli bir sekilde kizabilirken, Hakan ile Arife bu kadar acimasiz olmayi dogru bulmuyorum. Bunlara bir türlü anlam veremiyorum.


Edit: Ayrica. "O" Tayfa Galatasaraya saha disinda neler kaybettirmistir? Bir de bunu aciklasan.

#26 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 09:59 ÖS

acýmasýz olmadým, dediðim gibi saha içinde hepsine hayraným, benim çocukluðum geçti onlarla, hiçbir þeyden anlamazken Hakan'ýn golleriyle aðladým, Arif'in Mallorca maçýndaki aþýrtmasýyla kendimi kaybettim, herkes gibi.. fatih akyel'e de, okan'a da ben de kýsýtlý eleþtirilerde bulunabiliyorum. iþte o UEFA günlerinin hatrýna da yanlýþ iþler yaptýðýný düþündüðüm bu adamlarý hala çok seviyorum. çok fazla seviyorum yani.. ama renklerin gözümü kör etmesine izin veremem. sinan engin'in mafyayla konuþmasý ayyuka çýktýðýnda herkes konuþur, azizenin kaçakçýlýk iþleriyle ilgili olaylarda herkes 'pislik bunlar' diyorsa, bizim futbolcularýmýz da yanlýþ biþey yaptýklarýnda onlardan daha az eleþtirmemeliyiz bence. siz benim gibi düþünmeyebilirsiniz, çok normal;tahmin etmiyordum da zaten bana kimsenin katýlacaðýný ama dediðim gibi fikrim bu. geleneklere zarar dediðim; benim yaþým Galatasaray'ýn tarihini gün gün bilmeye yetmez, ama okumuþ - araþtýrmýþlýðým vardýr; hiçbir zaman Galatasaray herhangi bir konuda mafya babalarýyla, cemaat liderleriyle anýlmamýþtýr. Ama sözü geçen futbolcularýmýzýn adý sýk sýk bu insanlarla geçiyor. tek bir soru sormak istiyorum: ayný þeyler eðer fenerbeþçeli bir futbolcunun baþýndan geçse, misal yarýn tuncay'ýn mafya babalarýyla fotoðraflarý ortaya çýksa burada hiçbir yorum yapýlmaz mýydý? yapýlýrdý bence. bana düþmez, ama fikrimce çok düzgün insanlar yazýyor burda; mantýklý, zekice yapýlmýþ yorumlar okuyorum burada her gün. ama bazen, bence, bazý konularda kendi futbolcularýmýzla baþkalarýný ayýrmadan ayný þekilde deðerlendirmek gerekiyor. son olarak, Hakan'ý da, Arif'i de Galatasaraylý Hakan ve Galatasaraylý Arif olarak çok ama çok seviyorum.

#27 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 10:26 ÖS

Olayin tam olarak "perde arkasini" vs. tam bilmiyorum. Yalniz, Bremende Türkiyeden bir sirket her hangi manyak bir kompleks icin bir acilis düzenlese. Bu acilisa ben ve Mehmet Agar da davetli olsak. Ben de adamla bir fotograf cekinirim. DYPyi falan desteklemesem dahi. Hic degilse adamin iyi bir Galatasarayli oldugunu bildigimden dolayi yaparim. Faraza, Hakan mafyanin biri. Mehmet Agarla iliskilerde bulunuyor. Beraber silah kacakciligi yapiyorlar. Ama ayni anda da berbat bir futbolcu. Bu adamin herhangi bir sekilde oynama, takimina faydada bulunma, gol atma ihtimali varmidir? Hakanda ise durum bu sekildemiydi? Adam onca avrupa kupasinda, ligde bilmem nerde goller atmis, bütün dünyada senin takimini tanitmis, milli takim yine ayni sekilde. Ne gibi bir zarari var bu adamin? Almanyada cik bir gez. Futboldan anlayan Almanlara bir sor. Galatasaraydan kimi taniyorsun diye? Hatta ilginctir, futbolla az ilgilenen insanlar Hakanin Galatasarayda oynadigini da bilmez. Cünkü adamin Türkiyeden tanidigi tek adamdir Hakan. Allah askina, ne saha disisindan bilmem neyinden bahsediyorsun? Acikca sunu de. Bu adam Fethullahci. Ben ise sol görüslüyüm. Bu olaya gicigim. Misal. Belki de nötrsündür. Veya sagci. Demek istedigim, siyasi bilmem "vittirivizziklarla" Galatasarayin sembolü haline gelmis bir adama bok atmayalim. Ben seviniyorum, Hakan Tanjunun rekorunu kiracak, gercek bir Galatasarayli Türkiyenin uzun yillar Gol Krali olacak diye. Sen neyden bahsediyorsun. Daha gecen hafta Tuncayla dalga geciyorduk, avrupada en cok gol atan fenerli 9 gol atti diye. El insaf yahu.. Not: Ayrica, "Fenerbesce" diyerek Galatasaraylilik dereceni de yükseltmiyorsun. Takimin adi Fenerbahce.

#28 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.189 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 10:29 ÖS

Hakanýn siyasi görüþleri, yaþam tarzý bana çok ters ve çok uzak ama takýma bunu aþýlamaya çalýþtý denmesi saçmalýk olmuþ her tip insan var kulüplerde v eherkes istediði gibi yaþýyordur Ümit gezer Hakan camiye gider bize ne

#29 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 10:33 ÖS

Re: Arda turan: Orhan Abi bana hayatý ogretýyor....

orhana karþý bu tepki ne anlamadým. adamýn futbolculuðu ile özel hayatýný nasýl deðerlendirebiliyorsunuz acaba? arda çok tehlikeli bir yaþta. popularitesi arttýkça çevresi ve takýldýðý insanlar mutlak deðiþecek ve bu süreç içinde takým içinden birisiyle hele hele bu güne kadar özeliyle ilgili önemli bir sorunu olmayan birisiyle beraber olmasý bence sevinmemiz gereken bir nokta.

[b]* Yurt dýþýna gitmek istiyor musun?“Avrupa hedeflerim içinde. Emre Abi de bana yardým ediyor bunun için. Çok istiyorum gitmeyi...


röportajdaki en ince ayrýntý burada. bücür görev baþýnda. kendi karaktersizliðini aþýlamadan allahtan 4,5 yýllýk imza attýrmýþýz ardaya.

#30 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 10:39 ÖS

En kibar tabirle mukemmel yazmissin Scapula eline koluna saglik.

#31 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 10:47 ÖS

Ben de seviniyorum Hakan 6 gol daha atýp kýracak rekoru, rekor Galatasaray'ýn elinde olacak diye. Hakan bu takýma çok emek verdi ve bunu haketti diye. Yalnýz futboluna hiç girmedim ben, hep futboldan bahsetmiþsin. Çok büyük þeyler baþardý Türk futbolu adýna, bu bir gerçek senin dediðin gibi. Bunlarýn hepsini yaparken zaman zaman bizi güldürdü, zaman zaman üzdü, zaman zaman sesimizin kýsýlmasýný saðladý, aðlattý. Hep büyüktü, 'Büyük Hakan'dý zaten. Bugünlerde artýk futbolunun sonuna gelmiþ olsa da (o da tartýþýlýr) hala büyük. 6 golünü atmasý için de bana sorsan bütün sezonu feda ederim, kaç kez þampiyon yaptý bizi Hakan, Türkiye'dekilerin yanýnda bir de 16 þampiyonlupa bedel UEFA'da yaptýklarý var. Milan maçýnda son 4 dakikada yaptýklarý var. Galatasaray bu yönetime kadar hep vefanýn sembolüydü zaten. Hakan hala bu takýma yeri geldiðinde yararlý olabiliyor, olmasa da 6 golü atmasý lazým bu takýmda. Ama bunlarýn hepsi futboluyla ilgili konular. Arif için de benzer örnekleri verebilirim. Örneðin jübile yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum, vs. vs. Ýkisiyle de gurur duyuyorum bir Galatasaraylý olarak. Fenerbeþçe yazmama gelince, burada çok sýk kullanýlan bir tabir, alýþkanlýk. Galatasaraylýlýk derecemi yükseltme çabasýnda olmama gerek olmadýðýný düþünüyorum. Kimseye bxx atmak gibi de bir derdim yok. Olaya siyasi boyut getirmeye çalýþmýyorum. Sadece madalyonun diðer yüzünü görme çabasýndayým. Dediðim gibi; Arda'yla ilgili bir topic'i bunlarla meþgul ettiðim için de gerçekten üzgünüm.

#32 Kapi

Kapi

  Senior Member

 • Members
 • 1.429 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 11:02 ÖS

Arda icin super bir klip:


Sagol Yasin :)
Arda'ya hastayim!

Ribery geldiginde bir iki çalim'dan sonra tribun'den I LOVE YOU RIBERY tezahurati yapilmisti. Peki Arda daha fazlasini haketmiyor'mu ? Hem turk, hem alt yapimzdan yetisti. Daha ne istiyoruz ? Yabanci olsaydi tribunler full çekerdi ! Forumlarda bir çok kisinin avatari Arda olurdu, nickleri'de...


Yuruyedur Aslanim...
Seninle gurur duyuyorum :okey:

#33 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 11:08 ÖS

gereken deðeri veriyor taraftar bence.. gerçi Arda hiç öyle bir çocuða benzemiyor ama Türk insaný þýmarýr fazla abartýlýrsa bu ilgi. ama Arda'yý bize allah gönderdi gerçekten :) bu zamanda bir anda piyasaya çýkmasý harika bir olay. bir anda da denemez, belliydi zaten gümbür gümbür geliyordu gençler. daha Aydýn çýkacak oynayacak, Mehmet Güven çýkacak, Cafercan, Özgürcan, Ferhat zaten çok umut vaadediyor..... Ýþte adam gibi bir yönetim bu gençlerin yanýna adam gibi yabancýlar alsýn, UEFA'dan daha büyüðü hayal deðil; bu çocuklar kazandýlar kendi yaþ gruplarýnda..

#34 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 11:25 ÖS

gereken deðeri veriyor taraftar bence.. gerçi Arda hiç öyle bir çocuða benzemiyor ama Türk insaný þýmarýr fazla abartýlýrsa bu ilgi. ama Arda'yý bize allah gönderdi gerçekten :) bu zamanda bir anda piyasaya çýkmasý harika bir olay. bir anda da denemez, belliydi zaten gümbür gümbür geliyordu gençler. daha Aydýn çýkacak oynayacak, Mehmet Güven çýkacak, Cafercan, Özgürcan, Ferhat zaten çok umut vaadediyor..... Ýþte adam gibi bir yönetim bu gençlerin yanýna adam gibi yabancýlar alsýn, UEFA'dan daha büyüðü hayal deðil; bu çocuklar kazandýlar kendi yaþ gruplarýnda..


Kafama takýlan tek nokta yukarýda bold yaptýðým cümlede yazanlardýr...Gerçekten de bu çocuklara da Arda kadar þans tanýnsa ve destek verilse þuan takýmda kendi mevkilerinde en az Arda kadar baþarýlý olacak 3-4 futbolcumuz olduðuna eminim. Ancak Galatasaray'ýn geleceði bu gençler diyorsak, bu geleceði þimdiden hazýrlamalýyýz. Bunun için de risk almak gerekiyor. Ancak Gerets'in þuanki uygulamalarýnda malesef bu riski aldýðýný gözlemleyemiyoruz. Þayet düþünün ki, Arda bir maç kötü oynasaydý, atýyorum 2. maçta çýktý ve bariz bir hata yaptý, o zaman Ardayý bir daha o kadroda görebilecek miydik çok merak ediyorum.

Özetle söylemek istediðim þey, Fevzi-Ferhat-Mehmet Topal-Mehmet Güven-Aydýn(Arda'dan daha baþarýlý olacaðýna bahse girerim) ve yaþý daha büyük olsa da Sabri ve Hasan kabzenin bulunduðu bir kadro bu takýmýn iskeleti olmalýdýr. Ligde belki hepsi ayný anda þans bulamayabilir ama fortis maçlarýnda kesinlikle bu futbolculara þans verilmelidir. Ben inanýyorum ki, bu genç oyuncularýmýzla rahatlýkla Türkiye kupasýný kazanabiliriz. Düþünün bu kadroya bir de Hasan, Hakan, Ümit, Song, Tomas, Ayhan, Orhan gibi futbolcularýn takviye edildiðini...

#35 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Ekim 2006 - 11:31 ÖS

tamamen ayný fikirdeyim. bir tek Aydýn'ýn Arda'dan iyi olduðu konusunda þüphem var, ki en kötü ihtimalle Arda'ya yakýn, dünya standartlarýnda bir adam olacaðýna inanýyorum. iki kanadýmýzda ikisini göreceðimiz günler gelecek ve o zaman...

#36 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:06 ÖÖ

tamamen ayný fikirdeyim. bir tek Aydýn'ýn Arda'dan iyi olduðu konusunda þüphem var, ki en kötü ihtimalle Arda'ya yakýn, dünya standartlarýnda bir adam olacaðýna inanýyorum. iki kanadýmýzda ikisini göreceðimiz günler gelecek ve o zaman...


