İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray Dergisi Özel Þampiyonluk Sayýsý


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
68 replies to this topic

#21 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 11:46 ÖÖ

Aynen öyle çok basýnca daha çok kazanýlacak bir durum yok yani. Herkes baþtan abone olsa, reklam anlaþmasý da ona göre yapýlýr. Yani bak bu sayýda 70.000 bastýk diyince kulüp daha çok kazanmýyor.

#22 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 12:53 ÖS

Dergi cok guzel, cok begendim :)

#23 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 12:56 ÖS

Ben de beðendim bu arada içini okuduysanýz forumumuz üyelerinden Gian ve cozker'in de yazýlarýný göreceksiniz.

#24 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 01:44 ÖS

Endüstriyel futbola karþý olduðum gibi,GS'ýmýzýn Spor Klübü yerine marka olarak lanse edilmesine de karþýyýmdýr her zaman için. Ýnsanlarýn içindeki takým aþkýný sömürüp, yani kalitesiz malý üstüne GS amblemi vs. koyarak ne de olsa müþterisi var mantýðýyla satmaya çalýþtýklarýný düþünürüm. Ama artýk gayet kaliteli ürünler piyasaya sürülüyor.Tek kelimeyle,hakkýný veriyor doðrusu yapýlanlar :) Bu dergi de hakkýný verenlerden olmuþ. Açýkçasý Bilim ve Teknik almak için gittiðim gazete bayiinde,satýcýnýn söylediðine göre onunla birlikte gün içerisinde herkesin sorduðu dergi olduðunu öðrenmemle hatýrladým almayý. Çok güzel,hiç bir yerde bulamayacaðýmýz fotoðraflar mevcut. Posterler,özellikle Paf takým posteri(arþivlik niteliðinde) ve unutulmaz sayfalar çok güzel olmuþ. Hatta reklamlar bile derginin bütünlüðüne uymuþ.Twiggy reklamýný,stat içerisindekini de çok severim mesela ama dergideki de çok güzel olmuþ. Ancak taraftar sayýmýz mý az bilemiyorum ama yazarlar olsun fotoðraflar olsun hep tanýdýk :) gian ile cozker'in yazýlarý göze çarpýyor zaten,ki cozker bi de Fb'ye dokundurma isteðinde bulunmuþ :okey: Ayrýyeten Yücel Baþara sanýrým .to'da yazardý.Veya ismini bilmediðim yazýlarý olanlar da vardýr diyeyim de kimseyi atlamayayým. Fotoðraflarda çok tanýdýk gördüm ama arkadaþý görmeme raðmen hemen yanýndaki kendimi göremedim ne yazýk ki. Beþiktaþ maçý resminde Lioney'in herkes gibi yumruðunu kaldýrmasý sýrasýnda Korcak aðabey'in çekirdek çiðnediði gözlerden kaçmýyor :lol: Ama hakikaten tarihe canlý tanýklýk etmek oluyor o ve ikisi (ve resimde yar alýp da tanýyamadýklarým) için çok güzel bir aný olmuþ. Ahh ahh diyorum...O gemide ben de olacaktým... Bir de yine .to'dan hatýrladýðým ve uzun süredir nette rastlamadýðým Cem Sümer de bir þekilde girmiþ dergiye :) Haftaya 10 haziranda onun da,benim de doðum günlerimiz zaten ;)

#25 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 01:46 ÖS

Yazýlarý yazan herkes tanýdýk dý Can ben de yazacaktým aslýnda ama vaktim olmadk yazmaya bu tarihi sayýda yer alma þansýný kaçýrdýk böylece :(

#26 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 02:10 ÖS

Ben de beðendim bu arada içini okuduysanýz forumumuz üyelerinden Gian ve cozker'in de yazýlarýný göreceksiniz.


Evet, daha yeni farkýna vardým ben de ve o konuyla ilgili arkadaslarý tebrik ederim yazacakken sen benden önce davranmýsýn..Cagdas'ýn hikaye en guzeli bence, baya sürükleyici ve olayý yeniden yasatan bir izlenim býraktý..Yeniden tebrikler :alkis:

#27 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 04:29 ÖS

Bende dün aldým dergiyi. Çok güzel olmuþ gerçekten. Posterler harika. Her ikisi de duvarlarýmýzý süsleyecek. Resimler de çok güzel. Ýmkaný olan birisi scan etse de o resimleri bilgisayarýmýzda da saklasak güzel olurdu. Resimler o kadar güzel ve anlamlý ki Özhan Canaydýn bile gözüme sevimli gözüktü bu sefer :) Yazýlar çok güzel gerçekten. Dün okurken yine gözlerimiz dolu dolu oldu. Çaðdaþ ve Can arkadaþlarýmýzýn yazýsýný da tekrar okudum ilk okuduðumda fark edememiþtim. Çok güzel yazmýþlar tebrik ediyorum. Ama ben en çok "Volkan Eser" isimli taraftarýmýzýn yazýsýndan etkilendim. :agla:

#28 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 06:32 ÖS

Doðru, baský maliyeti/reklam geliri dengesi aklýma gelmemiþti ama benim sözlerimdeki amaç dergi satýp gelir elde edelim deðildi ki zaten (ki reklam geliri artmadan, dergi satýþýyla böyle birþey mümkün deðil zaten).. Bir kerede doðru zamanda, doðru arzý yaratalým demek istedim, taraftar hevesle birþey almak için gittiðinde eli boþ dönmesin.. Rekor kýsmý da iþin kremasý olurdu tabi, gerçi hala daha fýrsat olabilir eðer resmi olarak böyle bir rakam varsa..

#29 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.770 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 06:40 ÖS

Ben de beðendim bu arada içini okuduysanýz forumumuz üyelerinden Gian ve cozker'in de yazýlarýný göreceksiniz.


E normal tabi derginin satýs rekorlarý kýrmasý :).

#30 Guest_muratermengu_*

Guest_muratermengu_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 08:32 ÖS

2. baský cýkmýs 3. 4. 5 . 6 . baskýlarýda cýksýn yakýsýr bize

#31 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 08:32 ÖS

Ýzmirde dergimizi kaç gündür arýyorum yok pazartesi gelecekmiþ. Umarým bitmeden alabilirim bende abone olacaðým ama bu dergiyi içerirmi emin deðilim bu ayki sayýyý mutlaka bulmalýyým.

#32 Guest_muratermengu_*

Guest_muratermengu_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 08:49 ÖS

pazartesý oglene kadar saldýr gonul sarayý umarým bulrusun

#33 uA_41

uA_41

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 23 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 09:56 ÖS

mükemmel bi sayý...yýllar boyu okunacak VE o anlara tekrar götürecek bi dergi...

taraftar yazýlarýda çok güzel...bizde SAMÝ YEN de çok güzel þeyler yaþadýk ama hiç gördermek aklýmýza gelmedi...

bu arada forumdan kimlerin yazýlarý VAR dergide.....

#34 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2006 - 01:53 ÖS

Doðanay tamam da öncelikle herkes abone olmalý þu dergiye. Ben çýktýðýndan beri aboneyim ve en önemlisi derginin bayiden satýlmasý deðil abone olunmasý (Can bu lafým sana :) ).

#35 Guest_korcank_*

Guest_korcank_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2006 - 02:40 ÖS

Beþiktaþ maçý resminde Lioney'in herkes gibi yumruðunu kaldýrmasý sýrasýnda Korcan aðabey'in çekirdek çiðnediði gözlerden kaçmýyor :lol:


Vallahi, görmezden gelecektim ama dayanamadým. Hayatta çok iftira gördüm de bu kadarýný görebileceðim hiç aklýma gelmezdi. (Adýmýn yanlýþ yazýlmasý ayri bir konu!)

Hayýr þu laflarý eden þahýs, söz konusu maça gelmeyi neredeyse son anda erteleyen bir arkadaþýmýz olmasa...

#36 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2006 - 06:35 ÖS

Vallahi, görmezden gelecektim ama dayanamadým. Hayatta çok iftira gördüm de bu kadarýný görebileceðim hiç aklýma gelmezdi. (Adýmýn yanlýþ yazýlmasý ayri bir konu!)

Hayýr þu laflarý eden þahýs, söz konusu maça gelmeyi neredeyse son anda erteleyen bir arkadaþýmýz olmasa...

Korcan Aðabey,
þaka yapmýþtým,alýnma...
Çekirdekçilere karþý olduðunu bildiðim için,
o gün hiç bir iþim olmamasýna raðmen ve hatta maça gelmek için kendimi ayarlamama raðmen son anda parasýzlýk yüzünden gelemediðim efsanevi maçta bir de böylesine net bir fotoðrafta görünce çok fena kýskandým sadece.

Kombine alana dergiye abonelik varmýþ bu arada,
öðrenci olup da henüz kendi paramý kazanamadýðým üzere benzer harcamalarý yapamadýðým için,bu sene okul biter de iþe gireceksem zaten abone olacaktým.Bahaneyle kombineyle üye olacaðým gibi,tabii kuzenim alýrsa(alýrsa Kapalý alýr,yoksa eski açýða kendim alýrým) ;)

#37 Guest_hedehodo_*

Guest_hedehodo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2006 - 09:53 ÖS

dergi beklediðim kadar güzel deðildi,bilmiyorum belki bu þampiyonluk mutluluðuyla ne yapýlsa az gelir..ama þampiyonluk dvd/vcd leri bu ay piyasaya sürülmeliydi.heralde dergi yönetimi þampiyonluða hazýr deðildi,ayrýca þampiyonluk için fazla þeylerde yapýlmamýþ..apar topar geretsle bi röportaj yapmýþlar.iki kere arka arkaya ligdeki maçlarýmýz anlatýlmýþ,bunun yerine baþka alternatifler sunulabilirdi.ama okuyucu yorumlarý güzel olmuþ fakat çok fazla yer verilmiþ.dergi için güzel olan baþka biþey ise posterler olmuþ bir nevi teselli ikramiyesi...kýsacasý daha iyisi olabilirdi bence...

#38 Guest_korcank_*

Guest_korcank_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2006 - 11:40 ÖS

Sevgili Can, Söylememe gerek yok aslýnda; þaka yaptýðýný elbette biliyorum. Kapalý kombinesi alamazsýn-ýz. Tükendi çünkü. Fakat maçlardan önce görüþebilirsek, sen de biliyorsun, birlikte izleme olanaðýmýz doðabilir.

#39 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.677 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2006 - 12:57 ÖS

az önce aldým dergiyi ben çok beðendim tüyler gene diken diken oldu yalnýz yayýn yönetmeninin yazýsýnýn sonunu kýnýyorum ne demek UEFA sonrasý rakiplerimizi rahatsýz eden tavýrlardan kaçýnalým ders alalým falan yakýsmamýs bu dergiye o sözler

#40 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2006 - 03:27 ÖS

pazartesý oglene kadar saldýr gonul sarayý umarým bulrusunBugünde gittim saldýrdým henüz gelmemiþ. Adamcaðýz artýk sora sora beni tanýdý adýmý telefonumu býraktým gelince ayýracak. Bekleyeceðiz artýk ne yapalým Cimbom için her þeye deðer. :alkis: