İçeriğe git


Resim
- - - - -

SNOOKER WORLD CHAMPIONSHIP 2006


 • Please log in to reply
30 replies to this topic

#1 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2006 - 04:26 ÖS

Hayaytýmda bu kadar (gerçi snooker seyircisi olarak hayatým 4 yýl) çekiþmeli bir þampiyona seyretmedim, eurosport naklen yayýnlýyor, ilk turdan itibaren müthiþ heyecan var hele dün geceki ebdon-hall maçý akýl ötesiydi. hiç seyretmemiþ olsanýz da 20 dakikada herþeyini öðrenirsiniz mutlaka takýlýn. digiturkte türkçe anlatým da var.

#2 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Ocak 2009 - 02:23 ÖS

Ýzleyen oldu mu bilmiyorum, dün akþam eurosport ta 2009 Masters final maçý vardý.. Mark Selby - Ronnie O'Sullivan Çok uzun süre böyle çekiþmeli bir fnal seyretmemiþtim. Gerçi 19 frame üzerinden oynanmasýnýn da çekiþmede etkisi olduðunu kabul etmek lazým. 19 frame kýsa koþu sayýlýr bir final için, 35 veya 39 üzerinden oynansaydý fizik ve moral kondisyon farký ortaya çýkar, bir taraf en fazla 25. frameden sonra kopar giderdi.

Hýzlý tempo sullivanýn iþine geldiðinden midir nedir, Mark selby aþýrý aðýrdan alarak sinir savaþý yürüttü, bir nebze baþarýlý da oldu. 7-5 öndeyken frame'i alýp maçý da ron'un moralini de koparacak fýrsatý üç defa buldu ama üçünü de deðerlendiremeyince Ronnie (c'mon Ronnie!!!) önce 3 frame arka arkaya alýp durumu 8-7 ye getirdi. Arkasýndan selby bir frame aldý 8-8 oldu, devamýnda ronnie önce güzel bir century-brake le durumu 9-8 yaptý, son framede de uzun süre 16-16 lýk skor ve (ikiþer maksimum pot yaptýlar) safe-shot larla giden maç, ronnie'nin bir yerde sýkýlýp skora gitmesi ve devamýnda yürümesi, ardýndan da ronnie frame topunun üzerine 10 küsur sayý yapmýþ ve zor bir atýþý düþünürken Selby'nin oyunu concede etmesiyle bitti...

Maksimum frame sayýsýnýn (19) sadece bir altýnda (18) frame oynanarak biten ender bir finaldi ama dediðim gibi bunda final maçýný 19 frame oynatmanýn da etkisi var.

#3 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ocak 2009 - 12:01 ÖÖ

bir Ronnie O'Sullivan fanatiði olarak maçýn yarýsýný ayakta seyrettim babamla...o da sullivan'cýdýr feci...inanýlmaz bir maç oldu...resmen snookera doydum...gerçi sabah iþe gitmek baya zor oldu ama herþey için deðerdi... bu arada selby'yi de tebrik etmek lazým...gerçekten sonuna kadar zorladý, hatta zorlamakla kalmadý maçý da alabilirdi...zaten maçý zevkli kýlan da buydu...yoksa o'sullivan'ýn en büyük rakibi bana göre kendisidir...o isterse kazanýr, istemezse kaybeder... bu arada snooker konusunda forumda yalnýzým sanýyordum...frodo'nun postunu görünce altýn bulmuþ kadar sevindim:) yýllardýr þahane maçlar seyredip içime atmaktan býkmýþtým, paylaþacak biri oldu...umarým baþka takipçileri de vardýr...yoksa bile ucundan kenarýndan baþlamanýzý þiddetle tavsiye ediyorum...snooker hayatýmýn en büyük keyiflerinden biri...sýrf bu nedenle eurosportun kumandadaki yeri günden güne ön sýralara kaydý:) needeyse trt 1 in yerini alacak:)

#4 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Ocak 2009 - 06:01 ÖS

Benim de eþimle beraber, hatta kayýnvalidemle beraber seyredebildiðim yegane TV de canlý yayýnlanan spor olayýdýr :lol: Hatta yaptýrmayý düþündüðümüz evin bahçe katýna bir snooker masasý koymayý da düþünmüþtük ama, 3 band maç masasýnýn 2 katý olduðunu öðrenince vazgeçtik...

#5 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.620 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2010 - 03:14 ÖS

2010 Dünya þampiyonu bugün belli olacak.

Saat 17 civarý Eurosport'tan canlý yayýnla...

Bu arada 1985 yýlýnda finalde karþýlaþan iki bilardocu gösteri maçý yaptý dün akþam.10 dakika içinde dün akþamki gösteri maçýnýn tekrarý verilecek.

1985 Finalinin özeti için :

Ve spikerlerden birisi sanýrým Parma Maniac.

#6 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2010 - 08:00 ÖS

Bu arada 1985 yýlýnda finalde karþýlaþan iki bilardocu gösteri maçý yaptý dün akþam.10 dakika içinde dün akþamki gösteri maçýnýn tekrarý verilecek.


Steve Davis ve Dannis Taylor'un maçý... 1985 finali efsane bir finaldir. Steve Davis son frame'de basit sayýlabilecek son siyah topa kalmýþ ama kaçýrarak þampiyonluðu Taylor'a kaptýrmýþtý. Bu sene bu finalin 25. yýldönümünde iki efsane olayý bir þekilde temsili olarak yeniden canlandýrdýlar...

2010 finaline gelince Neil Robertson ile Graeme Dott karþýlaþýyorlar finalde... Neil tamam ama Dott'ýn buraya kadar çýkmasý sürpriz oldu açýkçasý... Ronnie O'Sullivan ve John Higgins'in erken vedalarý böyle sürpriz bir final çýkardý karþýmýza...

Muhtemelen Neill kazanýr. Ama yine de her sonuca açýk bir final... Sonuçta Dott eski þampiyon...

#7 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2010 - 08:25 ÖS

Dott sýkýyor beni, herifin tipini sevmiyorum resmen... Richardson daha tutkulu gözüküyor, þu finalde ronnie ile ikisi olsaydý keþke...

#8 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.620 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2010 - 08:35 ÖS

Dott sýkýyor beni, herifin tipini sevmiyorum resmen... Richardson daha tutkulu gözüküyor, þu finalde ronnie ile ikisi olsaydý keþke...


Dott denen adam Ruslara benziyor :D

Ýskoçlarla alakasý yok ehehhe...

Robertson alýr bencede :)

#9 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2010 - 09:33 ÖS

Richardson daha tutkulu


Robertson alýr bencede

ben zýçmýþým biraz yazarken... ;) 12-10 oldu, 12-11 e doðru gidiyor, ara Neill kardeþime yaramadý...

#10 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2010 - 09:46 ÖS

Final 35 frame'i görecek gibi duruyor. Gerçi henüz seansýn baþý ama Dott daha motive baþladý son seansa... Yine de her türlü sonuca gebe þuan için...

#11 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.620 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2010 - 12:28 ÖÖ

15-13 þuan robertson önde... Baya çekiþmeli gidiyor ama Robertson sürekli 2 frame önde... Saat 5 den beri oynuyorlar adamlar...Gerçekten çok zor bir spor bu...

#12 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2010 - 01:09 ÖÖ

Böyle giderse sabahý bulacak maçýn bitmesi... Feci temkinli oynuyorlar... Robertson koparým gidemedi, o yüzden iki taraf da çok temkinli... Kaçmayacak sayýlar kaçýyor...

#13 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2010 - 01:53 ÖÖ

Neil Robertson, Graeme Dott'a karþý 18-13 kazanarak ilk dünya þampiyonluðunu almýþ oldu...

#14 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.620 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2010 - 02:02 ÖÖ

Neil Robertson, Graeme Dott'a karþý 18-13 kazanarak ilk dünya þampiyonluðunu almýþ oldu...


Hakederek kazandý ama sonuncu frameden önceki 2 frame oyunlarýnda inanýlmaz pozisyonlarý kaçýrdý iki tarafta.O sýrada Dott belki durumu eþitleyebilirdi.

Pek heyecanlý deðildi açýkçasý...Kazanan eleman 500 poundla geldiði turnuvadan 250.000 pound alarak ayrýldý :D

#15 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.278 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ocak 2013 - 01:52 ÖÖ

Cevap : SNOOKER WORLD CHAMPIONSHIP 2006 Ýlk kez Eurosport daha Türkçe yayýna geçmemiþken, Stephen Hendry ortalýðý silip süpürürken, yarým yamalak Ýngilizcemle biraz konuþulanlarý anlayarak, biraz izleyerek kurallarýný öðrendiðim bu güzel oyunla sanýrým 15 yýlým geçti. Hemen her turnuvayý canlý takip ettim, iyi oyuncu kötü oyuncu ayýrt etmeksizin izleyebildiðim kadar çok maç izledim ve sonunda bir hayalimi gerçekleþtirip yerinde bir maç izleme þansý geçti elime. 21.01.2013 tarihi itibariyle 2013 London Masters finali akþam seansýný yerinde, Alexandre Palace'da izledim. Dünya gözüyle biraz da tesadüfen Stephen Hendry'i kanlý canlý gördüm. Fotoðraf çektirmek için bir tarafýmýzý yýrttýk ama BBC Sport kanalýnýn canlý yayýnýna katýlacaðý için dönüp gitti malesef. Bir diðer efsane Steve Davis'e 20 metre yaklaþabildim. Bir gün önce ki Mark Selby - Greame Dott yarý final maçýna gitmiþ olsam bir diðer aktif efsane Ronny O'Sullivan'ý görecektim. Pek hazzetmediðim bir oyuncu olmasýna karþýn Mark Selby'nin kazandýðý, Neil Robertson'ýn kaybettiði bir turnuva oldu. Görünen o ki Snooker'ýn son 10 yýlda geçirdiði evrim, deðiþen oyuncu profiliyle birlikte iyice mekanize oynayan sporcular ön plana çýkmaya baþladýlar. Bugün ne Steve Davis gibi bir taktisyen, ne de Stephen Hendry gibi sinirlerine aþýrý hakim olabilen bir oyuncu var ortalýkta. Jimmy White gibi Snooker tarihini en yetenekli ama en büyük looserý bile yok artýk. 90'larýn yetiþtirdiði son kahraman Rooney'de her sezon býraktým býrakacaðým diye diye uzatmalarý oynamaya devam ediyor. John Higgins var bir de. O da bahis skandalý sonrasýnda çok yara aldý. Aldýðý ceza sonrasýnda imajý anormal zedelendi. Bu saatten sonra Judd Trump dýþýnda efsane adayý kalmýþ gibi gözükmüyor. Gençlerden 17'lik Luca Bressel bir ihtimal oyunun yeni Stephen Hendry'si olabilir. Fazlasýyla yeteneði var yeter ki düzgün iþlenebilsin. Biraz ortamdan bahsetmek gerekirse Alexandre Palace fazlasýyla þehir dýþýnda kalan bir mekan. Londra'nýn Zone 3 tabir edilen bölgelerinden Green Wood'da. Green Wood Türk mahallesi olarak biliniyor ayný zamanda. Karlý, buzlu bir havada metro sayesinde ulaþtýðýmýz Green Wood'da ayak üstü Türk düðün konvoyuna da denk gelmeyi baþardýk. Bunu da not etmek gerek kenara. Yurdum insaný her yerde ayný. Biralarýmýzý alýp salona geçtiðimde büyülendim tek kelime ile ifade etmek gerekirse. 15 sene Eurosportta ekrandan izlediðim salonlardan birisine girmiþtim. Biletleri 7 ay önce satýn aldýðýmýz için þansýmýza 3. sýradan yer alabilmiþ olduk. Maç öncesi BBC Sport'un tescilli Snooker spikeri Hazel abla çýkýp konuþma yaptý. Sonrasýnda adýný bilmediðim (Eurosport ortak yayýna maç baþlangýcýnda girdiði için maç öncesi seyirciyi gazlama konuþmalarýný izleyemiyoruz ve burada gazý veren bir adam var.) gaz veren arkadaþ çýkýp müthiþ bir konuþma yaptý. Salon ayaða kalktý sanki. Bir an kendimi Ali Sami Yen'de gibi hissettim. Sanki seyirci masanýn yanýna inecek gibiydi. Çýt çýkmadan, vuruþ aralarýnda Come on Mark, come on Neill sesleri dýþýnda harika bir izleyici kitlesiyle son derece stresli bir maç izledik. Darýsý Dünya Þampiyonasýna. Bu sene için ekonomim bir turnuva daha kaldýracak gibi deðil. Artýk seneye aptal saptal vize sürecini bir kez daha geçip tekrar düþeceðiz yollara. En azýndan Birleþik Krallýk Turnuvasý'ný izlemek gerek. Mümkünse Dünya Þampiyonasý'ný. Benim için müthiþ bir deneyimdi. Snooker seviyorsanýz ve imkanýnýz varsa mutlaka bir kez gidip yerinde izlemek gerek bu sporu. Ama mümkünse bilinç seviyesi üst düzey olan Ýngiliz seyircisiyle izlemek lazým. Nerede alkýþlanacaðýný, nerede uuuu diye þoka girileceðini bilen bir kitle arasýnda, biranýzý yudumlayarak canlý maç izlemek, paha biçilemez bir keyif. Herkese tavsiye ederim.

#16 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.652 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Nisan 2016 - 04:35 ÖS

10 yıl olmuş topağı açalı, o zaman da Sheffiled'da WC varmış.. Şimdi de var... Bu yıl turnuva Sheffield'da aralıksız 40. yılını kutluyor (bunun da benden başka farkında olan yok, sanırım "ben kutluyorum" demek daha doğru :) )

 

Bu haftasonu dananın kuyruğu kopuyor...

 

Benim için turnuva ilk 1/8 maçında Ronnie'nin tam gaz frame topuna giderken beklenmedik şekilde beyazı pot edip elendiği gün bitti.. Belki biraz Mark Selby seyredilebilir.. 

 

Yine de bu yıl Eurosport tam 10 yıllığına WSC nin resmi yayımcısı olacağı anlaşmayı imzalayarak sporun geleceğine ne kadar güvendiğini gösterdi.. Umarım seyre değer birileri çıkar.. 


Galatasaray'dan gitmek isteyen gönderilir; hep öyle olmuştur. İstemeyen de gitmemiştir (Metin Oktay).


I'm forever blowing bubbles / pretty bubbles in the air / They fly so high, they reach the sky / And like my dreams they fade and die /

Fortune's always hiding / I've looked everywhere / I'm forever blowing bubbles / Pretty bubbles in the aeee!!


#17 frodo41

frodo41

  Senior Member

 • Members
 • 4.681 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Nisan 2016 - 05:52 ÖS

İpad ve Android tablette oynaması zevkli ,seyretmekten nasıl zevk alınır bu oyun :)
We fucking played great the whole season. Johan Elmander 13.May.2012

#18 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Mayıs 2016 - 08:02 ÖÖ

Kesinlikle oynaması acayip zeka isteyen, seyretmesi keyifli oyun. Ben de 10 senedir falan seyrederim bu topici nasıl atlamışım...

#19 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.068 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2016 - 07:41 ÖS

Selby diye bi adam var 3 bant oynarken izlemek isterdim. Adam filozof gibi ayni zamanda kesmeleri cok cilgin.

#20 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.278 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Nisan 2018 - 07:07 ÖÖ

2018 Dünya kupası oynanıyor şu aralar. Seri başı kıyımı yaşanıyor. Zirveden gelen oyuncuların büyük kısmı ön eleme ile gelenler tarafından hunharca ezildi. 

 

Mark Selby elendi. (Bu adamı hiç sevmem zaten, beter olsun)

Stuart Bingham elendi.

Shaun Murphy elendi. (Çok severim bu sempatik İngiliz'i. Yazık oldu. Türkiye'de bol tatil yapan birisidir.)

Marco Fu elendi.

Neil Robertson elenmek üzere. (Eski formundan son derece uzakta. Oyun stilini aşırı disipliner ve defansif bir tarza büründürdüğünden beri oyunu düşüşte.)

Ronnie O'Sullivan 1. turu geçti. Berbat başladığı maçta sağlam geri döndü. Adam şarap gibi, yaşlandıkça daha iyi oynuyor. Şu an en potansiyel şampiyon adayı. 2. turda Ali Carter ile oynayacak. Bu Carter'ın Sullivan'dan çektiği kadar da kimse çekmemiştir. Çok zor maç olacak iki taraf içinde. Kim elerse elesin bir sonraki maça ciddi yorgun olarak çıkacak.


IF SO POWERFUL YOU ARE, WHY LEAVE!?

0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye