İçeriğe git


Resim
- - - - -

Galatasaray Dergisi Özel Þampiyonluk Sayýsý


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
68 replies to this topic

#1 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mayıs 2006 - 08:19 ÖS

Dergi bu ay þampiyonluk için özel sayý çýkarýyor. Ýki tane poster var içerisinde. Bir tanesi 70*100 A takým posteri diðeri de 35*50 Þampiyon paf takýmýmýzýn posteri. 31 Mayýs Çarþamba günü de bayilerde yerini alacakmýþ. Store da olduðu gibi derginin bu sayýsýnda da satýþ rekoru kýracaðýmýzý düþünüyor ve istiyorum. Bizde herkese duyuralým bu haberi de çok daha fazla satsýn. ;)

#2 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mayıs 2006 - 08:20 ÖS

Galatasaray Dergisi'nden Þampiyonluk Özel Sayýsý!


Türkiye'nin en çok okunan ve en kaliteli spor dergisi olan Galatasaray Dergisi, 16. Þampiyonluðumuzu 164 sayfalýk dolu dolu bir Özel Sayý ile kutluyor.

31 Mayýs Çarþamba günü bayilerdeki yerini alacak olan Galatasaray Dergisi'nin 45. sayýsýnda okurlara 2 adet Þampiyonluk Posteriarmaðan edliliyor. 70x100 cm boyutlarýndaki muhteþem Þampiyonluk Posteri'nin yanýsýra, bir diðer Þampiyon takýmýmýz olan Galatasaray PAF takýmýnýn 35x50 cm boyutundaki Þampiyonluk Posteri de dergiyle birlikte geliyor...

Ayrýca Galatasaray Dergisi'yle birlikte, 16 sayfalýk "Unutulmaz Sayfalar" Eki serisinin 6. sayýsý da veriliyor.

Derginin Þampiyonluk Özel Sayýsýnda, 16. Þampiyonluðun perde arkasý, ilk kez yayýnlanan fotoðraflarla sunuluyor. Þampiyonluk sonrasý sadece Galatasaray Dergisi foto muhabirlerinin görüntülemesine izin verilen Soyunma Odasý'ndaki kutlamalar en geniþ biçimde dergi sayfalarýnda sunuluyor. Ali Sami Yen Stadý'ndan soyunma odasýna; takým otobüsünden Florya'daki kutlamalara dek özel fotoðraflar ve yorumlar özel sayýda yer alýyor.

Derginin bu sayýsýnda Teknik Direktörümüz Erik Gerets'le yapýlan geniþ bir söyleþi de yer alýyor. Erik Gerets, geçtiðimiz sezonu ayrýntýlý olarak deðerlendirdiði söyleþisinde yeni sezona iliþkin düþüncelerini de yaçýklýyor.

Þampiyonluk Özel Sayýsý'nda geniþ bir Sezon Deðerlendirmesi bölümü de var. Bu bölümde sezonun öyküsü anlatýlýrken, kader anlarý, dönüm noktalarý ve ayrýntýlý istatistikler de veriliyor.

Þampiyonluðun geldiði son 16 dakika için Dergide özel bir bölüm de ayrýldý. Bu bölümde, New York'tan Ankara'ya, Kapalý'dan Kadýköy'e, Eski Açýk'tan Digiturk Kahvesine kadar deðiþik yerlerde son 16 dakikayý yaþayan Galatasaraylýlar, yaþadýklarýný dergi için kaleme alýyor.


Galatasaray Dergisi'nin 45. sayýsýnda ayrýca;

Almanya 2006'ya dair grup bilgileri, canlý yayýn programý ve otoritelerin Kupa'ya dair yorumlarýndan oluþan ayrýntýlý "Dünya Kupasý Dosyasý"

Son maçýmýzý Ali Sami Yen'de izleyen Sri Lanka'lý Sarath Wijekoon'un kaleminden, 14 Mayýs 2006 akþamý yaþananlara dair izlenimler...

Yelken Þubemizin faaliyetlerinin tanýtýldýðý Þube Kaptaný Vefik Ulus ile geniþ bir söyleþi

Altapý Hocalarýmýzýn aðzýndan Þampiyon PAF Takýmýmýzýn ayrýntýlý sezon hikayesi ve deðerlendirmesi,

Mayýs ayýnda oynanan tüm maçlardan özel fotoðraflar, yorumlar ve maçlarýn hikayesi,

Galatasaray Cafe Crown Erkek Basketbol Takýmý’nýn Mayýs ayýndaki maçlarý,

Her zamanki gibi, Galatasaray gündemine ait haberler, özel Galatasaray Store alýþveriþ sayfalarý, okur mektuplarý ve büyük ilgi gören Cominic ekibinin hazýrladýðý mizah sayfalarýyla beraber; bulmaca meraklýlarý için 30 kiþiye orijinal Þampiyonluk T-shirt'leri de dergimizin 45. sayýsýnda...

Galatasaray Dergisi'nin Haziran-Temmuz sayýsý 31 Mayýs'ta bayilerdeki yerini alacak.

#3 Guest_konfucyus_*

Guest_konfucyus_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 29 Mayıs 2006 - 11:19 ÖS

rekor kýrmalýyýzz ...

#4 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mayıs 2006 - 11:37 ÖS

Rekor kesinlikle kýrýlmalý, bunun hiç lamý cimi mazereti yok.. Ben VCD de var sanýyordum ama hiç önemli deðil, mükemmel bir içerik olacak bu kesin.. Bütün resimleri ve son 16 dakikada yaþananlar ile ilgili yazýlarý özellikle bekliyorum :)

#5 Guest_bahadirgs_*

Guest_bahadirgs_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Mayıs 2006 - 09:56 ÖÖ

Elimiz mahkum alacaðýz

#6 Guest_muratermengu_*

Guest_muratermengu_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Mayıs 2006 - 12:34 ÖS

bugun cýkacak dýyolardý kac tane bayýye sordum gelmedý dedýler yarýn cýkacak yazýyo sýmdýde resmý sýtede ya yarýn olsada gýdýp alsam hemen

#7 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Mayıs 2006 - 03:05 ÖS

posterde teknik bir hata olmuþ, tekrar basýmý zaman aldý heralde..

#8 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mayıs 2006 - 12:48 ÖÖ

Pek ilgimi cekmedi acikcasi. Sezonun tüm gollerinin yer aldigi bir CD gibi birsey yaninda olsaydi, Türkiye´den bir arkadasa yollattirirdim. Ama bu haliyle bile yok satar herhalde.

#9 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mayıs 2006 - 01:34 ÖÖ

Galatasarayýmýzýn kasasýna bi miktar para sokalýmda,bi teþekkürümüzü edelimde varsýn ilgimizi çekmesin sorun deðil ;)

#10 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mayıs 2006 - 11:55 ÖÖ

Pek ilgimi cekmedi acikcasi. Sezonun tüm gollerinin yer aldigi bir CD gibi birsey yaninda olsaydi, Türkiye´den bir arkadasa yollattirirdim. Ama bu haliyle bile yok satar herhalde.

Off offf böyle olumsuz düþüncelerden sýkýldým bunaldým iyice. Halinde ne varmýþ derginin? Kaldý ki hiçbir þey olmasýn ne olacak. Þampiyonluk özel sayýsý iþte almamýz ve aldýrmamýz gerekiyor.(sadece dergi için de geçerli deðil bu durum)

#11 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mayıs 2006 - 12:07 ÖS

Beyler daha ne yapmalarý lazým ilginizi çekmek için? Eze eze, aðlata aðlata, yüzyýlýn en anlamlý þampiyonluðuna ulaþmýþýz, hala bir karamsarlýk vurdumduymazlýk... Býrakýn bu iþleri, hemen koþun gidin en yakýn bir bayiye alýn dergimizi, þampiyonluk anýna tekrardan dönüp,þampiyonluðun tadýný çýkarýn...

#12 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 6.120 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mayıs 2006 - 12:34 ÖS

Pek ilgimi cekmedi acikcasi. Sezonun tüm gollerinin yer aldigi bir CD gibi birsey yaninda olsaydi, Türkiye´den bir arkadasa yollattirirdim. Ama bu haliyle bile yok satar herhalde.


zaten çýkaracaklar azcýk sabýr.

almak için sabýrsýzlanýyoum dergiyi.

duvarlarý süslemek lzm.

#13 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mayıs 2006 - 01:09 ÖS

Yahu ben derginin 11 saysina 110 € verdim. Tabii ki karsiliginda ekstra birsey beklerim. En dogal hakkim. Türkiye´de 2 ytl ye satilan dergiyi Almanya´ya 10 kati fiyatina ulastiriyorlar. Yurt disindakileri enayi yerine koyuyorlarsa, birakin biraz elestireyim. 2 poster koymuslar yanina o kadar. Zaten posterden bol birsey yok bende.

#14 Guest_konfucyus_*

Guest_konfucyus_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2006 - 07:05 ÖS

Teþekkürler!

Dün öncelikle Ýstanbul'da piyasaya çýkan, bugünden itibaren Ýstanbul dýþý satýþ noktalarýnda raflardaki yerini alacak olan Galatasaray Dergisi'nin Þampiyonluk Özel Sayýsý'nýn, büyük oranda basýlmasýna raðmen, daha Ýstanbul satýþýndaki ilk gününde birçok satýþ noktasýnda tükendiði, YAY-SAT'tan gelen ilk raporlardan anlaþýlmaktadýr. Kulübümüz ve YAY-SAT, daha fazla Galatasaray Dergisi'nin okurlara ulaþtýrýlmasý için çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Sevgili okurlarýmýzýn gösterdiði büyük ilgiye içtenlikle teþekkür ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü
Ýletiþim Koordinatörlüðü


http://www.gs.org/de...&haberID=294051

#15 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2006 - 07:20 ÖS

Bugün aldým dergiyi, henüz açýp okumaya fýrsat olmadý.. Bakýcam eðer çok güzelse, büyük ihtimal bir tane de arþivlik alýcam temiz dursun..

#16 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2006 - 08:20 ÖS

Teþekkürler!

Dün öncelikle Ýstanbul'da piyasaya çýkan, bugünden itibaren Ýstanbul dýþý satýþ noktalarýnda raflardaki yerini alacak olan Galatasaray Dergisi'nin Þampiyonluk Özel Sayýsý'nýn


Bende dün yeni açýlan Kayseri Store gittim dergiyi alýyým diye. Büyük bir sevinçle gittim bizde artýk çýktýðý gün dergiyi alabilecez diye ama bir gittim dergi gelmedi dediler. Biz istemedik onlar da göndermedi dergi yok su anda dediler. Bende çok sinirlenmiþtim. Demekki bugün çýkýyormuþ(geliyormuþ) piyasaya. Yarýn gidip alýrým o zaman. :okey:

Burdaki store'a da ilk kez gittim. Ufacýk küçük bir yer olmuþ ama yeterli. Bu þampiyonluk t-shirtinden alacaktým ama onda da bedenime göre kalmamýþ. :) Ne umutlarla gitmiþtim ama ellerim boþ dönmüþtü.
Þöyle bir durum da var bizim store'un yanýnda Bjk store onun yanýnda da Fenerium açýlmýþ :) (onlarýnda ilk þubeleri Kayseri'de)

#17 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 11.010 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2006 - 03:32 ÖS

Ýlginizi çekmiyorsa da çekiyorsa da bu saatten sonra gitmeyiz zaten bayiye çünkü bugün itbarý ile bayilerde dergi filan kalmadý. Süper bu bizim yönetim ya. Riske girip 1,000,000 adet basacaklarý yerde iki günde bitecek kadar basýp býrakmýþlar helal olsun walla. ambalajý yýrtýk postersiz dergi için bile kavga ediyodu millet bayide. 20 gün sonra basarlar artýk ikinci baskýyý, o da ellerinde patlar

#18 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2006 - 03:45 ÖS

2. baský hemen basýlýyor muhtemelen 2-3 güne daðýtýlýr. Ýlk baský 35.000 adet basýlmýþ.

#19 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Haziran 2006 - 06:37 ÖS

2. baský hemen basýlýyor muhtemelen 2-3 güne daðýtýlýr. Ýlk baský 35.000 adet basýlmýþ.


Ben bunu anlamýyorum, hakikaten becerisizlik abidesi bir iþleyiþ var kulübümüzde, her birimde.. Tarihi bir þampiyonluk yaþamýþýz, ne çýkarsan peynir ekmek gibi satýcaz ama saðolsunlar gidip 35 bin dergi basmayý uygun görüyorlar.. Onu da geçiyorum, bir de üstüne ben hayatýmda böyle þey görmedim, dergi 1 günde tükendi diye övünüyorlar.. Yahu ne bekliyordunuz sevgili abilerim, bunu öngörmek bu kadar zor birþey mi Allahaþkýna.. 2. baský olacakmýþ da 2-3 güne daðýtýlýrmýþ, 50 binde kalýr iþte, milletin iþi gücü yok her gün bayiye mi gidecek, bir kere de siz gösterin çabayý, siz yapýn fedakarlýðý yahu..

#20 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2006 - 03:09 ÖÖ

Bide dergiden yetkili Mehmet Þenol 1-2 gün önce dediki: Ýlk baský tükendi 2.yi düþünüyoruz.Yanlýz ne kadar çok satarsa o kadar çok kazanýlýr zannetmeyin,dergicilik farklýdýr.Sonuçta belli kalitede bi kaðýda basýp 4 Ytl den satýyoruz filan dedi. Sanýrým reklam gelirleriyle dengeleniyor iþ.Dergi,maliyete göre ucuz kalýyor,reklam gelirleriyle dengeleniyor.Çok kaðýt harcanýrsa yani çok basýlýrsa zarar bile edilebilir demeye getirdi. Ýlginç geldi bana. Üye olun þu dergiye hem aramazsýnýz hem de kulüp için çok daha yararlý ve kazançlý