İçeriğe git


Resim
- - - - -

17 Mayıs 2000


 • Please log in to reply
128 replies to this topic

#1 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.322 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 12:06 ÖÖ

ben foruma subatta katýldým eminim bu konu baslýðý defalarca açýlmýstýr ama dayanamadým unutulmaz bir günden bahsetmeden yapamadým 115. dakikada 10 kiþi pres yapan Aslanlarý izleyince tekrar tüylerim diken diken oldu hepsine tekrar tesekkürler hayatýmýn en mutlu gecesini yasattýlar bana

#2 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 07:42 ÖÖ

Evet gerçekten tüm galatasaraylýlar için bir milad ama yeri gelmiþken sizlere þunu sormadan yapamýyacaðým,bu final maçý Haginin ki ( Barcelona' da türk düþmaný olduðunu bas bas baðýrmasýna raðmen,benim için bir kahramandý ) benim kalbimde bittiði maçda olmuþtu ayný zamanda Size sorum þu eðer o gün kupayý alamasaydýk o zamanda bu Hagi efendinin gördüðü kýrmýzý kartý görmezden gelirmiydiniz ? (belki bazýlarýnýz kýzacak ama ben hala içime sindiremiyorum ya )

#3 Guest_sonGS_*

Guest_sonGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 11:26 ÖÖ


Size sorum þu eðer o gün kupayý alamasaydýk o zamanda bu Hagi efendinin gördüðü kýrmýzý kartý görmezden gelirmiydiniz ? (belki bazýlarýnýz kýzacak ama ben hala içime sindiremiyorum ya )


olur mu hiç , hani þimdi hagiyi yere göðe sýðdýramayanlar var ya,resmini avatarlarýna koyan,masaüstüne koyanlar ,hagi´ye profesör diyenler
adamý ipe götürürlerdi.tarihimizin en büyük baþarýsýný onun yüzünden kaybettik diye adamýn anasýndan emdiði sütü burnundan getirirlerdi.
türk halký böyledir maalesef.baþarý varsa adamý 7 kat göðe çýkartýr,yoksa da yerin dibine sokar.

topic konusuna dönecek olursak,evet 17 mayýs cumhurýyet tarihinin en büyük baþarýlarýndan biridir.malzemecisinden futbolcusuna kadar emeði geçen herkese teþekkür ederim.

#4 Guest_CoLdPlaY_*

Guest_CoLdPlaY_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 01:05 ÖSSize sorum þu eðer o gün kupayý alamasaydýk o zamanda bu Hagi efendinin gördüðü kýrmýzý kartý görmezden gelirmiydiniz ? (belki bazýlarýnýz kýzacak ama ben hala içime sindiremiyorum ya )


olur mu hiç , hani þimdi hagiyi yere göðe sýðdýramayanlar var ya,resmini avatarlarýna koyan,masaüstüne koyanlar ,hagi´ye profesör diyenler
adamý ipe götürürlerdi.tarihimizin en büyük baþarýsýný onun yüzünden kaybettik diye adamýn anasýndan emdiði sütü burnundan getirirlerdi.
türk halký böyledir maalesef.baþarý varsa adamý 7 kat göðe çýkartýr,yoksa da yerin dibine sokar.

topic konusuna dönecek olursak,evet 17 mayýs cumhurýyet tarihinin en büyük baþarýlarýndan biridir.malzemecisinden futbolcusuna kadar emeði geçen herkese teþekkür ederim.


Bununla birlikte Türk milleti ayný zamanda biraz nankör, neden mi?? Finalde kaybettirmiþ bir Hagi'nin oraya kadar nasýl getirdiðini görmezden gelecekti malesef bu halk... Hagi olmasaydý biz oralarda birazcýk n.. olurduk

#5 Kapi

Kapi

  Senior Member

 • Members
 • 1.429 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 01:08 ÖS

Cok sukur final için bilet bulmustum. Orada hissetiklerimi anlatmak mumkun degil. 6 sene ne kadar çabuk geçti! Sanki dün gibiydi...

#6 tilmaz

tilmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.933 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 05:05 ÖS

ben hagi ye hiçbir zaman kýzmadým kýrmýzý kart gördü diye. maç esnasýnda da kýzmamýþtým çünkü o pozisyonda hakem þerefsizlik yhapmýþtý. kimdi hagi nin yanýndaki adam hatýrlamýyorum ama hagiye 3 kere fln dirsek atmýþtý, hagi de en sonunda sinirlenip yumruk atmýþtý. yani ikisi de kýrmýzý kart görmesi gerekirdi, yada ikiside sarý kart. o yüzden hiç kýzmadým Hagi ye. Ve Hagi siz oraya gidemiyeceðimiz konusuna sonuna kadar katýlýyorum.

#7 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 05:30 ÖS

Haginin ki ( Barcelona' da türk düþmaný olduðunu bas bas baðýrmasýna raðmen,benim için bir kahramandý )


Hagi degil o,Stoichkov'du...

#8 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 06:43 ÖS

Haginin ki ( Barcelona' da türk düþmaný olduðunu bas bas baðýrmasýna raðmen,benim için bir kahramandý )

Hagi degil o,Stoichkov'du...


Elimde "barcelonada türk düþmaný iki çýktý baþlýklý " galatasaray dergisi var,üstelikde bir barcelona maçý önce çýkmýþ..

Bunlar benim görüþüm kabul edin yada etmeyin
eðer ümit milan maçýnda onca büyük!.. starýn,futbol dehasýnýn içinde o penaltýyý atmasýydý bence sizinde fenerlilere gösterecek kupanýz olmazdý .,.

#9 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.390 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 09:21 ÖS

Haginin ki ( Barcelona' da türk düþmaný olduðunu bas bas baðýrmasýna raðmen,benim için bir kahramandý )

Hagi degil o,Stoichkov'du...


Elimde "barcelonada türk düþmaný iki çýktý baþlýklý " galatasaray dergisi var,üstelikde bir barcelona maçý önce çýkmýþ..

Bunlar benim görüþüm kabul edin yada etmeyin
eðer ümit milan maçýnda onca büyük!.. starýn,futbol dehasýnýn içinde o penaltýyý atmasýydý bence sizinde fenerlilere gösterecek kupanýz olmazdý .,.


Bu hangi Galatasaray dergisi, zamanýnda yanlýþ hatýrlamýyorsam sabah grubu'nun Galatasaray, fb ve bjk için çýkardýðý dergiler mi?

#10 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.322 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 09:22 ÖS

tony adams dý dirsek atan ve Haginin katkýlarý inkar edilemez bu takýma hem de 2 kere hem oyuncu hem antrenör olarak ben Türk düsmanýysa bile gelmeden önce sonra Süper kupa finalinde Türk bayragý ile dolasan Hagiyi de gördüm

#11 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 09:25 ÖS

17 Mayýs 2000'de Kopenhagdaydým..Kupayla tur atarlarken, Hagi'yle de çaaak yapma fýrsatým olmustu tel örgülerde.. Hayatýmýn hiç düþünmeden, en mutlu günüdür.. 17 Mayýs 2001'de ise çok sevdiðim Babaannemi kaybettim.. 17 Mayýs'lar deðiþik duygular uyandýrýyor o acýdan bende..

#12 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 11:18 ÖS

hönk ya ben teknik direktör hagiyi eleþtirirken süklüm püklüm oluyorum eziliyorum o geçmiþ karþýsýnda meðer bu futbol harbi nankörmüþ çarpýlýrsýnýz dikkat edin.

#13 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2006 - 11:23 ÖS

Hiçbir zaman unutamayacaðýmýz bir tarih. Milenyum zamaný diyorlardý Milenyumun ilk kupasý..

#14 Guest_mte44_*

Guest_mte44_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2006 - 12:26 ÖÖ

eðer ümit milan maçýnda onca büyük!.. starýn,futbol dehasýnýn içinde o penaltýyý atmasýydý bence sizinde fenerlilere gösterecek kupanýz olmazdý .,.[/quote] Hagi 3-2 lik milan maçýnda ilk yarýda oyundan çýkmýþtý.eðer sahada olsaydý o atardý.

#15 Guest_CoLdPlaY_*

Guest_CoLdPlaY_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2006 - 01:38 ÖÖ

Hagi'nin olmasý, o kupanýn kazanýlmasýnda diðer oyuncularýn da katkýsý olmadýðý anlamýna gelmiyor zaten, o sene ki kadroda 1 dk bile forma giymiþ herkesin adý altýn harflerle tarihe geçmiþtir, sakatlanarak futbol hayatý biten Alper Tezcan'ýn bile... Ancak þüphesiz Hagi, Galatasaray ve Türk futboluna yeni bir vizyon, kiþilik kazandýrarak UEFA ve Süper Kupanýn kazanýlmasýnda da baþrolü oynadý, eðer finalde elenseydik de oralara kadar gelmiþ olmamýzýn bizim için bir mucize olduðunu asla unutmamamýz gerekirdi. Bugün bile oynanan futbolda Hagi'nin futbol adýna ülkemize öðrettiði çok þey olduðu belli oluyor, Galatasaraydan Diyarbakýrspor'a kadar bu böyle.

#16 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2006 - 08:08 ÖÖ

Bir maç öncesi ýsýnma hareketlerinden sonra tüm futbolcular üstlerindeki eþofrfmanlarý yere atarken Hagi üstündekiki özenle katlayýp malzemeciye bizzat elleriyle verdi.. Onun futbolculuðunu ,profosyonelliðini tartýþmýyorum tartýþmamda ama o kýrmýzý karttan dolayý bir türlü kendi adýma affedemedim etmicem de Neyse gençler topic zaten uefa zaferi,bu ara eðer bu kupayý fener almýþ olsaydý bugün uefa günü olurdu haberiniz ola :)))

#17 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.703 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2006 - 12:18 ÖS

Onun futbolculuðunu ,profosyonelliðini tartýþmýyorum tartýþmamda ama o kýrmýzý karttan dolayý bir türlü kendi adýma affedemedim etmicem de


Eger bu gözle bakarsak hatalý þekilde kýrmýzý kart gören hicbir oyuncuyu affetmemek gerekir. birkac yýl önceki Fener macýnda kýrmýzý kart gören 4 futbolcumuzu, Saidou'yu, Hagi'yi, uefa yarý finalinde atýlan Emre'yi, gectigimiz yýllarda hayatýnda ilk kýrmýzý kartýný gören Hakan'ý, Ýnönü'de kýrmýzý kart görüp takýmýn 3-1 yenilmesine sebep olan Popescu'yu vs.... yani bugüne kadar kýrmýzý kart görmüþ olan oyuncularýn hicbirini bir daha affetmememiz gerekir.. Açýkçasý ben bu bakýs açýsýný pek dogru bulmuyorum.. Ama herkesin fikri farklý olabilir tabii..

Saygilar,

#18 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2006 - 01:42 ÖS

arkadaþlar konu kalmadý Hagi'yimi tartýþmaya baþladýk? dünyanýn en özel gününü bize yaþatan o sahada her kim varsa buna hagi'de dahil, malzemeci de dahil hepsinin caný saðolsun...hayat boyu hafýzalarýmýzda yaþayacak insanlar bunlar...Umarým bu insanlara yenileri de eklenir en kýsa zamanda...

#19 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.322 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2006 - 07:45 ÖS

bu günden bahsetsek sadece bu topicde rica etsem :)

#20 Guest__ultrAslan__*

Guest__ultrAslan__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 13 Mayıs 2006 - 09:52 ÖÖ

[/img]C:\Documents and Settings\Ahmet\Desktop

þu güzelliðe bakýn yaa
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye