İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray Dergisi Özel Þampiyonluk Sayýsý


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
68 replies to this topic

#41 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2006 - 12:14 ÖÖ

Þu resimin posterini yapsalar keþke. :) Çok hoþuma gidiyor bu resim.

Eklenmiş Resim

#42 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2006 - 08:06 ÖÖ

Genel olarak beðendim... Ama açýkçasý daha ilginç fotograflar beklýyordum...

#43 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2006 - 11:55 ÖÖ

Bide dergiden yetkili Mehmet Þenol 1-2 gün önce dediki: Ýlk baský tükendi 2.yi düþünüyoruz.Yanlýz ne kadar çok satarsa o kadar çok kazanýlýr zannetmeyin,dergicilik farklýdýr.Sonuçta belli kalitede bi kaðýda basýp 4 Ytl den satýyoruz filan dedi.

evet ama reklam anlaþmasýný yaparken belli adet üzerinden yapýyorlar. Ýkinci, üçüncü baskýda adama sorarsýn " 250,000 basýyoruz, bunun reklam bedeli de 5X dir. veriyormusun" diye, sýkar bþraz yok vermiyoruz demek. veya bunu ara sayý olarak yaparsýn özel fiyat çekersin. Mesela katalog sayýyý temmuzda deðil HAZÝRANBUÇUK olarak basarsýn, yeni ne kaldý ki bu saatten sonra dergiye girecek. niye bekliyosun temmuzu olay soðusun diye mi?
Yok yaw, ben inanmýyorum bu adamlara, en azýndan giriþimci deðiler.. Ver bak dergiyi Kayseriliye, nasýl her gün gazete gibi ayrý sayý çýkartýyor 1 er milyon basarak... :lol:

#44 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2006 - 02:57 ÖS

Çok begendim. Dün evde yalnýzdým, gece boyunca okudum dergiyi... Her satýrýný neredeyse... Tüm fotoðraflara tek tek, uzuuun uzun baktým... Taraftar yazýlarýný okurken, tutamadým kendimi, uzandým kanepeye hüngür hüngür aðladým. Arkadaþlarýn ellerine, yüreðine saðlýk... O gün orada olmak vardý... Önümüzdeki ay baþýnda çýkacak özel þampiyonluk dosyasý mýdýr nedir (öðrendim, sezon kataloðuymuþ bu þeyin adý) onu bekliyorum þimdi sabýrsýzlýkla... Tüm sezonun maçlarýný ve o 16 dakikayý içeren bir de vcd olacakmýþ içinde... Hadi bakalým...

#45 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2006 - 03:53 ÖS

Sonunda bugün þampiyonluk dergimizi Kipa dan kaptým aldým. Henüz okuyamadým. Akþam eve gidince okumak için sabýrsýzlanýyorum. Dergi hakkýndaki düþüncelerimi daha sonra yazarým.

#46 Guest_muratermengu_*

Guest_muratermengu_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2006 - 10:36 ÖS

Sonunda bugün þampiyonluk dergimizi Kipa dan kaptým aldým. Henüz okuyamadým. Akþam eve gidince okumak için sabýrsýzlanýyorum. Dergi hakkýndaki düþüncelerimi daha sonra yazarým.:okey: helal sana en sonunda aldýn aslan parçasý valla ben istanbuldan gonderýyýmmý dýye dusunmedým degýl oku býde
gozlerýn dolacak :okey:

#47 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2006 - 10:45 ÖS

Ya ben bulamýyorum denizlide dergiyi :agla: valla bu sayýyý alamazsam aðlarým sinirimden okumak istiyorum artýk :(

#48 Guest_muratermengu_*

Guest_muratermengu_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2006 - 10:48 ÖS

Ya ben bulamýyorum denizlide dergiyi :agla: valla bu sayýyý alamazsam aðlarým sinirimden okumak istiyorum artýk :(bana adresýný at gondereyým renkdaþ gercekten. her galatasaraylý okumalý :okey:

#49 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2006 - 11:21 ÖS

Ya ben bulamýyorum denizlide dergiyi :agla: valla bu sayýyý alamazsam aðlarým sinirimden okumak istiyorum artýk :(bana adresýný at gondereyým renkdaþ gercekten. her galatasaraylý okumalý :okey:

Çok teþekkürler gerçekten...

#50 Guest_konfucyus_*

Guest_konfucyus_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Haziran 2006 - 01:21 ÖÖ

2.baskýlarda mý bitti noldu hiçbiryerde dergi yok ..

#51 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Haziran 2006 - 12:39 ÖS

Dün akþam dergimizi okudum. Gerçekten çok güzel olmuþ hazýrlayan katkýsý olan herkesin eline saðlýk. Teþekküler... Özellikle Taraftarlarýn o son 16 dakikada hissettiklerini anlattýðý bölüm çok güzel duygulandýrýcýydý. Sanki onlarýn ruhunda bir kere daha o aný yaþadým. Özellikle ''Volkan Eser'' adlý taraftarýmýzýn yazdýklarýný okurken çok duygulandým aðlamaya baþladým. Bu ne biçim Galatasaray sevgisidir mutlaka okuyun. Sevgili Volkan senin ve annenin duygularýný çok iyi anlýyorum. Ýnanýyorum týpký dilediðiniz gibi Galatasarayýmýzýn yaptýðý gibi annende hastalýðýný yenecektir. Bütün iyi dileklerimi sizin için gönderiyorum. Sevgilerimle...

#52 Guest_Crohn_*

Guest_Crohn_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Haziran 2006 - 09:51 ÖS

Ben de aldým dergimizi..Posterler yine çok güzel.Ýlerde bir gün kendi evim olunca dergiden aldýðým tüm posterleri bir odanýn tamamýna asacaðým :))) Anca öyle sýðacak çünkü... Bu arada derginin dýþýnda 100 Yýllýk Sevda'da Galatasaray.To tayfasýnýn hepsini gördük ,mutlu olduk ;)

#53 yakup bayrak

yakup bayrak

  Senior Member

 • Members
 • 2.130 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Haziran 2006 - 08:18 ÖS

Arkadaþlar Galatasaray Dergisinin yazý iþleri müdürü Mehmet Þenol baþka bir forumda aþaðýdakileri yazmýþ.Yani Hazýran ayýnda bir dergi daha çýkacak ve bu sayý ile birlikte hem GS bayraðý hem de sezonun bütün gollerinin yer aldýðý cd yer alacakmýþ.Gerçekten heyecan verici bir olay.Ben þimdiden sabýrsýzlýkla bekliyorum 2005-06 Sezon Kataloðunu... 1. Derginin 45. yani Haziran-Temmuz sayýsý, 30 Mayýs'ta bayilerde olacak... Bu sayý Þampiyonluk Özel Sayýsý oldu. Sayfa sayýsýný artýrdýk. toplamda 166 sayfaya çýktýk. Bugüne kadar 45 sayý çýkardýk ama en güzeli bu oldu Þimdiye kadar çok fotoðraf gördünüz, çok okudunuz.. ama bunlarý hiç görmediniz, okumadýnýz... (reklam gibi oldu ama öyle, ne yapayým ) Bu sayýda ayrýca dev bir (70x100 cm) Þampiyonluk Posteri veriyoruz.. Gene bu sayýda 2. posterimiz de var. diðer Þampiyonumuz olan PAF Takýmýnýn posterini veriyoruz.... Ayrýca 16 sayfalýk Unutulmaz Sayfalar Eki'nin 6. bölümü devam ediyor... Gelelim Haziran'ýn 20'si gibi çýkacak olan diðer yayýna..... Haziran ayýnýn sonunda çýkacak olan ve þimdilik kendi aramýzda 2005-2006 Sezon Kataloðu kod adýný verdiðimiz özel yayýn... (Biliyorsunuz, Avrupa'da büyük kulüpler bunu her yýl yapar.. Bizimki 2. olacak... bir de 2002'de yapmýþtýk böyle bir yayýn, ama satýlmamýþ, üyelere daðýtmýþlardý) Bu yayýn yaklaþýk 200 sayfalýk çok özel bir yayýn... Bu muhteþem sezonu tarihe maletmeyi ve anýlarýmýzda hep canlý kalmasýný saðlamayý amaçlýyoruz... Ýçi çok dolu, ne desem boþ... görünce anlayacaksýnýz en iyi... Aslýan bayraklar bile olacak diyeyim, siz anlarsýnýz! Bu yayýnla birlikte 2 çok özel hediyemiz olacak.. 1. Tüm sezonu, her þeyiyle birlikte, golleriyle, iniþ çýkýþlarýyla ve tabii i 16 dakikasýyla birlikte anlatan DVD/VCD.... Digiturk'le ortak hazýrlýyoruz... 3. Bu sezonun "alameti farikasý" özel tasarladýðýmýz bir Galatasaray Bayraðý... Bu yayýn, özel bir yayýn olacak.. Ayrý satýlacak... Selamlar, Gönderen :Mehmet Þenol 24.05.2006

#54 Guest_konfucyus_*

Guest_konfucyus_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 09 Haziran 2006 - 08:22 ÖS

þimdide sezon kataloðunu sabýrsýzlýkla bekliyoruz ..

#55 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2006 - 12:09 ÖÖ

sezon kataloðu öyle böyle olmayacak, Allahaþkýna bu sefer yeterli sayýda bassýnlar baþka birþey istemiyorum çünkü Sayýn Mehmet Þenol'un yazdýklarýna bakýlýrsa gerçekten müthiþ birþey hazýrlýyorlar..

#56 Guest_konfucyus_*

Guest_konfucyus_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2006 - 01:55 ÖÖ

rivayetlere göre 15 ytl olucakmýþ fiyatý ..

#57 Guest_hedehodo_*

Guest_hedehodo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2006 - 09:05 ÖÖ

rivayetlere göre 15 ytl olucakmýþ fiyatý ..


istiyorlarsa 115 ytl yapsýnlar.herkes ne olursa olsun bu dergiyi alacak..ama yukardada belirtmiþler önemli olan yeterli sayýda basýlmasý..

#58 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2006 - 03:03 ÖS

15 deðil de 10 ytl falan olabilir tahminimce, çünkü birkaç vcd verecekler heralde.. 10 ytl iyidir, yuvarlak rakam fazla rahatsýz etmez kimseyi :)

#59 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.009 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2006 - 06:22 ÖS

düzgün ciltlenmiþ þöyle hem tepe tepe kullanýlabilecek hem de uzun yýllar saklanabilecek kalitede olsun, isterse 115 ytl olsun

#60 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2006 - 11:56 ÖS

Cd lerde son 16 dakika olsunda+Denizli'nin golü sýrasýnda Sami Yen ve Denizli stadý.