İçeriğe git


- - - - -

2006-07 Resmi Transfer Haberleri Topiði


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
2359 replies to this topic

#41 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 10:57 ÖÖ

Arkadaþlar henüz erken demiþtim ama baktým ki daha þimdiden her gün bir isim yazýlmaya baþlandý gazetelerde transfer için. O yuzden Ömer Golan topiðini resmi transfer haberleri topiðine dönüþtürdüm. Geçen sene olduðu gibi bu sene de bütün transfer dedikodularý bu baþlýkta tartýþýlacak, ancak kesinleþmiþ transferler için yeni topik açýlabilecektir.


Ýþte Tomasson haberi Milliyet'ten..

Viking avý

Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki sezonun transferi için düðmeye basarken, Danimarka'nýn tecrübeli forveti John Tomasson ile temasa geçti

HALÝL ÖZER


Galatasaray bu sezon tüm birimleri ile þampiyonluða odaklanýrken, Özhan Canaydýn baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulu, önümüzdeki sezonun planlarýný da yapmaya baþladý.

Olumlu sinyaller
Mart ayýndaki kongreden sonra futbolcularýn alacaklarýný ödemeye baþlayan, Seyrantepe projesini büyük ölçüde çözümleyen sarý-kýrmýzýlý yönetim, kadrosunu güçlendirmek için Avrupa'da transfer temaslarý konusunda düðmeye bastý. Cim-Bom, Danimarka Milli Takýmý'nýn büyük kozu, eski Milanlý yeni Stuttgartlý Tomasson'u renklerine dahil etmek için görüþmeleri baþlattý.
30 yaþýndaki futbolcu için devreye giren ve menajerleriyle ön görüþme yapýp, olumlu sinyaller alan Galatasaray, þampiyonluk yarýþýnýn sonucu belli olduktan sonra operasyon için düðmeye basacak. Danimarkalý futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde, sarý-kýrmýzýlý yöneticilerin para konusunda her türlü olanaðý saðlamaya hazýr olduklarý da bildirildi.

Taraftar rahatsýz
Galatasaray Yönetimi'nin, yeni yýldýz oyuncu transfer edilmemesinden dolayý taraftarýn duyduðu rahatsýzlýk yüzünden maçlara gelmediðini düþündüðü ve önümüzdeki sezon bu açýðý mutlaka kapatmak istediði belirtildi. Tomasson'un transferinin gerçekleþmemesi halinde yöneticilerin, ismi gizli tutulan bir baþka forvet oyuncusuna yöneleceði de ifade edildi.

John Dahl Tomasson
Doðum tarihi: 29 Aðustos 1976
Boy: 1.82
Kilo: 75
Pozisyon: Hücuma dönük
orta saha, forvet
Oynadýðý kulüpler: Heereveen, Newcastle United, Feyenoord, Milan, Stuttgart

#42 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 11:07 ÖÖ

Pires'te mutlu sona doðru.... Detaylarý 2-3 ay sonra vereceðim. :)

#43 Guest_sonGS_*

Guest_sonGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 12:19 ÖS

G.Saray'da Juninho iddiasý Yeni sezona bomba gibi bir transferle girmek isteyen Galatasaray, O. Lyon'lu Juninho için ilk adýmý atýyor. Yarýn öðle saatlerinde Ýstanbul'a gelecek olan Brezilyalý futubolcunun menaceri Jose Fuantes ile akþam saatlerinde ise Sarý-Kýrmýzýlý kulübün Baþkan Yardýmcýsý ve Futbol Þube Sorumlusu Adnan Polat'la masaya oturuyor. 2008 yýlýna kadar O. Lyon'la sözleþmesi bulunan 31 yaþýndaki Juninho'nun Galatasaray'a gelmeye sýcak baktýðý, bonservis sorununun çözümü için de Baþkan Canaydýn'ýn Fransa'daki bütün baðlantýlarýný kullanacaðý öðrenildi. Hemen bitirecekler Bu arada Juninho'nun transferi için parasal kaynaðýn da nereden bulunduðu ortaya çýktý. Göreve gelir gelmez Denizbank'tan 12 milyon dolarlýk bir kredi saðlayan kredininin bir bölümünü futbolcularýna ödeyen Sarý-Kýrmýzýlý kulübün yeni yönetimi kalan parayý da Juninho'da kullanmayý planlýyor. Brezilyalý futbolcuya ve kulübüne yüklü bir para ödemeyi göze alan olan Galatasaraylý yöneticiler, anlaþma saðlanýrsa hemen Fransa'ya uçacak. Bahadýr Çokiþler / Akþam Gazetesi

#44 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 01:20 ÖS

Juninho degil de bana sanki Giuly olabilir gibi geliyor bu sene.. Nitekim kendi acýklamasý vardý devre arasýnda; GS talip oldu bana diye. Yine olursak, Giuly'nin de Barça'dan ayrýlmak istedigi düsünülürse, olmayacak transfer degil..

#45 Kapi

Kapi

  Senior Member

 • Members
 • 1.429 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 01:46 ÖS

Fransiz basinda'da Galatasaray'dan teklif aldigini yaziyor :

http://fr.sports.yah...d-composer.html

Fena bir transfer olmaz aslinda. Kanatlari iyi kullanan bir oyuncu...

#46 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 01:56 ÖS

Ýsimler güzel tabi Juninho, Pires, Giuly daha da eklenir bunlara.. Benim kanaatim hangisi olur bilmiyorum ama bu sene böyle bir oyuncu alýcaz gibi geliyor, yani 30 yaþ ve üstü, dünya çapýnda tanýnan ancak yavaþ yavaþ düþüþe geçen bir oyuncu.. Ýsmi iyi seçtikten sonra bence faydalý bir transfer olur ama örneðin Pires artýk 34 yaþýna geldi, o kadar da uzaða gitmeyelim diyorum..

#47 Guest_must1_*

Guest_must1_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 03:43 ÖS

yinemi basladi transfer topicleri bakalim ne piresler ne riquelmeler konusulacak bu topicte :> haydi hayirlisi

#48 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 04:28 ÖS

Pires'te mutlu sona doðru....

Detaylarý 2-3 ay sonra vereceðim. :)

:lol:

Ýmkanýmýz olsa bile ben Pires'in alýnmasýný istemiyorum.Onun yerine Guily çok daha iyi bir tercih olur bence.

Ama benim isteðim,hayalim Lyon'daki Juninho'dur. Bu adamý alabilirsek büyük transfer yapmýþ oluruz.Alex'ten daha iyi olduðu inancýndayým.

#49 Guest_jeaw_*

Guest_jeaw_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 04:49 ÖS

juninhonun alexle kýyaslanmasý bile komik olur ;)

#50 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 04:53 ÖS

Juninho, Guily, Pires vs vs.. Inanlar var bir de :)

#51 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 05:41 ÖS

alýrsýnýz alýrsýnýz.. Juninho'yla Giluy'yi alana Zidane bonus olarak veriliyormuþ :lol: Adnan Polat daha yeni dedi, para olursa biraz 2-3 transfer olur belki fazlasý olmaz diye.. onlar da gayet ekonomik ve normal adamlar olur, boþuna þimdiden hayallere kapýlmayýn derim..

#52 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 06:04 ÖS

Bir kere Guily Barca'da bile kadroya giremiyor.Messi sakatlandýktan sonra 36'lýk Larsson oynuyor da Guily oynamýyor.Böyle bir adamýn alýnmasýna hiç gerek yok. Juninho'ya gelirsek, adamýn frikikten baþka hiç bir þey yaptýðý yok.Maç içerisinde sýfýr.Bizim Arda 100 tane Juninho eder. Bir de Tomasson lafý geçmiþ.Milan'dan kovulmuþ,oynadýðý hiçbir klüpte tutunamamýþ birisi.Zaten gol atmayý da unutmuþ.Onca kaliteli forvetin arasýnda yer bulamaz kendisine. Pires ise emekliliðine yaklaþýyor.Ýzleyin bakýn bir maçýný bizim Ayhan'daki dinamizmin 10'da biri yok. 3 tane yýldýz oyuncu sözü vardý baþkanýmýzýn.Sözleþmeleri biten oyunculardan en az üçüyle anlaþýlacak demektir bu :D O deðil, hakikaten üþenmedim bu adamlar için birþeyler yazdým ya ona yanarým. Bir de yazdýklarýmý okuyup benle tartýþmaya girmek isteyenler bile çýkmýþtýr. Yapmayýn,etmeyin ey sevgili basýn, insanlarý aptal yerine koymayýn. Yoksa bu güzide medyamýz mý bu kadar aptal anlamýyorum... Þimdiden baþlamýþ transfer haberleri. X kiþisi olmasýn, Y kiþisi çok yaþlý,Z kiþisi olsa süper olur. X,Y,Z 'yi deðerlendirme hakký bizlerin ama seçme hakýný elinde bulunduran yönetim bu deðiþkenlerdekileri almayacaktýr.Almamasý da lazým zaten! Klübün hisseleri satýldý da kasamýza para girdi deniyor ama bu þekilde bir satýþ olmamalýydý.Daha planlý,daha doðru bir hamleyle belki transferden söz edebilirdik ucuz da olsa ama mevcut oyuncularý elimizde tutsak baþarý diye düþünüyorum artýk!

#53 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 06:32 ÖS

Þaka maka özlemiþim bu topiði yaa :lol: ama bu sefer istatistik falanda tutalým bence...bakalým sene sonunda kaç futbolcu gelicek Galatasarayýmýza :) Þimdiden 3 oldu bile baksanýza... Ýsmi geçen þahýslar hakkýnda savatageye aynen katýlýyorum...Tomasson baþta olmak üzere hiçbiri Galatasarayýmýzýn bana göre ihtiyacý olan futbolcular deðiller.Bize Uður Yýldýrým gibi Halil Altýntop gibi adamlar lazým...Bence emekliliði gelmiþ futbolculara dünya kadar para dökmek yerine Avrupadaki genç Türk oyuncularla ilgilenmeliyiz...neyse önümüzde çok yol var...Zamanla tartýþýrýz...

#54 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 06:32 ÖS

juninho ve giuly iyi adamlar ve bize cok gereken iki oyuncu fakat bence maddi krizi bu kadar ciddiken, oyuncu transferi yanlisdir. En az 2-3 sezon alt yapila idare etmek zorundayiz yoksa borclar dahada beter olur. Zaten Hakan ve Ergunun disinda fazla yasli oyuncumuz yok, bide alt yapimiz guclu ve bundan faydalanmaliyiz. Uzun vaddeyi dusunmek zorundayiz ve bugunku sartlar boyle luks transferlere izin vermiyor.

#55 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 07:00 ÖS

Kendi adýma hemen þunu ekleyim de yanlýþ anlaþýlma olmasýn. Bende bu basýnda çýkan isimlerin alýnamayacaðýný biliyorum. Sadece Juninho'nun hayalimdeki transfer olduðunu belirtmek istedim.Heinz'ýn yerine þöyle ucuz,genç gelecek vaadeden bir oyuncu olursa daha iyi olur bence.

#56 Kapi

Kapi

  Senior Member

 • Members
 • 1.429 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 07:33 ÖS

Sampiyon'lar lig'ini dusunursek, hangi mevki'ye takviye gerekiyor sizce ? Ya'da soyle soyliyeyim, seneye fener'in 100.yili. Peki nasil bir takim kurmamiz lazim sampiyon olmamalari için ? :)

#57 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 07:45 ÖS

Sampiyon'lar lig'ini dusunursek, hangi mevki'ye takviye gerekiyor sizce ?
Ya'da soyle soyliyeyim, seneye fener'in 100.yili. Peki nasil bir takim kurmamiz lazim sampiyon olmamalari için ? :)


Sag bek, Sol bek, oyun kurucu ve defansif orta saha..

Neye oncelik verilmesi dersen, sag bek ile oyun kurucu dusunulmesi lazim sonra eger para artarsa (olmayan sey nasil artiyor, o da guzel bir soru tabi :lol: ) defansif ortasaha ve sol kanata da takviye yapilmasi gerekir..

#58 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 07:55 ÖS

Bence Heinz'in yerine yabancý bir sol kanat oyuncusu Sað bek alternatif olarak Mehmet Topuz. Eðer alýnabilirse de bir oyun kurucu yada bir defansif orta saha. Bu durum gidecek yabancýlara göre de þekillenecektir.(Mondragonun gitmesi gibi yada Song'un ayrýlmasý gibi)

#59 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 07:59 ÖS

Na sað, ne sol,ne orta ne de forvet. Ýhtiyacýmýz olan oyuncu sadece ve sadece duran top kullanabilen bir adam... Juninho olursa mükemmel olur.Maç içerisinde hiç koþmasýn.Sadece frikik ve korner kullansýn yeter... Günümüz futbolunda duran toplarýn çok büyük önemi var...En yakýn örneði fenerbahçe..Bu sezon duran toplarý çýkarýn bakalým kaç gol atmýþlar ve kaç puan almýþlar... O yüzden ne Guily ne Tomasson nede baþkasý...Ýhtiyaç sadece duran top ustasýdýr!! Kaliteli bir usta gelmeyeceksede her halikarda Uður Yýldýrým'ý isterim... Tomasson+guily mi yoksa sadece Uður mu deseler tereddütsüz Uður derim...

#60 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Nisan 2006 - 08:43 ÖS

ya bu adamlari transfer etsek artik resmi olarak batariz. Illa bir transfer yapmak gerekiyorsa, yonetim gidip Turkiyedeki diger genc yetenekleri toplasin; mesala bir caner ve mehmet topuz cok is yapar...uzun vadeyi dusunmek lazim ve bu anlayisla degisen hic birsey olmaz...tabi tek fark rivayi elden kacirmis olacaz!!!! bu bizim son sansimiz