Bunu söylememin bazý nedenleri var. Dikkat edersen Arda röportajýnda da birkaç defa Aydýn'ýn kendinden daha iyi olan özelliklerini vurgulamýþ. Aydýn da týpký Arda gibi birebirde çok iyi bana göre. Ortalarýnýn da genelde baþarýlý olduðunu geçen seneden biliyoruz. Bunlara ilaveten aydýn Ardaya nazaran çok daha süratli ve en önemlisi kaleye çok etkili þutlar çekebiliyor...Keþke Hasan þaþ'ýn yerine birkaç maç þans verse Gerets te bunlarý daha net görebilsek...

#37 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:14 ÖÖ

Arda durarak oynamýyor, Aydýn durarak oynuyor, þimdilik böyle ciddi bir farklarý var...

#38 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 12:41 ÖÖ

Arda geriye yardým etmiyor, topu kaybedince koþmuyor, bir de kaleye bakmýyor. Bu iki üç eksiðini illa ki giderecektir. O klasik top ayaðýna gelmeden düþünme olayýný sol kanatta Orhan'dan aldýðý paslarda çok net gözlemleyebiliriz. Ýnþallah Aydýn da O da büyük futbolcu olacaklar.

#39 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 08:35 ÖÖ

buna da kesinlikle kelimesi kelimesine katýlýyorum. ama Özgürcan ve Cafercan'ýn þaþýrtabileceklerine dair ümidimi koruyorum. u19'da muhteþem oynuyordu Cafercan, frikik bile atýyordu. Özgürcan da yaþýtlarýnýn arasýnda dünya þampiyonalarýnda vs. gol kralý oluyordu, vardýr herhalde bir numaralarý. daha göremedik, küçük kalýyorlar sahada belki ama öte yandan iki sene önce Arda'nýn son 10 dakika oyuna girdiði bir hazýrlýk maçý hatýrlýyorum ki adamýn ayaðýna top yakýþýyordu, o zaman bile þýk bir çalým atmýþtý. kýsacasý güvendiðini söylediðin isimlerin hepsi Galatasaray'da gelecekte vazgeçilmez olacaklar, bunlara ek olarak belki Cafercan ve Özgürcan, bir de kendini geliþtirebilirse Uður Uçar gelebilir. Mülayim'den benim de beklentim sýfýr ama çok iyiymiþ gibi anlatýlýyor senelerdir. Zafer geldi 21-22 yaþýna yanýlmýyorsam, büyük bir yýldýz olacaðýna inanmýyorum ama Ayhan gibi bir görev adamý olsa yeter. Figo Aydýn'a hiç girmiyorum, seneye bugünlerde umuyorum ki bugün Arda'yý konuþtuðumuz gibi onu konuþacaðýz, daha bile erken olmasýný bekliyorum hatta. Mehmet Güven'e geçen sene Efes Cup'ta Beþiktaþ maçýnda hayran kalmýþtým, harika uzun pas atýyor, sahayý sanki kuþbakýþý görüyor. ön libero deðil de orta alanda oynadýðý zaman çok þey bekliyorum. Oðuz Þabankay koy bugün bile oynar! Ýrfan içinse sanýrým 2-3 sene bekleyeceðiz, sonrasý güzel görünüyor. bir de þahsen hiç izlemediðim Erkan Ferin, Gençlerbirliði maçýnda son saniyelerde oyuna giren Uður Demirok, Ýstanbulspor'un maçýnda çok az izleyebildiðim Uður Erdoðan var, onlardan da birkaçý iyi çýktý mý tamam demektir. haa bir de Cem Sultan diye bir adam var, 91'liymiþ, adam oynadýðý maç sayýsýnýn iki katý falan gol atýyordu, tam rakamý bilemiyorum ama rekorlar falan kýrmýþ, geçenlerde bizim bir yönetici de bahsediyordu. o çocuktan da bir þeyler bekleyebiliriz ama tabii çok erken. bakalým biraz sabredince ortaya çýkacak hepsi bir bir..

#40 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2006 - 09:40 ÖÖ

.........bir de kendini geliþtirebilirse Uður Uçar gelebilir.


Bu takýmda belki de en çok þans bulan futbolcudur Uður Uçar. hele Hagi döneminde neredeyse banko o oynuyordu sað bekte. Aslýnda yaþýna ve tecrübesine raðmen iyi bir futbolcu ama çok çok fazla bir geliþme göstereceðini sanmýyorum. Ýlerisi için sað bek rahat Uðurun olur da diyemiyorum...yani bi ferhat gibi deðil uður bana göre...Ama umarým o da kendini daha fazla geliþtirir ve takýmýn kalýcý isimlerinden biri olur...
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye