İçeriğe git


- - - - -

Ön Liberosu Saidou olan Takým


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
120 replies to this topic

#41 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 01:08 ÖÖ

"Saidou Falvio'dan iyi topçudur", "Flvio ne yapmýþ ki?" iddaisýnda olan biriyle konuþacak birþeyim yoktur. Benim nzarýmda bu tip bir düþünceye sahip kiþi futboldan anlamýyor demektir. Ha Flavio çok para alýyordu fayda/maliyet oraný düþüktü diyenle tartýþýrým ama yukarýdakini söyleyen adamla tartýþacak birþeyim yoktur.

Ben de beleþe oynarým.Bu durumda fayda/maliyet oranim da sonsuz olur. Amaç takýmý amelelerle doldurmaksa Song da gitsin Emre aþýk ucuza oynar onun yerine..


Futboldan anlayan ördinaryus arkadas, madem o kadar super anlýyosun su sorularý bi cevaplasaydýn..
Saidou Conce'ye 10 basar fln da yazmadým ben..Halusliyason fln goruyosun heralde..
Flavio conce, o kadar amele degil ki FC.Free Transfer'de oynuyor di mi?
Boyle kucuk caplý yorumlarla insanlarýn futbol bilgisini olcmeye calýsan insanlarla asýl tartýsýlmaz..

#42 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 01:12 ÖÖ

Conceiçao? Saidou?
Farký fiyatý...


Þaka maka ben ikisini de beðenmiyorum ve þampiyon olacak takýmda ikisi de olmamalýlar.
Ama Conce'nin tecrübesiyle önemli maçlarda daha az hata yapýp daha çok katký(belki de daha az zarar) vermesi gerçeðiyle birlikte bu sezonun geneline baktýðýmýzda daha az maç oynamasýna raðmen Saidou'nun Conce'nin geçen seneki katkýsýndan daha fazlasýný yaptýðýný düþünüyorum.
Hatta Afrika kupasýna gittiði dönemdeki yokluðunda kalemizde bolca gol pozisyonu verirken Saiodu'yu aradýðýmýzý hatýrlatayým.
Hoþ ben gerçi o bölgede Ayhan veya Cihan'ýn oynamasý taraftarýyým ama genel kaný Saidou'nun boþluðunun doldurulamadýðý þeklindeydi o dönem.Abi demek istedigimi acýkca dile getirmisin....Bunun yaný sýra aldýgý ucretle de kordinasyonlu dusunursen daha faydalý oldugunu iddia edebilirim..
Ha bu arada futboldan anlamýyosun :lol:

#43 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 01:13 ÖÖ

Conce'nin Saidou'dan iyi oldugu su goturmez bir gercektir.. Yalniz Saidou'nun aldigi para ile Conce'nin aldigi para arasindaki fark kadar, ikisinin arasinda kalite farki yoktu.. Ya aldigi parada indirime gidilmeliydi, ya da gonderilmeliydi.. Conce'nin aldigi para ile o bolgeye ondan daha iyi milyonlarca adam alabilirsiniz.. Tabi bizim yonetim alabilir mi, alamaz, orasi ayri..


Kesinlikle Saidou'nun savunulmasýnýn bas sebeplerinden biri..Yuzde yuz katýlýyorum..Acýkcasý buna katýlacak bircok insan da ben tanýyorum..

#44 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 08:35 ÖÖ

Aynen ben de Genco'nun dediklerine katýlýyorum ben Saidou çok iyi topçudur, Conse'den iyi futbolcudur demedim. Ama bu paraya iyi kötü katký yapýyor dedim, tabii buradaki birçok arkadaþ bu maçtaki kötü performansýndan sonra asmak için fýrsat kolluyorlardý ve buldular o da ayrý konu. Tabii bomboþ 2 pozisyonu harcayan Hakan'a da tek kelime edilmez o da ayrý konu.

#45 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 10:44 ÖÖ

Yalnýz ne kadar vizyonsuz sýð bir taraftar olmuþuz da farkýnda deðilmiþiz? Saidou gitsin, e tamam gitsin. Yerine kim gelsin? Conceicao. Hani þu geçen sene, iki maç kazanýp ilk defa güvenli bir þekilde gittiðimiz Saraçoðlunda yenilmemize sebep olan adam. Gerets çok kötü hoca gitsin; yerine kim gelsin? Hagi. Hani þu geçen sene ligi 3. bitirdiðimiz, Gerets'in onun aldýðý puaný ligin bitimine 4 hafta kala aldýðý, Saraçoðlunda kaybettiði için suçlanan geretsin yerine gelmesi istenen, ama geçen sene Saraçoðlunda kaleye bir þut bile çekemeden kaybetmiþ gözünü sevdiðimin Hagisi.( yanlýþ anlaþýlmasýn, buradan, benim hýrsýz Hagi diye baðýran çapulçularla ayný safta olduðum manasý çýkmaz, lakin evet, çok da sevsek yetersiz bir hocadýr Gs için) Dünyada sadece 2 teknik direktör ve iki önlibero mu kaldý sormasý ayýptýr? Ya da bunlar gitsin onlar gelsin diye topic açtýðýnýz 2 kiþiyle , üstelik yanlarýnda Ribery de varken 3. olduðumuzu hatýrlamýyor musunuz? Yazýk yahu.

#46 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 12:57 ÖS

Yalnýz ne kadar vizyonsuz sýð bir taraftar olmuþuz da farkýnda deðilmiþiz? Saidou gitsin, e tamam gitsin. Yerine kim gelsin? Conceicao. Hani þu geçen sene, iki maç kazanýp ilk defa güvenli bir þekilde gittiðimiz Saraçoðlunda yenilmemize sebep olan adam. Gerets çok kötü hoca gitsin; yerine kim gelsin? Hagi. Hani þu geçen sene ligi 3. bitirdiðimiz, Gerets'in onun aldýðý puaný ligin bitimine 4 hafta kala aldýðý, Saraçoðlunda kaybettiði için suçlanan geretsin yerine gelmesi istenen, ama geçen sene Saraçoðlunda kaleye bir þut bile çekemeden kaybetmiþ gözünü sevdiðimin Hagisi.( yanlýþ anlaþýlmasýn, buradan, benim hýrsýz Hagi diye baðýran çapulçularla ayný safta olduðum manasý çýkmaz, lakin evet, çok da sevsek yetersiz bir hocadýr Gs için)

Dünyada sadece 2 teknik direktör ve iki önlibero mu kaldý sormasý ayýptýr? Ya da bunlar gitsin onlar gelsin diye topic açtýðýnýz 2 kiþiyle , üstelik yanlarýnda Ribery de varken 3. olduðumuzu hatýrlamýyor musunuz?

Yazýk yahu.
Taraftarýn vizyonunu sýðlaþtýran yonetým deðilmi sence?

#47 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 02:42 ÖS

Yalnýz ne kadar vizyonsuz sýð bir taraftar olmuþuz da farkýnda deðilmiþiz? Saidou gitsin, e tamam gitsin. Yerine kim gelsin? Conceicao. Hani þu geçen sene, iki maç kazanýp ilk defa güvenli bir þekilde gittiðimiz Saraçoðlunda yenilmemize sebep olan adam. Gerets çok kötü hoca gitsin; yerine kim gelsin? Hagi. Hani þu geçen sene ligi 3. bitirdiðimiz, Gerets'in onun aldýðý puaný ligin bitimine 4 hafta kala aldýðý, Saraçoðlunda kaybettiði için suçlanan geretsin yerine gelmesi istenen, ama geçen sene Saraçoðlunda kaleye bir þut bile çekemeden kaybetmiþ gözünü sevdiðimin Hagisi.( yanlýþ anlaþýlmasýn, buradan, benim hýrsýz Hagi diye baðýran çapulçularla ayný safta olduðum manasý çýkmaz, lakin evet, çok da sevsek yetersiz bir hocadýr Gs için)

Dünyada sadece 2 teknik direktör ve iki önlibero mu kaldý sormasý ayýptýr? Ya da bunlar gitsin onlar gelsin diye topic açtýðýnýz 2 kiþiyle , üstelik yanlarýnda Ribery de varken 3. olduðumuzu hatýrlamýyor musunuz?

Yazýk yahu.


Taraftarýn vizyonunu sýðlaþtýran yonetým deðilmi sence?Deðil abicim, maalesef deðil. Elimizde 250 milyon dolar nakit para varken Ronaldinho'yu getirelim demek vizyon deðildir. Taraftarýn vizyonu olup olmadýðý böyle zamanlarda çýkar ortaya. Eðer senin elinde Malatyaspoun istemediði bir adam varsa ; ve de o var diye bir yýl önce oynayýp da þimdi kulüp bile bulamayan bir adama aðýt yakýyorsan bu vizyonsuzluktur. Bu durumda Conce'ye aðýt yakan taraftara Saidou'yu bile almazlar. E zaten beklenti takým bile bulamayan adamlara kadar düþmüþ, neden uðraþsýnlar ki? Vizyon elindekinden daha iyisini istemek deðil, þartlar dahilindeki en iyisini istemektir ki herkes biliyor o da ne Conce ne Saidou.

Taraftar umutsuz olabilir, ama vizyonsuz olma hakký yoktur.

#48 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 03:25 ÖS

Vizyon kadar içi boþaltýlmýþ bir kavram yok.. Vizyon vizyon nedir babam bu vizyon? Süren vizyonu geniþ adamdýr. Borc harç takýp har vurup harman savurmak mýdýr vizyon sahibi olmak demek? Yoksa gerçkelerden olabildiðine uzaklaþýp hayal alemine dalmak mýdýr? Flavio babamýn oðlu deðil Saidou gitsin Flavio gelsin gibi bir isteðim de yok. Ben diyorum ki fazla para alýyor diye adam gönderip yerine Malatya'nýn burun kývýrdýðý adamý alýp getirmek midir vizyon? Yoksa Flavio fazla alýyor diye gönderip ketçup markasý bir adama 2 milyondan fazla bonservis ve 800 bin dolar tiko para saymak mýdýr? Kulübeye demir atmýþ adama para saymak abes olmuyor da falvio nun aldýðý para dillere sakýz oluyor.. Elinde Flavio ve Saidou varsa ve baþka adam alamýyorsan hangisini gönderirsin? Ben Flavio'yu tutar diðerini þutarým.Yemiþim aldýðý parayý.. Sanki alimizdeki parayý kuruþu kuruþuna optimum kullanýyoruz da flavio nun parasý sorun oldu..Ne oldu Flavio ya vermediðimiz para ile ne tasarruf ettik? Gidip ketçup aldýk.. KEza Gerets te bunu istedi ama yönetim fazla para alýyor diyerek diðerini takýmda tuttu. Ondan sonra da gidip ot bok adamlara milyon dolarlar verdiler.. Flavio defansif olarak baþarýlýydý kanýmca. Hücum yönü eksikti. Saidou'nun ne hücum yönü var ne savunma yönü.. Bence Batista bile iyiydi Saidou dan.. Kerameti kendinde saklý bu vatandaþýn tek + sý 3 kuruþa oynamasý.. Ben de diyorum ki madem 3 kuruþa oynayacak adamlar arýyoruz seneye Saidou kalsýn yanýna da Balili, Ayman vs gibi adamlarý koyalým seneye oh misler gibi..

#49 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 03:44 ÖS

[ Vizyon elindekinden daha iyisini istemek deðil, þartlar dahilindeki en iyisini istemektir ki herkes biliyor o da ne Conce ne Saidou.

.


Hocam gördüðün gibi vizyon tanýmýmý yaptým ben yukarýdaki postta. Eðer tanýma itirazýn varsa ayrýntýlý tartýþalým da, eðer alabileceðimizin en iyisinin Flavio olduðunu söylüyorsan, anlayýþlarýmýz farklý diyip kapatalým mevzuyu...

#50 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 03:47 ÖS

Hayýr daha iyisini alacak çapýn yoksa bari elindekini tut diyorum..

#51 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 03:54 ÖS

Flavio defansif olarak çok baþarýlý deðildi bence, az gol yememizin nedeni tamamen Hagi'nin taktiðindendir. Çift önlibero + bekleri çok fazla ileriye çýkarmayan her takým az gol yer zaten. Þunu da belirteyim Pana bu sene CL tarihinde yemediði kadar gol yedi üstelik Flavio hepsinde oynadý sanýyorsam. Saidou ve Flavio'nun defansif olarak birbirlerinden bence çok fazla farký yok.

#52 Guest_bakayoko_*

Guest_bakayoko_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 04:28 ÖS

... Benim bir iddiam var: 26 yaþýndayým, hafif de göbeðim var. 2 ay verin, arkamda tomas ile song oynasýn kanatlarda da hasan ile ayhan, en az sadiou veya conce kadar faydam olmazsa ülkeyi terkederim.

#53 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 06:56 ÖS

Flavio defansif olarak çok baþarýlý deðildi bence, az gol yememizin nedeni tamamen Hagi'nin taktiðindendir. Çift önlibero + bekleri çok fazla ileriye çýkarmayan her takým az gol yer zaten. Þunu da belirteyim Pana bu sene CL tarihinde yemediði kadar gol yedi üstelik Flavio hepsinde oynadý sanýyorsam.

Saidou ve Flavio'nun defansif olarak birbirlerinden bence çok fazla farký yok.


Evet, Ata kesinlikle sana sonuna kadar katýlýyorum..Ona verecegine milyonlarý,oburune veririm azýcýk asým,kaygýsýz basým..Al birini vur otekine demistim..

#54 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 09:14 ÖS

Kimse Flavio geri gelsin demiyor. Niye gönderildi diyor. Yüz defa yazdýk. Ýstikrar diye bir þey var, takým iskeleti diye bir þey. Hele konu defansif kurgu olunca; Oyuncularýn birbirlerini tanýmasý, huyunu suyunu bilmesi, artýsýný eksisini bilmesi, arkadaþýnýn hangi yönü kuvvetlidir hangi yönü zayýftýr, hangi pozisyonda nasýl davranýr, nerede yer alýr, neye göre hareket yapar diye yüz defa yazdýk. Hala ayný bozuk plak. Ýki cümle tutturulmuþ gidiyor, bozuk plak. Futbol açýsýndan en ufak bir açýklama, bir pragraf yazý yok. Ýsminin Flavio olmasý önemli deðil. Senin aldýðýn Hagi, Meksika ya gidiyordu yahu hatýrlamýyormusun, kim istiyordu Hagi yi senden baþka. Yaþanýzmý yetmiyor bunlarý hatýrlamaya. Adam sana geldi efsane oldu. Mondi nerde oynamýþ da þimdiye kadar ne baþarýsý varmýþ da gelip CL de çeyrek finalin eþiðinden dönmüþ Galatasaray da. Victoria kimmiþ de ayný þeyleri yaþamýþ Galatasaray da. Yaþamýþta ertesine Milan a mý transfer olmuþ, adam Rize de oynuyor. Yusuf la, Ýsmail ile yarý final oynadýk Avrupa da. Hiç izledizmi bu adamlarý. Deðil Avrupa da, Türkiye de kim alýrdý satsan bu adamlarý. Yüz tane isim sayarým daha Galatasaray dan bir o kadar daha da baþka takýmlardan. Ne anlýyorsunuz futboldan bir anlatýnda bilelim yahu, bir paragraf açýklayýn bari, futbol felsefeniz neymiþ anlýyalým. Subjektif yaklaþýmlarýn doðru olmadýðýný biliyorum, sonuçta beðeni meselesi ben beðenirim baþkasý beðenmez ama madem baþka arkadaþlar belirtmiþ karþýt olarak belirtmemde bir zarar çýkmaz. Galatasaray maçlarýnýn yarýsýndan fazlasýný her sene çýplak gözle izliyorum tekrarlarýný da televizyondan izliyorum. Alan savunmasýný daha iyi yapan, kontra ataklarý daha iyi kesen bir adam görmedin Galatasaray da Flavio kadar. Maçlarý benle izleseydiniz, pozisyon posizyon anlatýrdým canlý olarak ne yaptýðýný. Anlattýðým arkadaþlarýmda var, burda yazan da var. Fikirlerinin nasýl deðiþtiðini de anlatýrlar isterseniz. Galatasaray kontra yemiyordu doðru düzgün yahu. Rakibin her hýzlý ataðýnda yaptýðý alan savunmasý ile kademesi ile takýma nasýl nefes aldýrttýðýný, takýma geri dönme zamanýný nasýl saðladýðýný televizyondan görmek zor olur. Top rakipteyken nasýl yer tuttuðunu þimdi nasýl anlatayým. Geçen sene atýlan her uzun top Galatasaray da kalýyordu. Hiç mi istatistik takip etmiyorsunuz. Geçen sene defansdan dönen-seken toplarý en çok toplayan önlibero oldu adam, hiç mi televizyon izlemiyorsunuz. Rakiplerin bu sene attýðý uzun toplarýn nasýl tekrar onlarda kaldýðýný hiç mi görmüyorsunuz. Saidou yu hiç aramadým, aramayacaðým da. Geçen sene ile de daðlar kadar fark görüyorum kendimce. Hiçbir zaman akbabalýða da soyunmadým. Bu sene en azýndan 10 kere Saidou topiði açardým istesem kendimce, fýrsatým da oldu. Ama bunu ne Saidou için ne de herhangi bir Galatasaraylý futbolcu için doðru bulmuyorum. Geçen sene adamýn yanýnda oynayan Ergün dü, Ergün mü defansif olarak çok katký saðlýyordu da bu kadar az pozisyon veriyorduk. Bu söylediðinize kendiniz inanýyormusunuz. Yediðimiz gollerin çoðu Ergün kaptýrdýðý toplarda oldu yahu. Yüz defa yazdým bir daha yazayým. Geçen sene iki önlibero ile oynamamýz her ikisinide defansif görevleri oynadýðýnýn delili deðildir. Maçlarý izliyorsanýz, Ergün oyun kurucu olarak oyunuyor ve devamlý ileri çýkýyordu, o bunu yaparken Flavio geride kalýyordu. Kaç kere gördünüz, Flavio ileri çýkarken Ergün ün geride kaldýðýný. Bu Hagi nin oyun düzeni idi. Ergün kaç top kapma ile oynamýþ geçen sene. Kaç kere kontra yerken Ergün ü geride gördünüz. Bizimki de göz yahu, kýçýmýzdan izlemedik bu kadar maçý. Galatasaray ýn Sami Yen maç yaptýðý hangi maç beklerinin ileri çýkmadýðýný gördünüz, derbiler dahil hepsini baskýlý, hücum aðýrlýklý tek kale oynadýk. Biz baþka maçlarýmý izledik Allah aþkýna. Deplasman maçlarýnda da zayýf rakiplerin pek çoðuna ayný futbol anlayýþý ile oynadýk. Tek önlibero, çift önlibero ile olay bitse idi geçen sene 24 gol yiyen Fener (ki son maçýnda þampiyonluðunu ilan ettiði için Konya dan 4 gol yediðini hatýrlatýrým) bu sene 10 gol yerdi herhalde 8 milyon avroluk önlibero takviyesi ile. Niye çift önlibero oynamasýna raðmen bu sene þimdiden 29 gol yemiþ bu takým. Ýster tek ister çift önlibero oyna, oynattýðýn adam ne yaptýðýný bilmiyorsa, takýmýn defansif kurgusu zayýf ise, dokuda problem varsa, hiçbir halt yiyemezsin. Mesele isim meselesi deðil. Mesele o ismin baþka yerde ne yaptýðý veya daha sonra ne yapacaðý deðil. Mesele sende ne yaptýðý. Hagi nin Meksika ya gitmesi veya FcFree de oynamasý deðil sana gelmesi, sende yaptýðý. Senin onunla kurduðun düzen. Yok siz bozuk plaðýnýzý çalmaya devam edin. Pana dan bane ne, ben Tromso ya elenmiþim yahu. Son kez bir futbol görüþü olarak belirteyim, varsa futbol açýsýndan cevabýnýz alalým yoksa hikaye uzamasýn. Galatasaray geçen sene, bir önce ki senenin tüm kadro ve futbol istikrarsýzlýðýna raðmen bir düzen bir iskelet kurdu. Kalede Mondi, geride Song, Tomas, önlerinde Flavio, bunu daha da geniþletelim sað tarafta Ribery ilerde Necati. Ekleyin buna bu sene ki performanslarý ile Hasan, Hakan, Ümit ve Orhan ý. Kadro zenginliðinizi tamalayacak Cihan, Ferhat, Ayhan, Sabri ve diðer isimleri yapýn buna göre takviyenizi bakýn bakalým ne oluyordu. Bir takým önce iyi olan yerini bozmaz transferde, önce eksik yerlerini tamamlar. Burda kabul edelibelicek tek mantýklý görüþ, Ata nýn söylediði fiyat problemidir. Eyvallah, peki gönder Flavio yu, Mondi niye duruyor. O zaman onu da gönder anlarým. Aykut ve Fevzi tam olarak yerini kapamasa da en azýndan derim ki param yok, küçülüyorum, ayaðýmý yorganýma göre uzatacaðým derim eyvallah. Hadi bunu geçtim, Marek i niye alýyorsun o zaman yahu, niye bu kadar para veriyorsun (iyi futbolcu kötü futbolcu diye söylemiyorum, parasal açýdan yaklaþýyorum sadece). Bu kulübü Ata yönetmiyor ki, Canaydýn yönetiyor. Maalesef Canaydýn yönetiyor. Nerden tutsak da elimizde kalýyor. Ata yönetse göndersin en azýndan bir mantýðý var derim de, bu adam yönetirken hadi ordan derim sadece. Ünsal dan da beni bu sýð taraftar profilimden kurtarýp vizyon katacak yorumlarý beklemiyor deyilim tabii. Galatasaray taraftarý olarak olmadýk bir bokumuz kalmamýþtý zaten, sýð ve vizyonsuz da olmuþuz, pehh.

#55 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 09:35 ÖS

Ünsal dan da beni bu sýð taraftar profilimden kurtarýp vizyon katacak yorumlarý beklemiyor deyilim tabii. Galatasaray taraftarý olarak olmadýk bir bokumuz kalmamýþtý zaten, sýð ve vizyonsuz da olmuþuz, pehh.


Serkan hocam yaptýðýn demagojiye giriyor kusura bakmazsan. Son 2 sezonda Galatasaray bir kez 3. bir kez de muhtemelen 2. olacak. Ve biz acaba 3. olan Galatasaray mý yoksa 2. olan Galatasaray mý daha iyiydi diye tartýþýyoruz. 1. olacak Galatasaray'a ve onun muhtemel kadrosuna dair tek kelam yok. Bu mudur vizyon? Tamam ben en baþtan kabul ettim, Saidou baltadýr þudur, budur yeteneksizdir( Hakikaten böyle düþünüyorum), Gerets de kötü hocadýr, saha içinde zýrvalar. Peki yerlerine kimler gelsin? Bu tartýþmayý eðer HAgi Ve Flavio niye gönderildi üzerinden yapýyosak bu yanlýþ, zira o adamlarla, yanlarýnda Ribery de olduðu halde neden 3. olduk? Tamam Conce dediðin bütün güzellikleri yapmakta, peki biz o zaman, Ergün ve saz arkadaþlarý daha genç olduðu, takýmda da Ribery gibi saha içinde fark yaratan bir adam olduðu halde neden 3. olduk? Gerçekten futbol olarak soruyorum, herþey geçen sene bu yýlkinden iyiydi de neden olmadý, yanlýþ kime ait?

Ýstiyorum ki forumlardan, yeni planlar, yeni isimler çýksýn... Tabi ki yönetime dinletecek deðiliz. Ama ben sýkýldým yahu hala Conce-Saþdou , Luce-Hagi- Gerets falan tartýþmaktan...

#56 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 10:23 ÖS

Ergün ve saz arkadaþlarý daha genç olduðu, takýmda da Ribery gibi saha içinde fark yaratan bir adam olduðu halde neden 3. olduk? Gerçekten futbol olarak soruyorum, herþey geçen sene bu yýlkinden iyiydi de neden olmadý, yanlýþ kime ait?


Gerets Hagiden iyi olduðu için 2. deðiliz þu an.. TS ve BJK tarihlerinin en kötü dönemlerini yaþadýðý, Anadolu takýmlarý sapýr sapýr döküldüððü için buradayýz. Yoksa FB ye 2 kere yenilmiþ, doðru düzgün derbi kazanamamýþ bir takýmýn bu kadar farkla tepede olmasý normal deil. GS ýn 74 puaný var ardýndan gelen TS un 49.. Bu bizim baþarýmýz mý yoksa diðerlerinin baþarýsýzlýðý mý acaba?

Ayrýca geçen sene HAgi'ye kim destek verdi? Gerets'in yaptýðý hatalarýn 10 da birini Hagi yapsa ebesi bellenirdi. Çok daha az hata yaðtýðý halde bellendi. Ne yönetim ne taraftar arkasýnda durdu. Geçen seneki 3. lüðü küçümsemeyin. Kaldý ki FB maçýna kadar þampiyonluk þansýmýz vardý. Gerets her maç hata yapýyor ama hala "seneye de kalsýn" diyebiliyoruz. Geçen sene Hagi'yi 3 haftada asan insanlar diyor bunu..

#57 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:01 ÖS

Bizim ve milli takimin en sikintili bolgesi budur zaten. Tugaydan sonra buraya dogru durust adam yetistirmedi. Zaten buyuk takimlarda bu bolge icin bir trabzonda bir Turk var, ki Huseyin bence cok yetersiz. Temel sorun bu zaten. Bizim alt yapi cok iyi diyoruz fakat bu bolge gene cok yetersiz. Dolaysiyla bu sorunu cozmek istiyorsak, aramizda cozmeliyiz; alt yapida buna onem verilirse bu sorun hic bir daha gundeme gelmez. Alt yapidan belki 10 numaralik topcu cikmaz belki, cunku boyle oyuncularda 'natural' teknik vardir, fakat saidounun oynadigi pozisyon icin hep cikartabilirsin. Saidou suan icin idare eder; zaten saidou kotu bir oyuncu degil ve bir macta kotu oynadigi icin, yerden yere vurmak yanlis olur. Bir viera veya bir makalele alabilecek gucumuz olmadigi icin, alt yapi duzelene kadar, saidou gibi oyuncular en iyi alternatifimiz. nasil olsa bir cihan, vir volkan veya bir ergunden 1000 kat daha basarili.

#58 Lioney

Lioney

  Senior Member

 • Members
 • 7.071 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:10 ÖS

Sen hayatýnda demogoji görmemiþsin o zaman Ünsal. Sen lafý geçir sonra açýklama istenince zeytinyaðý gibi üste çýk. Suyundan da koy bari hocam. Forumlar dan bir istediðin varsa yaz da buna bir þey diyen mi oldu. Lafa giriþini bir daha oku o zaman. Sýðlýk ve vizyonsuzluk. Yanlýþýn kime ait olduðunuda yazdým (yönetim), nasýl baþarý geleceðini de yazdým (istikrar - iskelet - eksikelerini tamamlamaya yönelik bir transfer politikasý) kabaca, yazdýðýmý bir daha okursan uzuncasýný da görürsün. Plan - program - felsefe. Elindekini iyi süzebilme eksiklerini iyi görebilme, daha iyisini yaratabilme. Büyük baþarýlar bir anda gelmez. Senin sahip olduðun maddi olanaklar da senin bulunduðun ülkenin futbol geçmiþi orta da iken hele hiç olmaz. Orda Ergün gönderilmiþ gibi sanki mesela niye gönderildi diye yazmýþmýyým, yazmamýþým deðil mi. 11 tane iyi adamýmýz var diye yazmýþmýyým, yazmamýþým deðil mi. Niye üçüncü olduk. Nedir bu, her sene þampiyon olmayýnca, hoca gönderip, bütün kadroyumu deðiþtireceðiz. Üstelik bu maddi yapýda, üstelik ülkenin sahip olduðu bu mafya vari futbol düzenin de. Beþiktaþ ý da inceliyorsunuzdur her halde engin vizyonunuz ve derin futbol felsefeniz ile. Bir anda baþarý getirecek kýsa vadeli planýnýz nedir öðrenebilirmiyim. Baþarý için kýsa, orta ve uzun vadeli nasýl çalýþýlmalý gerekir öðrenebilrmiyim. Geçmiþe bakmamýzýn sebebi geleceðe ýþýk tutabilmektir. Geçmiþte bir hata yapýlýyor ise, gelecekte aynýsýnýn tekrarlanmamasý içindir. Var mý bir sorun? Ýsimler önemli deðil yüz defa belirtmiþmiyim, futbol yapýsý ve düþüncesi önemli demiþmiyim. Var mý bir sorun? Mesele gidenin geri gelmesi deðil diye en baþtan belirtmiþmiyim. Var mý bir sorun? Orta da temel bir mantýk sorunu olduðununu vurgulamaþým, Flavio giderken Mondi niye kalýyor, Marek niye alýnýyor demiþim. Var mý bir sorun? Karþýlýklý tartýþmalarda soru sormak güzeldir, sorduðun sorunun cevabý her iki yazýda da vardýr diye düþünüyorum. Lakin tartýþma adabýnda þekil olarak soru sormadan önce karþýt görüþün yazdýðý bilmem kaç paragraflýk yazýya, gerektirdiði ölçülerde cevaplar vermeden, hadi bunu geçtim en azýndan karþý yazýya iliþkin kendi futbol görüþlerini yazmadan soru sormak ise iþin kolaycýlýðýndan baþka bir þey deðildir. Hiçbir þey söylemeden, açýklamadan soru sormak, tartýþma adabýnda en son olmasý gereken þeydir. Bende kendi sorduðum sorularýn ve açýklamalarýn cevabýný hala beklemekteyim, bahsettiðim þeylerde ve verdiðim rakamlarda. örneklerde, isimlerde görüþlerinizi beklemekteyim her iki yazý için de. Hatta sýrf vizyonumu geliþtirmek için ve sýðlýktan derinliðe adým atabilmek için (demogojimi dedin?) :) ( Özgür ün posttunun tamamýna katýldýðým için ayrýca belirtme gereði duymadým, iki paragraf da karým oldu :) tek ekleyeceðim bu sene ki takýmýn ekstra özverisi)

#59 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.555 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:24 ÖS


1)Flavio, Madrid'deyken cok mu musterisi vardý?
2)Eskiden cok iyi di ama yasadýgý sakatlýktan oturu riskli transfer olabilecegi bilinmiyomuydu?
3)Flavio nerdeyse Alex kadar aylýk alýyodu, o kadar ne is yapmýs?
4)O zaman muzmin sakat Baljic'te, Hasan Sas'tan daha iyi?Neden?Eeee Baljic Real Madrid kariyerli gorgulu cocuk di mi? hemen verelim takasa..


1) Dortmund Flavio´yu kiralamis, Flavio Bundesliga´da ortamala ikili mücadelelerin 70%ini kazanmis. Dortmund onu cok begenmis ancak ekonomik dar bogazdan gectigi icin kadrosunda tutamamistir.

2) Flavio bizde istikrar gösterdi mi? Hagi onu sürekli oynatti mi? Gerets de onu kadroda tutmak istedi mi? Zirvalamissin resmen.

3) Yok daha neler.. Alex 3-4 milyon dolar arasi, Flavio en fazla 2 milyon dolar kazaniyordu.

4) Gereksiz bir kiyaslama

5) Futboldan anlamiyorsun. Anlamadigin gibi kendi fikrine karsi cikanlara satasiyorsun, konuyu baka yerlere cekmeye calisiyorsun, üstüne de sacma sapan sayi sayip sacma sapan sorular soruyorsun.

#60 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Nisan 2006 - 11:37 ÖS1)Flavio, Madrid'deyken cok mu musterisi vardý?
2)Eskiden cok iyi di ama yasadýgý sakatlýktan oturu riskli transfer olabilecegi bilinmiyomuydu?
3)Flavio nerdeyse Alex kadar aylýk alýyodu, o kadar ne is yapmýs?
4)O zaman muzmin sakat Baljic'te, Hasan Sas'tan daha iyi?Neden?Eeee Baljic Real Madrid kariyerli gorgulu cocuk di mi? hemen verelim takasa..


1) Dortmund Flavio´yu kiralamis, Flavio Bundesliga´da ortamala ikili mücadelelerin 70%ini kazanmis. Dortmund onu cok begenmis ancak ekonomik dar bogazdan gectigi icin kadrosunda tutamamistir.

2) Flavio bizde istikrar gösterdi mi? Hagi onu sürekli oynatti mi? Gerets de onu kadroda tutmak istedi mi? Zirvalamissin resmen.

3) Yok daha neler.. Alex 3-4 milyon dolar arasi, Flavio en fazla 2 milyon dolar kazaniyordu.

4) Gereksiz bir kiyaslama

5) Futboldan anlamiyorsun. Anlamadigin gibi kendi fikrine karsi cikanlara satasiyorsun, konuyu baka yerlere cekmeye calisiyorsun, üstüne de sacma sapan sayi sayip sacma sapan sorular soruyorsun.


Haha.Senin anladýgýn cok belli...

1)Dortmund'da hocasýyla kavga etti ve muzmin sakat oldugu icin geri yollandý...

2)Gerets bu gereksizi tutmak icin cok ugrastý ve Hagi hemen hemen her mac oynatmaya calýstý..Heralde sen o zamanlar Mars veya Venus ligini takip ediyordun??Eger bilmiyorsan,ac bakalým arsivlere bak..Zýrvalayan kim..sen sonra onu bi degerlendir

3)Vayyy Alex 3 m dolar alýyomus, Flavio 2m dolar..Pardon..Cok farklýymýs..
Ah surada bir de ne kadar randýman aldýgýmýzý acýklayabilseydin Conce'den..Madem cok hakediyordu o parayý..Ha bi de bunu Fenerin Alex'den aldýgý randýmla bi kýyaslayabilsen..Zor ama bir denersen belki anlarsýn..

4)Arkadas,Conce'nin kariyerinde Real Madrid oldugunu ama Saidou'nun kariyerinde Ýstanbulspor oldugunu belirtmis...
Simdi bu da cok guzel bir kýyas bu fikire gore ama kapasite meselesi gerekli gorup gormemek. veya gerekli olduguna inanýp,inanmamak...o olmayýnca zor tabi..
Baljic Real kariyerli ama Hasan'ýn boyle bir kariyeri yok..Buna gore mi degerlendirelim?
Ýste ben bu ornekleri verebildigim icin birseyleri biliyorum ama sen burada ''kýna yakýn'' tarzý usluplu biri olarak kuyruk acýsýyla gelmisin anca ''futboldan anlamýyosun'', yok sacma sayýlar sayýyosun tarzý cocukca yorumlar yapýyosun..Konuyu da hicbir yere cekmeye calýsmýyorum..Biraz büyüyün..