İçeriğe git


- - - - -

Ön Liberosu Saidou olan Takým


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
120 replies to this topic

#61 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:44 ÖS

5) Futboldan anlamiyorsun. Anlamadigin gibi kendi fikrine karsi cikanlara satasiyorsun, konuyu baka yerlere cekmeye calisiyorsun, üstüne de sacma sapan sayi sayip sacma sapan sorular soruyorsun.


Simao 1. ihtar, bu üslupta yazmaya devam edersen 1 hafta no-post cezasý alacaksýn.. Ýyiden iyiye saçmaladýk yahu, bu ne biçim bir üsluptur tanýmadýðýniz bilmediðiniz insanlara karþý, sanki kýrk yýllýk düþmaný var karþýsýnda..

#62 Guest_korcank_*

Guest_korcank_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:45 ÖS

Sevgili Ünsal, belli isimlerle sýnýrlý düþünmek ne kadar dar görüþlülükse; teknik direktör veya takým performansýný lig sonundaki derece ile ölçmek daha vahim bir eksiklik deðil midir? Performans derece ile analiz ediliyorsa, kazanýlan Türkiye Kupasý'ný hesaba katmayacak mýsýn? Ki; diyalektik, anýn fotoðrafýna deðil; nereden nereye geldiðine ve esasen nereye gidiyor olduðuna ve dahi diðer unsurlarýn karþýlýklý etkileþimine bakmak gerektiðini söylemiyor mu? Hagi - Gerets karþýlaþtýrmasý yap-a-mýyorum. Hangisinin diðerine oranla daha baþarýlý olduðu hususunda belirginleþmiþ bir fikire sahip deðilim. Sýradan bir taraftar olarak, böyle bir fikire ihtiyacým olmadýðýný ve bence bir isyan masalý olacak bu sezonun Galatasaray'ýný oluþturan teknik kadro ve oyuncularýna üst perdeden sallamalardan hoþlanmadýðýmý biliyorum. Misalen, Saidou'nun ne futbolcu ne de esas olarak kiþilik özellikleri nedeniyle, Galatasaray oyuncusu olamayacaðýnýu düþünsem de, onun için bile negatif bir þeyler yazmak içimden gelmiyor, yazarsam adaletsizlik yapacaðýma inanýyorum. ---o--- Bu arada, tanýþma þansýna sahip olamadýðým forum üyesi arkadaþlar; fikirler hakkýnda özgürce yazarken, o fikirleri ileri süren ve tanýmadýðýnýz insanlar hakkýndaki görüþlerinizi kendinize saklamanýzý rica ediyorum.

#63 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:48 ÖS

[quote="Sheva"][quote=Simao][quote=Namelessonegs]
5) Futboldan anlamiyorsun. Anlamadigin gibi kendi fikrine karsi cikanlara satasiyorsun, konuyu baka yerlere cekmeye calisiyorsun, üstüne de sacma sapan sayi sayip sacma sapan sorular soruyorsun.[/quote]

Simao 1. ihtar, bu üslupta yazmaya devam edersen 1 hafta no-post cezasý alacaksýn.. Ýyiden iyiye saçmaladýk yahu, bu ne biçim bir üsluptur tanýmadýðýniz bilmediðiniz insanlara karþý, sanki kýrk yýllýk düþmaný var karþýsýnda..[/quote]

Maelesef Doganay, cocuklarýn sayýsý arttýkca bizde ister istemez kendimizi tartýsmanýn icinde buluyoruz..Hedef, üzüm yemek degil zaten bagcýyý dövmek..Zaten bilgisiz insanlar,hep kendilerini baska sekillerde kimliklerde ispatlama gayreti icindeler..Neyse konuyu uzatmýyorum, goren gormus..Saygýlar..

#64 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:51 ÖS


Maelesef Doganay, cocuklarýn sayýsý arttýkca bizde ister istemez kendimizi tartýsmanýn icinde buluyoruz..Hedef, üzüm yemek degil zaten bagcýyý dövmek..Zaten bilgisiz insanlar,hep kendilerini baska sekillerde kimliklerde ispatlama gayreti icindeler..Neyse konuyu uzatmýyorum, goren gormus..Saygýlar..


Engin bunlara da dikkat çekip, ikinizden de bu tartýþmayý kapamanýzý rica ediyorum, incir çekirdeðini doldurmayacak þeylerden birbirimizi kýrmayalým..

#65 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:04 ÖÖ

Tamam abi eyvallah..Ýster istemez boyle ofansif cýkýlýnca,gerildim bende..Haklýsýn..

#66 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:06 ÖÖ

Futboldan anlayan ördinaryus arkadas, madem o kadar super anlýyosun su sorularý bi cevaplasaydýn..
Saidou Conce'ye 10 basar fln da yazmadým ben..Halusliyason fln goruyosun heralde..
Flavio conce, o kadar amele degil ki FC.Free Transfer'de oynuyor di mi?
Boyle kucuk caplý yorumlarla insanlarýn futbol bilgisini olcmeye calýsan insanlarla asýl tartýsýlmaz..


Bir zahmet nameless´e bir ihtar cekiverin.

Benim üslubumda kusur bulan moderatör bey buna ne gibi bir yorum yapicaksin?

Halüsinasyon falan filan.. Nedir bu?

Neyse..

Artik Dortmund´u bile benden daha iyi bilen biriyle nasil tartismaya girebilirim ki? :)

Hocasiyla kavga etmismis falan filan. Süper masallar.

#67 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:08 ÖÖ

Daha önceleri baska Conce topiclerinde de defalarca yazmistim, baska yönde sasirtici yazilar okudugum icin bir kez daha tekrarliyorum: Conceicao Dortmund´a kiralik olarak olsa da büyük umutlar ile gelmis, ancak devamli sakatlik gecirmesi ve oynadigi maclarda da korkak ve sorumluluk almaz oyunu ile kendisine güvenen takimi ve taraftarini büyük hayal kirikligina ugrattigi icin Real Madrid´in bonservis istememesine ragmen Borussia Dortmund takimi tarafindan sezon bitimine haftalar kala gelecek sene kadroda düsünülmedigi aciklanmistir...

#68 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:11 ÖÖ

Sevgili Ünsal, belli isimlerle sýnýrlý düþünmek ne kadar dar görüþlülükse; teknik direktör veya takým performansýný lig sonundaki derece ile ölçmek daha vahim bir eksiklik deðil midir? Performans derece ile analiz ediliyorsa, kazanýlan Türkiye Kupasý'ný hesaba katmayacak mýsýn? Ki; diyalektik, anýn fotoðrafýna deðil; nereden nereye geldiðine ve esasen nereye gidiyor olduðuna ve dahi diðer unsurlarýn karþýlýklý etkileþimine bakmak gerektiðini söylemiyor mu?


---o---

.


Þimdi Korcan abi, öncelikle takým performansýný ligdeki derece kriteri ile birebir korelasyon olarak ölçmüyorum. Fakat ve lakin, baþarýsýz bulunan bir hocanýn ve sezonun ( Gerets'den bahsediyorum) sonunda dönülen noktanýn " Ah gözünü sevdiðimin Hagi'si . Conce'yi neden gönderdik " olmasýný kabul edemiyorum. Týpký Fatih Terim- Lucescu vs kýyaslamalarý gibi. Öyle bir eskiye özlem, eskinin övgüsü yapýlýyor ki sanki geçen sene farklý maçlarý seyrettik. Madem bu bireyler bu kadar iyiydi de, neden ligi 3.5 futbolculu Trabzonspor'un arkasýnda bitirdik? Gerets'i zor maçta gençleri oynatmakla suçlayan hafýzalar neden Hagi'nin ligin düðümünü çözecek maçta Cafercan'a sarýlmasýný hatýrlamýyor. Üstelik Özgür hocam gibi güvendiðim biri bile " 3. lüðü baþarý olarak görün, üstelik Fener maçýna kadar þampiyonluk þansý vardý " diyor alay eder gibi, þu an takýmýn hala Fenerbahçeyle puan puana olduðunu, Fenerbahçenin tek tökezlemesinde þampiyon olacaðýmýzý unutarak. Belki de ciddiye almayarak.... Hagi geçen yýl HAngi kritere göre baþarýlýdýr ve o kritere göre Gerets bu yýl neden baþarýsýzdýr. Galatasaray madem 3. lüðü baþarý olarak görecek haldedir de neden 2 liði ( ki hala birinci olma þansýmýz geçen yýlki Fenerbahçe maçýna çýktýðýmýz andan daha fazla) baþarý olarak görmüyor? Tamam Gerets baþarýsýzdýr, kötü hocadýr, peki Gerets'in baþarýsýz addettiðimiz hangi kritere göre Hagi baþarýlýdýr, "keþke gönderilmese" dir, veya da amiyane tabirle " Gözünü sevdiðini Hagi'si " dir?

Aslýnda Israrla vurgulamak istediðim þey, þu noktada Gerets-Hagi veya da Flavio- Saidou karþýlaþtýrmasýnýn sýnýrsýn oranda gereksiz olduðudur. Zira sýnýrsýz oranda subjektif determinantla bakýp , objektif sonuçlara varmaya çalýþýyoruz. Ve çok uzun yýllardýr da dünyada sadece 2-3 isim varmýþ gibi ayný isimler üzerinde tartýþýyor Hagi kliði, Lucescu kliði bilmemne kliði yaratýyor, birbirimizi yiyoruz.

edit: Serkan hocam, yarýn sabahýn 8 inde sýnavým var. O yüzden bu gecelik affýný istiyorum. Kendime göre sorularýna evaplarý yarn yazarým. Gerçi .to da futbol görüþlerimi anlattýðým bir yazým vardý Lucescucular- Bilmemneciler tartýþmasýnda, ama sanýyorum baþtan yazmak farz oldu.

#69 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:11 ÖÖ


Futboldan anlayan ördinaryus arkadas, madem o kadar super anlýyosun su sorularý bi cevaplasaydýn..
Saidou Conce'ye 10 basar fln da yazmadým ben..Halusliyason fln goruyosun heralde..
Flavio conce, o kadar amele degil ki FC.Free Transfer'de oynuyor di mi?
Boyle kucuk caplý yorumlarla insanlarýn futbol bilgisini olcmeye calýsan insanlarla asýl tartýsýlmaz..


Bir zahmet nameless´e bir ihtar cekiverin.

Benim üslubumda kusur bulan moderatör bey buna ne gibi bir yorum yapicaksin?

Halüsinasyon falan filan.. Nedir bu?

Neyse..

Artik Dortmund´u bile benden daha iyi bilen biriyle nasil tartismaya girebilirim ki? :)

Hocasiyla kavga etmismis falan filan. Süper masallar.


Sana sorulmaz burada ihtar fln cekilirken...O arkadasýn da uslubu senin gibi tuhaf oldugu icin bu sekilde yazýldý..Herkes herseyin farkýnda..Sen once su Conce'yi begenmeyenler ''kýna yaksýn'' yazýný bir editle ondan sonra ona buna camur at..

Herkes kendi kapýsýnýn onunu supursun..

Dortmunda olmana ragmen,dunyadan haberin yok daha fena:)

Neyse ben uzatmak istemiyorum ama surekli futboldan bi haber olup,sadece tartýsmaya foruma girdigin hissini veriyosun..Gercektende rahatsýzlýk boyutuna geldi.Sen,Dortmund'la ilgilen ve Conce super futbolcu..Oh rahatlamýsýndýr simdi...Neyse,Allaha emanet ol..

#70 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:12 ÖÖ

Daha önceleri baska Conce topiclerinde de defalarca yazmistim, baska yönde sasirtici yazilar okudugum icin bir kez daha tekrarliyorum:

Conceicao Dortmund´a kiralik olarak olsa da büyük umutlar ile gelmis, ancak devamli sakatlik gecirmesi ve oynadigi maclarda da korkak ve sorumluluk almaz oyunu ile kendisine güvenen takimi ve taraftarini büyük hayal kirikligina ugrattigi icin Real Madrid´in bonservis istememesine ragmen Borussia Dortmund takimi tarafindan sezon bitimine haftalar kala gelecek sene kadroda düsünülmedigi aciklanmistir...


Bu guzel acýklamadan oturu tesekkur ederim arkadasým..Ýnsallah herkes farkýna ''yavas yavasta'' olsa varacaktýr..

#71 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:16 ÖÖ


Futboldan anlayan ördinaryus arkadas, madem o kadar super anlýyosun su sorularý bi cevaplasaydýn..
Saidou Conce'ye 10 basar fln da yazmadým ben..Halusliyason fln goruyosun heralde..
Flavio conce, o kadar amele degil ki FC.Free Transfer'de oynuyor di mi?
Boyle kucuk caplý yorumlarla insanlarýn futbol bilgisini olcmeye calýsan insanlarla asýl tartýsýlmaz..


Bir zahmet nameless´e bir ihtar cekiverin.

Benim üslubumda kusur bulan moderatör bey buna ne gibi bir yorum yapicaksin?

Halüsinasyon falan filan.. Nedir bu?

Neyse..

Artik Dortmund´u bile benden daha iyi bilen biriyle nasil tartismaya girebilirim ki? :)

Hocasiyla kavga etmismis falan filan. Süper masallar.


Sana sorulmaz burada ihtar fln cekilirken...O arkadasýn da uslubu senin gibi tuhaf oldugu icin bu sekilde yazýldý..Herkes herseyin farkýnda..Sen once su Conce'yi begenmeyenler ''kýna yaksýn'' yazýný bir editle ondan sonra ona buna camur at..

Herkes kendi kapýsýnýn onunu supursun..

Dortmunda olmana ragmen,dunyadan haberin yok daha fena:)

Neyse ben uzatmak istemiyorum ama surekli futboldan bi haber olup,sadece tartýsmaya foruma girdigin hissini veriyosun..Gercektende rahatsýzlýk boyutuna geldi.Sen,Dortmund'la ilgilen ve Conce super futbolcu..Oh rahatlamýsýndýr simdi...Neyse,Allaha emanet ol..


senin ne gibi bir yaran var da bir kina lafina bozuldun anlamadim, üstelik bu forumda ihtarlar senden mi soruluyor?

laflarini aynen sana iade ediyorum. herkes kendi evinin önünü süpürsün vs..

#72 Guest_sonGS_*

Guest_sonGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:16 ÖÖ

nameless,uyma þuna arkadaþým boþver...herkese laf anlatmak zorunda kalsak kafayi yer insan.býrak takýlsýn arkadaþ ..nede olsa herkesten daha iyi biliyor futbolu.hele dortmund ondan sorulurmuþ,haddimizi bilelim .

#73 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:22 ÖÖ

Gala agree Flavio deal
Saturday, 19 June 2004

by Alp Ayhan
Brazilian international Flavio Conceicao has agreed a move to Galatasaray.
The combative midfielder had been a target of Middlesbrough last season but instead went on loan to Borussia Dortmund from Real Madrid.

Flavio emerged as a key target of Galatasaray this summer - and lengthy talks with president Ozhan Canaydin have proved fruitful.

"I'd like to announce to the club and its fans that we have reached an agreement with Brazilian footballer Flavio Conceicao on all matters," said Canaydin on the club's official website.

Flavio had suggested that he would have liked to stay in Dortmund after his successful spell there - but it appears the prospect of a lucrative contract in Turkey has changed his mind.

kaynak: Sky Sports
----------------------------------------------------

tabi efendim. flavio dortmund´ta hic oynamamis sürekli sakatmis.

dortmund´tan tek ayrilis sebebi paradir.

hey Allahim gecenin bi saatinde bana neler arattiriyorsunuz.

#74 Guest_sonGS_*

Guest_sonGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:27 ÖÖ

flavio dortmund´da istikrarli olamadi,bekleneni veremedi..akýllarda kalan tek olumlu þey uzaktan Attýðý býr goldür (02.08.2003,schalke 2- 2 dortmund) .dortmund onu istemedi,yoksa paþa paþa kalýrdý ...para için ayrýldýðý fln hikaye

#75 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:32 ÖÖ

Yahu Alp Ayhan denen ne oldugu belli olmayan kisi kaynakli bir haberi buraya getirip milletin sana inanmasini mi bekliyorsun? Daha senin bu forumda esamen dahi okunmazken Conce hakkinda ne tartismalar yapildi burda tüm gecmisi hakkinda, ne bilgiler verildi özellikle bize gelmeden önce oynadigi Dortmund´da, bir arastir onlari oku, sonra gel buraya türk site kaynakli internet haberlerini tasi... Eminim ki o sezon Dortmund´un 2 macini bile canli olarak takip etmemissindir, yinede maasallah burda Dortmund´u senden daha iyi bilen yok havasindasin, pes...

#76 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:33 ÖÖ

flavio dortmund´da istikrarli olamadi,bekleneni veremedi..akýllarda kalan tek olumlu þey uzaktan Attýðý býr goldür (02.08.2003,schalke 2- 2 dortmund) .dortmund onu istemedi,yoksa paþa paþa kalýrdý ...para için ayrýldýðý fln hikaye


elle tutulur birsey koy o zaman ortaya. atip tutuyorsunuz 1 saattir. somut birsey göremedik halen.

tabii ntv´den tv8´den almanya´yi benden daha iyi takip ediyorsunuz.

su son conceicao-dortmund ile alakali yaptiginiz yorumlari edileyin bence. rezil oluyorsunuz.

#77 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:37 ÖÖ

Yahu Alp Ayhan denen ne oldugu belli olmayan kisi kaynakli bir haberi buraya getirip milletin sana inanmasini mi bekliyorsun?

Daha senin bu forumda esamen dahi okunmazken Conce hakkinda ne tartismalar yapildi burda tüm gecmisi hakkinda, ne bilgiler verildi özellikle bize gelmeden önce oynadigi Dortmund´da, bir arastir onlari oku, sonra gel buraya türk site kaynakli internet haberlerini tasi...
Eminim ki o sezon Dortmund´un 2 macini bile canli olarak takip etmemissindir, yinede maasallah burda Dortmund´u senden daha iyi bilen yok havasindasin, pes...


Yahu bosverdim ben ya. Ne bicim tartismalari baska yerlere cekiyorsunuz, evlere senlik.

Sky Sports senin icin bilmem kacinci sinifsa bilemiyorum artik.

Arastir marastir.. Sanki kendin arastirdin da konusuyorsun.

Pes ettim..

#78 Guest_sonGS_*

Guest_sonGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:38 ÖÖ

Conceicao will beim BVB ein Jahr dranhängen

Bundesligist Borussia Dortmund darf sich berechtigte Hoffnungen auf ein weiteres Engagement des Brasilianers Flavio Conceicao machen. Der Mittelfeldspieler ist zwar noch bis 2006 beim spanischen Rekordmeister Real Madrid unter Vertrag, will aber ein weiteres Jahr beim BVB spielen. Conceicao sagte nach einem Gespräch mit dem Vorstand der "Königlichen"am Freitag: "Falls ich mich mit dem neuen Trainer Jose Antonio Camacho nicht einigen kann, würde ich gerne nach Dortmund zurückkehren. Die Zeit bei der Borussia war eine sehr positive Erfahrung."

Der 30-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison aufgrund von Verletzungspech allerdings nur 14 Partien.

-----------------------------------------------------------------------------------------

burda flavio seve seve 1 sene daha dortmund´da kalmak istediðini söylyüor...
camacho´yla anlaþamazsam dortmund´a geri dönmek isterim demiþ :)
dortmun da geçirdiði dönemden memnunmuþ ...

34 haftada sadece 14 maçta forma giymiþ...topu topu da bir golü var :)

buda kaynak

http://www.ligafans....p?threadid=4755


konu kapanmýþtýr umarým

#79 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:41 ÖÖ

Sagol kardes lehime bir yazi koydugun icin. Daha ilk cümle "Dortmund hakli olarak Conceicao´yu kadrosuna tutabilme ümidi tasiyor". :lol: Süper bea..

#80 Guest_sonGS_*

Guest_sonGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2006 - 12:43 ÖÖ

arkadaþým onlar öyle yazmýþ olabilir... ama sonuç olarak dortmund onu takimda tutmak için bir þey yapmadý. medya öyle demiþ sadece ...forumu okrusan taraftarlarin çoðu defolsun gitsin tarzý mesajlar atmýþ allahýný seversen yorma bený