İçeriğe git


- - - - -

Þampiyonlar Ligi Olimpiyat'ta - Kombineler bitmek üzere!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
148 replies to this topic

#1 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 07:32 ÖÖ

Arkadaþlar aradým aradým bulamadým buna hitaben bir topic açýlmadý galiba veya açýldý ben atladým kusura bakmayýn. Zaten o yollarda bir sene daha heba olma haberi beni yeterince yaralamýþ bulunmakta, gözüm iyi görmüyor. Ben Olympiyakos açýlýþ maçýyla baþlayýp sezon boyunca baþýma gelenleri biliyorum her büyük maçta. Stadýn son durumu hakkýnda bilgisi olan varsa bildirirse memnun olurum. Rüzgar paneli durumu en son ne oldu, yollar ne alemde. Milan-Liverpool final maçýna gidenler var mý ? Bu arada belki kapalýda orta bölgedeki çok fazla yýðýlmadan, açýklarda kenarlara toplanmaktan diðer bölgeler hep boþ gözüktü ama fenerbahçe maçý dýþýnda stadý adam akýllý dolduramadýk sezon boyunca. Buna kombinesi olup yol iþkencesinden dolayý bazý lig maçlarýna gitmeyerek ben de katkýda bulundum fakat en azýndan sadece cl maçlarýný olimpiyatta oynayacaðýmýza göre bu sefer stadýn hakkýný verelim. Bir de yýðýlmalarý önlersek stadýn ne kadar dolduðu belli olur.

#2 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 08:05 ÖÖ

Kullanýlmaya kullanýlmaya fareler tarafýndan kemirilmiþ diye biliyodum ben o stadý.demekki kurtarmýþlar yine de...Benim anlamadýðým olay, eðer Ali Sami Yen'de oynamamýza UEFA izin vermiyosa geçen sene tromsonun patates tarlasýna nasýl izin verdiler. Yok UEFA izin veriyoda biz Olimpiyatý tercih ediyosak, 3 kuruþ fazla kazanýcaz diye kurulmuþ düzeni bozmakta yanlýþ oluyor gibime geliyor...

#3 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 08:18 ÖÖ

Böyle bir durum sözkonusu mu?Öneleme maçýný Sami Yen'de oynadýk.Dolayýsýyla UEFA için bir sorun teþkil etmediði de anlaþýlýyor.

#4 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 08:36 ÖÖ

Haydi Olimpiyat Stadý'na Galatasaray, Avrupa kupasý maçlarýný Ýkitelli’de oynayacak. Haldun Üstünel, "Taraftarýmýz Olimpiyat Stadý’ný Ali Sami Yen’e çevirmeli" dedi. GALATASARAY, maçlarýný yine Atatürk Olimpiyat Stadý’nda oynamaya hazýrlanýyor. Daha 3 sezon önce Atatürk Olimpiyat Stadý’nda oynadýðý maçlarda korkulu rüyalar gören G.Saraylý futbolculara, Avrupa arenasýndaki maçlarý için yine Ýkitelli’nin yolu gözüktü. Geçtiðimiz hafta Þampiyonlar Ligi elemesindeki 5-2’lik M.Boleslav galibiyeti sonrasý Olimpiyat Stadý’na giderek incelemeler yapan G.Saray yönetimi stada tam not verdi. Ulaþým sorununun da ortadan kalktýðýný gören G.Saray cephesi Avrupa maçlarýný Ýkitelli’de oynayacak. Stattan sorumlu yönetici Haldun Üstünel, "Atatürk Olimpiyat Stadý bize hem seyirci geliri olarak, hem de taraftar gücü olarak büyük katký saðlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadý’nda da baþarýlý sonuçlar alýrýz, yeter ki taraftarýmýz bizi yalnýz býrakmasýn. Taraftarlarýmýzýn Olimpiyat Stadý’ný Ali Sami Yen’e çevirmesi lazým" dedi. Kaynak: Hürriyet

#5 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 08:57 ÖÖ

Ne kadar þaçma sapan bir þey bu stadda oynamak. Organize olamýyoruz biz orda sesimizi tam olarak duyuramýyoruz. Neden samiyen cehenneminde oynamýyoruz þu maçlarýmýzý yönetimde hiçbirþey yapmýyor. Yap gerekenleri olsun bitsin. Uefa sana yeni stad yap demiyorki þunlar þunlar eksik diyor sende yap samiyende oynayalým þu maçlarý be büyük baþkan...

#6 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 09:01 ÖÖ

Ne kadar þaçma sapan bir þey bu stadda oynamak. Organize olamýyoruz biz orda sesimizi tam olarak duyuramýyoruz. Neden samiyen cehenneminde oynamýyoruz þu maçlarýmýzý yönetimde hiçbirþey yapmýyor. Yap gerekenleri olsun bitsin. Uefa sana yeni stad yap demiyorki þunlar þunlar eksik diyor sende yap samiyende oynayalým þu maçlarý be büyük baþkan...


Evet katýlýyorum Sami Yen dururken o stada gitmeyi ben de hiç istemiyorum ama zaten Canaydýn önderliðinde tüm rezilliklere katlanýyoruz iþte. Karar verilmiþ bi yandan tepki verelim ama bir yandan da bu 3 maçtan galip gelmek için o stadý en iyi þekilde kullanmamýz lazým, bunun yollarýný arayalým.

#7 toprak

toprak

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 45 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 10:22 ÖÖ

Böyle bir durum sözkonusu mu?Öneleme maçýný Sami Yen'de oynadýk.Dolayýsýyla UEFA için bir sorun teþkil etmediði de anlaþýlýyor


bildiðim kadarýyla cl elemeleri ve uefa maçlarýn da uefa pek fazla karýþmýyo stada ama cl standartlarý farklý,

gerçi biz asy de çok cl maçý oymadýk ama malum yeni stad yapýcaz ya asy ye çivi çakmak istemiyolar heralde (yeni stad da hikaye olunca bize kalýyo malum ikitelli altýnþehir)

#8 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.776 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 12:31 ÖS

Stada gidiþ geliþler düzeltilmiþti.. O konuda 3 sene evelki sýkýntýlar yaþanmaz.. Cl finaline yabancýlar geldigi için tüm turnikeler acýlmýþtý o yüzden tribüne giriþ çýkýþlarda çok rahattý. Ama bizim maçlarda daha önce oldugu gibi turnikelerin yarýsýný açmazlar herhalde, biraz sýkýntý yaþanýr giriþ çýkýþlarda.. ASY stadý cl organizasyonlarýnda en fazla mac yapýlan ilk 7-8 stad arasýna giriyordur herhalde.. Bu kadar fazla miktarda mac yapýlan bir stada uefa'nin izin vermeme gibi bir durumun olacagýný sanmýyorum.. Muhtemelen yönetim daha fazla tribün geliri elde etmek icin olimpiyat stadýný tercih ediyor olmalý.. Saygilar,

#9 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.151 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 03:19 ÖS

O rezil yilimizda Olimpiyatta oynarken F5'liler surekli yaygara kopariyordu devletin mali yine GS'ye peskes cekiliyor diye.. gorduk iste 3 yildir o stada ne giden var ne goren, terkedilmeye mahkum bir yer. Devlet malinin degerini yukselttigimiz icin, orda oynayacagimiz her mac icin uste para almamiz lazim. Eger stadi doldurabilirsek bence cok buyuk bi dezavantaj olacagini zannetmiyorum, sonucta orda oynayacagimiz mac sayisi sadece 3. E 3 mac icinde birazcik eziyet cekmeye deger

#10 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 05:13 ÖS

Keske bu stad kurttepeye yapip febese kakalasalardi

#11 reallion

reallion

  Senior Member

 • Members
 • 1.819 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 07:25 ÖS

Böyle basit, böyle aptalca düþünce bizim yönetime yakýþýr zaten! Düþünceleri þu: Olimpiyat stadý 80.000 kiþilik CL maçlarýný burada oynarýz. parayý indiririz. Ulan!, Stad hiç bir zaman full olmayacak bu bir. O stadýn full hali bile ASY'nin yerini tutamaz zaten bu iki. Sen yap ASY'de maçlarýný. O atmosferde grup maçlarýndan en kötümser ihtimalle 6 puan al. O altý puan da gruptan çýktýn demektir! Grup maçlarýnda ASY'de aldýðýn maçlardan kazanacaðýn, gruptan çýkýnca alacaðýn para Olimpiyattakini katlayacaktýr ama siz bunu hiç akýl etmeyin! Etmenizi bekleyende hata zaten! CL'de karþýlaþacaðýmýz büyük rakiplere karþý futbolcularýn en büyk motivasyon kaynaðý ASY'deki seyirci olacaktý. Normalde çok az þansýmýzýn olduðu bir maçta bile favori olacaktýk ama bu gücü yok ettiler! neymiþ oynanamazmýþ! geçsinler!! 10 sene oynandý bu stadta! isteselerdi, burdan gelecek parayý düþünebilselerd yazýn oturacaklarýna 1 ayda full yenilerlerdi altýný üstünü!

#12 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 10:21 ÖS

Böyle basit, böyle aptalca düþünce bizim yönetime yakýþýr zaten! Düþünceleri þu:
Olimpiyat stadý 80.000 kiþilik
CL maçlarýný burada oynarýz. parayý indiririz.


aynen bunu düþünüyorlar ve kesinlikle çok yanlýþ yapýyorlar.. Bu sene CL'den çok ümitliydim ama bu þartlarda iþ zora girer..

#13 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 12:01 ÖÖ

Rüzgar panelleri rüzgardan sökülmüþ sanýrým tvde öyle gördüm sanki :karisik: Ayrýca ASY nin çimleri çok kötü CL maçlarýnýda oynarsak patates tarlasý gibi olacak... Olimpiyat eziyeti yaþatýlmamalý bu taraftara ama gel görki taraftarý takan yok... Ümraniyede oturan ve arabasýz olan benim gibi bi ton insan olimpiyata nasýl gelsin? Sabaha karþý evimizde oluruz artýk.

#14 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 12:02 ÖÖ

3 yil once CLde ne olmustu: Real Sociedad bizi Istanbulda yenmisti, Olympiakosu zar zor yenmistik, hatta onlar da iyi oynamisti ve Juventusu yedik ama mac almanyada oynanmisti. Boyle bir tablo varken, kim olmpiyata donmek ister; Mac ASYde olsun bizde 3 kat da fazla verelim biletler icin, yoksa bu cile yine cekilmez.

#15 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 12:29 ÖÖ

Maçlarý almanyada oynayalým gurbetciler full yapar stadý ama tabi tezahüratlara gelince organize olunurmu onu bilemem :)

#16 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:02 ÖS

CL standartlarý farklý ve maalesef artýk UEFA asy'de CL oynamamýza izin vermiyor. Tromsonün sahasýna izin verme / vermeme durumu yok çünkü onlar uefa kupasýydý. Kusura bakmayýn ama ben de olsam ASY de CL oynatmam. koridorlarýnýn taraftar koridorlarýndan pek bi farký yok çünkü.. Belki maçlarýn da çakýþmayacaðý haftalarda inönü düþünülebilirdi. Hatta en kebap iç saha maçý shalke arena veya wetsfallen de oynanabilirdi ama bunlar geçici çözümler ve bunlarý uygulayabilmek için herþeyden önce devam eden bir stad inþaatýmýz olmasý lasm. eh o da olmadýðýna göre kimden ne yüzle yer deðiþikliði isteyeceðiz. Ama olur da OC nin dediði gibi aralýkta yeni ASY nin temeli atýlýr. bu arada gruptan çýkar ve martta oynamayý garantilersek en az bir maçýmýzý inönüye alsýnlar da br seferlik rahat edelim. Nasý olsa o tarihe kadar eziktaþýn ne avrupada ne fortis ne de türkcell de iddiasý kalmaz. ehuhe

#17 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:04 ÖS

Aralýkta mý, 2010 Aralýk olur temel atma bu baþkanla ÖShan Abi þak þak ... :D

#18 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 6.120 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:41 ÖS

Ayrýca ASY nin çimleri çok kötü CL maçlarýnýda oynarsak patates tarlasý gibi olacak...


evet gerçekten kötü.
olimpiyatýn da ruhu yok.ben patates tarlasýný tercih ederim.

#19 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:43 ÖS

Ýsterlerse samiyenin çimlerini söksünler toprak saha olsun ama yeterki SAMÝ YEN olsun..

#20 Guest_cimbomparis_*

Guest_cimbomparis_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 28 Ağustos 2006 - 12:20 ÖS

Aslinda UEFA standlartlarina göre, çok uzun süreden CL maçlarimizi Ali Sami Yen'de yasaklanmasi lazimdi. Ama sanirim hep özel izin veriliyordu. 4 sene önce mi ne UEFA artik bize özel izin vermiyecegeni belirtmisti. Yani bundan sonra, yeni stadimiz olmasina kadar, orda oynamak zorundayiz. Simdi Olimpiyatta kesin bir sey yapmayiz, Ali Sami Yen'de 3 maçta 9 puan alirdik vs diyenler su duruma baksinlar. 2002/2003 sezonunda ev maçlarimizi Ali Sami Yen'de oynuyoruz. Sonuçlar : Galatasaray 0-2 Barcelona Galatasaray 0-0 FC Bruges Galatasaray 1-2 Lokomotiv Moskova 2003/2004 sezonunda Ligde 6inci biten bir kadro ile ev maçlarimizi Atatürk Olimpiyat stadinda oynuyoruz. Galatasaray 3-0 CSKA Sofia Galatasaray 1-2 Real Sociedad Galatasaray 1-0 Olympiakos Galatasaray 2-2 Villareal Bana göre pek ugursuz gelmiyor bu stad. Artik orda oyniyacagimizi kabul etmemiz gerek ve buna hazirlamamiz lazim.