İçeriğe git


* * * * * 1 oy

Puahahahahahahahahaha


 • Please log in to reply
353 replies to this topic

#221 Guest_soul_of_gs_*

Guest_soul_of_gs_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 19 Mayıs 2006 - 12:22 ÖÖ

Yeter Be Kardeþim, Açýn artýk þu telefonlarýnýzý Febeþli kardeþlerim, þüphe etmeye baþladým bak, kutuplara mý yerleþtiniz nedir ? Antu'daki topic'leri okuyorum da gebericem gülmekten ya. Neleri konuþuyor adamlar. Gidin yarýn bir anaokuluna bakýn oradaki Febeþ'li çocuklarda ayný þeyleri konuþuyorlar. Aha'da þuraya yazýyom, bu çingeneler bu kafayla ancak Cacýk olurlar :)) Zaten þimdiden oldular, 3 günde karýþtýlar iþte bir kasede. Bir Febeþ klasiði :)) Unutmadan. Biz de Azize'nin býrakmamasý için kampanya baþlatmalýyýz arkadaþlar. Mazallah kafasý çalýþan bir baþkan falan gelir baþlarýna. PUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHA....

#222 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Mayıs 2006 - 12:39 ÖÖ

Bugün þenliklerimiz baþladý okulda.Ýlk gün Kenan Doðulunun konseri vardý. Bende okula formamý giydim gittim tabiki de. Konser için açýk anfiye girdik 6 gibi. Konser 8'de ama. Ve birçok formalý insan var etrafta. Sonra bir baktým þenlik alanýna bizim taraftarlardan bir grup 8-10 kiþi toplanmýþlar tezahürata baþlamýþlar ama duyulmuyor tabiki de. Sonra o grupa gelenler olmaya baþladý sayý gittikçe arttýyordu 50-60 kiþi oldular. Sonra üstüne bir de sarý-kýrmýzý meþaleler yakmadýlar mý biz o an bittik anfide.Ben de anfide büyük bir hayranlýkla onlarý izliyorum bu arada. Zaten anfide tezahürata hazýr olan bir çok Galatasaraylý kisi o meþalelerden sonra bir anda organize oldular ve bütün anfiyi,þenlik alanýný "Oleyyy oleyyy þampiyon cimbom" tezahüratý ile inletmeye baþladýk. Bunu gören þenlik alanýndaki grup da anfinin önüne geldiler. Konserin verileceði yerin arkasýna geçtiler ve Galatasaraylý taraflardan görende o yöne akýn etmeye baþladýlar. Sonra o grupla anfinin içindekiler karþýlýklý tezahüratlar etmeye baþladýk.Sarý-Kýrmýzý-Þampiyon-Galatasaray'la baþladýk, Hindilerle devam ettik,Gerçekleri Tarih Yazarý söyledik vs vs.

Ama müthiþ bir görüntü idi. Çünkü konsere gelen sadece Galatasaraylý kiþiler deðildi tabiki de. O an o anfinin içinde fenerli olmak istemezdim. Bunlarý yaparken hiçbir ses de çýkaramýyorlar kesemiyorlar çünkü müthiþ bir tezahürat vardý. Kös kös koltuklarýnda oturup bizi izlediler.

Allahým ne güzel bir gündü sana þükürler olsun. Okuldaki son senem son þenliðim ama bu þenliðin anlamý çok büyük olacak hiç unutamayacam.Yarýnda hayraný oldugum Þebnem Ferah geliyor harika günler benim için.Zaten bir nevi Galatasaray þenliðine döndü þenlikte :-D

Diyeceðim þu ki; bana bugün o anfinin içinde bu gururu yaþatan bunda emeði geçen herkese yürekten teþekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, Galatasarayi seviyorum.


Önce bir gülüyüm rahatlýyým sonra yazacam.(gün boyu Fenerli arkadaþým vardý yanýmda gülemedim. maalesef en yakýn arkadaþlarýmdan biri fenerli. aramýz bozuluyor sonra konuþmuyoruz bu tarz þeyler)

Puhahahhaaa muhahahhaa zuhahahaha :lol: :lol: :lol:

Böyle yazmýþtým bilmem okudunuz mu. Ama bundan daha eðlencelisi de bugün oldu. Nasýl keyif aldým anlatamam. Çok ezik bu adamlar gerçekten çok ezik.

Bugün okula þenlik alanýna gittiðimde fener formalý insanlar görmeye baþladým çok deðillerdi ama varlardý yine. Neyse akþam konser vakti geldi herkes anfiye girdi. Bir baktým anfinin en üst köþelerinden birinde bu fener formalýlar oturmuþ. 20-25 kiþi kadarlar. O pazartesi günkü konser nasýl içlerinde kaldýysa bugün gelmiþler onlarda fener tezahüratý yapacak anfide. Artýk nasýl zorlarýna gittiyse bilemiyorum ezik olmak zor iþ. Ama tezahürat yapmalarý ne mümkün. Üçlü yapýp baþladýlar ama anfide nasýl bir ýslýk nasýl yuhlama var anlatamam. Baðýrmaya devam ediyorlar ama sadece kendileri duyuyor :D Sonrada gerçekleri tarih yazar tezahüratýný bir söylemiþiz oy oy harikaydý. aptal adamlar orada öyle baðýrmaya devam ettiler ama sadece kendileri dinlediler. Sesleri gitmiþtir gerizekalýlarýn seslerini duyurmak için ama duyuramadýlar. :D Çok eðlendim yine. Nasýl o Pazartesi günü içlerinde kaldýysa artýk bilemiyorum.

Yok bir daha gülecem ben. Puhahaha muhahahaa :lol: :lol:

#223 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Mayıs 2006 - 12:44 ÖÖ

Her yerde, her þartta terbiye :alkis:

#224 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Temmuz 2006 - 07:12 ÖS

Madem ki acidan dolayi tesislerimize saldirmis hazimsizlar, bu topigi tekrar up lamanin vakti geldi... Beter olun... Muhahahaha... :lol: Edit: Abicim niye tasidiniz bunu arsive, daha cook uzun bir süre ana forumda kalmali bence, geri tasinmasini talep ediyorum...:)

#225 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2006 - 07:19 ÖS

Ohh yeniden çýkmýþ topic bende bi yeniden rahatlýyim þöyle bi ; PUHAHAHAHHAHAHHAAH MAUHAUHAUHUAUHAUHUAUH Girdi çýkmýyo eziklere hala halaaa :lol:

#226 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2006 - 07:39 ÖS

Ben bu sefer diðer eziklere puhahahaha diyeceðim. Çünkü diyorlar ki hepsi ama Süper Kupanýn mutlak favorisi Beþiktaþ imiþ ve güle oynaya kazanacakmýþ. Puhahahahaha Muhahahaha Zuahahaha

#227 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2006 - 07:44 ÖS

muhauahauah ya acaip gülüyorum beþiktaþ'a hakikaten, salak transfer þampiyonlarý çýksýnlar bakalým baki'yle, fahri'yle de antreman maçýmýzý yapýp dönelim..

#228 Guest_cesur_korkmaz_*

Guest_cesur_korkmaz_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 12:22 ÖÖ

Cok alakasi yok ama belki görmeyenler vardir diye... Bu sahaseri görmeyen kalmasin, buyuk kitlelere ulassin.

:lol: :lol: :lol:Kalabaligin bir anda costugu ana özellikle hastayim.

PUHAHAAHAHAHAHAAHA

#229 Guest_P S K_*

Guest_P S K_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 12:43 ÖÖ

Bi Erol Taþ Gülüþü patlatýyým.... NNNNNNNNNNNNNNhahahhahahahahahahahahaaaa

#230 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 12:44 ÖÖ

Cok alakasi yok ama belki görmeyenler vardir diye... Bu sahaseri görmeyen kalmasin, buyuk kitlelere ulassin.

:lol: :lol: :lol:Kalabaligin bir anda costugu ana özellikle hastayim.

PUHAHAAHAHAHAHAAHA:lol: :lol: :lol: :lol:

#231 electrogs34

electrogs34

  Senior Member

 • Members
 • 4.618 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 01:31 ÖÖ

süper süper 1. kalite soprano ve TOPLU COÞMA... AYNI SOPRANONUN BU SEZON SONUNDA ASYDE DEKÝ FB MAÇINDA ATILAN BÝR GOL SONRASI STAD HOPARLÖRLERÝNDEN AYNI KIVAMDA BAÞLAMASI VE TÜM STADIN TOPLU COÞMASI VE O ANDA STADDA OLMAK = NÝRVANAYA ULAÞMAK :)

#232 Arat

Arat

  Junior Member

 • Members
 • 2.808 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 02:16 ÖÖ

oha supermis hakkaten... ahah... herifin seside super, kalabaligin cosmasida... :)

#233 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 02:49 ÖÖ

süper süper 1. kalite soprano ve TOPLU COÞMA... AYNI SOPRANONUN BU SEZON SONUNDA ASYDE DEKÝ FB MAÇINDA ATILAN BÝR GOL SONRASI STAD HOPARLÖRLERÝNDEN AYNI KIVAMDA BAÞLAMASI VE TÜM STADIN TOPLU COÞMASI VE O ANDA STADDA OLMAK = NÝRVANAYA ULAÞMAK :)


yine hýrsýz durumuna düþeriz....

#234 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 11:26 ÖÖ

Buda tribünlerin full olduðu bir maçta war chant...þunu duyan takým ne yapmaz ki:)#235 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 12:04 ÖS

Cok alakasi yok ama belki görmeyenler vardir diye... Bu sahaseri görmeyen kalmasin, buyuk kitlelere ulassin.

:lol: :lol: :lol:Kalabaligin bir anda costugu ana özellikle hastayim.

PUHAHAAHAHAHAHAAHA


Ýzlememiþtim daha önce..Ýnanýlmaz gaza geldim süper yapmýþlar...

Yalnýz bir an hayal ettimde...Ali Samiyen'de...

Kapalý ayný þekilde solo olarak baþlýyor tezahürata...Yeni açýk eski açýk numaralý bekliyor...O gaza getiren, çok sesli bölümünde, bütün stat baþlýyor...Offf inanýlmaz olurdu herhalde :)

#236 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 12:15 ÖS

baþta tabi ki solo söyleyen arkadaþ olmak üzere ekip gerçekten çok iyi, kesinlikle devamýný bekliyoruz :)

#237 Kapi

Kapi

  Senior Member

 • Members
 • 1.429 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 12:49 ÖS

Buda tribünlerin full olduðu bir maçta war chant...þunu duyan takým ne yapmaz ki:)


Harika... Bu açý'dan 3'lü olsa manyak olur !!

#238 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 03:27 ÖS

Muhtesem.. Butun gün bu sarkýyý soyledim..Ama bu zaten cok onceden beri Ýnönü'de soylenir..

#239 SERDAR1905

SERDAR1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.214 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 04:19 ÖS

Cok alakasi yok ama belki görmeyenler vardir diye... Bu sahaseri görmeyen kalmasin, buyuk kitlelere ulassin.

Kalabaligin bir anda costugu ana özellikle hastayim.http://rapidshare.de...efener.wmv.html

download edebilirsiniz..

#240 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 05:04 ÖS

Çok saðol cadde...
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye