İçeriğe git


- - - - -

Forumda Kullanýlacak Türkçe Ýle Ýlgili


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
24 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 09 Şubat 2006 - 02:15 ÖS

Kimseden edebi cümleler kurmasýný ya da cümleleriyle bizi mest etmesini beklemiyoruz.. Ancak foruma yeni katýlan üyelerde sýklýkla gördügümüz, Türkçe'nin kötü kullanýlmasýna da göz yumacak deðiliz.. Bundan boyle dogru düzgün noktalama iþareti kullanmadan, w, sh, @, gibi harfleri Türkçemizin harflerinin yerine koyarak dilin ýrzýna geçen, büyük harfle yazan herkese, 1 UYARI yapacagýz, sonra da forumdan uzaklastýracagýz.. Ýsterse Türkçe'yi dogru kullanan 10 kiþi kalalým, bunu yapacaðýz.. Yanlýþ anlaþýlmasýn, kimsenin cümlelerinin gramatik anlamda doðruluðunu inceleyecek ve ya ne bileyim, ayrý yazýlmasý gereken de'yi, bitiþik yazmýþsýn diye ceza verecek deðiliz.. Aslýnda ne demek istediðimizi anladýnýz; o yuzden uzatmýyorum :) Konuyla ilgili sorularýnýzý burdan iletebilirsiniz.. Teþekkürler,

#2 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.737 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Şubat 2006 - 07:01 ÖS

'Ananý al git buradan' tarzinda vatandasi ile konusan bir Basbakan'a sahip ulkeyiz. Bu istedigin biraz fazla degil mi?

#3 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Şubat 2006 - 07:53 ÖS

'Ananý al git buradan' tarzinda vatandasi ile konusan bir Basbakan'a sahip ulkeyiz. Bu istedigin biraz fazla degil mi?


Usataraftar bir derece katýlmakla birlikte, seni temin ederim ki buradaki pek çok insanýn seviyesi bahsettiðin þahsa oranla her açýdan daha yüksek, o yüzden kendimize kötüyü deðil iyiyi örnek alalým her zaman..

#4 Guest_pera_*

Guest_pera_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Şubat 2006 - 04:35 ÖS

Bu giriþimi gönülden destekliyorum :okey:

#5 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.824 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Şubat 2006 - 03:15 ÖS

ýcq ,msn ,anlýk mesajlaþma derken türkçemiz gerçekten bozuldu.bunu düzeltmek yine bizim elimizde...TDK yazýlanlarý görse baþkaný kalpten gider sanýrým. :D

#6 Guest_coldinho_*

Guest_coldinho_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 12:19 ÖS

turkcemizin bozuldugu falan yok ya abartmayýn kime nasýl kolay geliyosa anlasýlýr bi bicimde istedigi gibi yazmalý bence sonucta kalkýp bi cv verirken bi tez yazarken de boyle yazmýyoruz heralde..turkcenin bi yere gittigi yok..burasý eglence ve hos zaman gecirme amaclý bi platform degil mi ? anlasýlýr olduktan sonra bence herkes istedigi gibi alýstýgý gibi yazmakta ozgur olmalý..kalkýp insanlarý sýnýrlandýrmanýn cezalandýrmanýn bi amacý yok boyle bi sebepten dolayý.. (bence)..

#7 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 02:30 ÖS

turkcemizin bozuldugu falan yok ya abartmayýn kime nasýl kolay geliyosa anlasýlýr bi bicimde istedigi gibi yazmalý bence
sonucta kalkýp bi cv verirken bi tez yazarken de boyle yazmýyoruz heralde..turkcenin bi yere gittigi yok..burasý eglence ve hos zaman gecirme amaclý bi platform degil mi ?
anlasýlýr olduktan sonra bence herkes istedigi gibi alýstýgý gibi yazmakta ozgur olmalý..kalkýp insanlarý sýnýrlandýrmanýn cezalandýrmanýn bi amacý yok boyle bi sebepten dolayý..
(bence)..


Coldinho, inan bu uyarýda kastedilen türde mesajlarý belki de bu forumda görmedin bile çünkü birkaç yeni üyenin 1-2 son derece saçma sapan mesaj yazýp, türkçe'yi katletmek demeyelim de türkçe'yi hiç kullanmamalarý üzerine yazýlmýþ bir uyarý bu.. Dediðim gibi, çoðu kiþi bu tarz mesajlara rastlamamýþ bile olabilir çünkü çok þükür bu kiþiler yazmak konusunda fazla ýsrarcý olmuyor ancak üye sayýsýnýn hýzla artmasýndan dolayý tedbir amacýyla böyle bir uygulama þart oldu..

#8 Guest_P S K_*

Guest_P S K_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 02:54 ÖS

'Ananý al git buradan' tarzinda vatandasi ile konusan bir Basbakan'a sahip ulkeyiz. Bu istedigin biraz fazla degil mi?admin kardeþ siyasi bir mesaj var uyarýn lütfen.... :kizgin:

#9 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.039 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 03:00 ÖS

'Ananý al git buradan' tarzinda vatandasi ile konusan bir Basbakan'a sahip ulkeyiz. Bu istedigin biraz fazla degil mi?admin kardeþ siyasi bir mesaj var uyarýn lütfen.... :kizgin:


Gereksiz polemik yaratma maksatlý mesajlara izin verilmiyor, yeni üye olduðun için bir kez de burada tekrarlýyorum.. Ayrýca içinde 'baþbakan' lafý geçiyor diye siyasi olmuyor o mesaj..

#10 Guest_P S K_*

Guest_P S K_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 03:03 ÖS

'Ananý al git buradan' tarzinda vatandasi ile konusan bir Basbakan'a sahip ulkeyiz. Bu istedigin biraz fazla degil mi?admin kardeþ siyasi bir mesaj var uyarýn lütfen.... :kizgin:


Gereksiz polemik yaratma maksatlý mesajlara izin verilmiyor, yeni üye olduðun için bir kez de burada tekrarlýyorum.. Ayrýca içinde 'baþbakan' lafý geçiyor diye siyasi olmuyor o mesaj..:sasirdim: :topuk: :sasirdim: :koptum: :topcu: :sasirdim:

#11 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 03:18 ÖS

Böyle anlamsýz içerikli mesajlar atarak bu forumdaki ömrünü biraz kýsaltýyorsun haberin olsun.

#12 Guest_P S K_*

Guest_P S K_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Şubat 2006 - 10:44 ÖS

Böyle anlamsýz içerikli mesajlar atarak bu forumdaki ömrünü biraz kýsaltýyorsun haberin olsun.

haklýsýn affedersinnizzzz :agla: .....

#13 Guest_ezeq_*

Guest_ezeq_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Mart 2006 - 02:16 ÖÖ

Sadece smileyden olusan mesajlar da yasaklansin bence. Ben bir þey anlayamýyorum bazen. Ayrýca süper gereksizler. Ben buraya insanlarin fikirlerini merak ettigim icin giriyorum, okuyup dusunmek "hmm.." demek istiyorum ama bazý mesajlar sadece alýntý ve smileylerden olusuyor. Anlamsýz geliyor ve bosu bosuna kirlilik olusturuyormus hissine kapiliyorum. Konuya daha once deginilmediyse dikkate alinir umarim.

#14 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Mart 2006 - 08:15 ÖS

anlamsýzlar konusunda son derece haklýsýn!ama bazen mesela biþeye sadece güldüðümüzü belirtmek için bi gülücük koyma hakkýmýzda olsun yani tamamen yasaklanmaz ki bu! ve zaten anlamsýz sadece smiley yazanlarýda adminlerimiz uyarýyor,bi örneði bu sayfada yukarda var ;)

#15 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Mart 2006 - 05:55 ÖÖ

"chok sheker bi uyghulama, bole tUrkchemizi filhan kathlediolar feci bisi oluo nette." :) bir de bunun tiki kiz konusma versiyonlari var, onlar vahim.

#16 Guest_rec_raiser_*

Guest_rec_raiser_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Nisan 2006 - 05:31 ÖS

baþkan lan lý llunlu konuþuyoor biz biraz kýsalma yapmýþýz yanlýþ olmuþ biraz gereksiz konu

#17 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Nisan 2006 - 05:37 ÖS

Konu gereksiz deðil özellikle 5 mesaj atmýþ biri buna kesinlikle karar veremez. Bu tarz yazmaya devam edersen bu forum için de gereksiz biri olarak hayatýna devam edeceksin.

#18 Guest_bakayoko_*

Guest_bakayoko_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2006 - 11:41 ÖÖ

Güzel bir uygulama çabasý. Ýlk uygulama olarak, bu konunun isminde geçen 'Ile' baglacýnýn 'Ýle' olarak düzeltilmesi uygun olur diye düþünüyorum.

#19 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2006 - 12:44 ÖS

Sevgili Arda; O kasten yapýlmis bir sey deðil; Baþlýkta ilk harf büyük diðerleri küçük yazýlmýþtý; ancak forum otomatik olarak baþlýktaki ilk harfleri büyük yapýyor; i'yi de Ýngilizce I yapmýþ; ondan kaynaklanýyor..

#20 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2006 - 01:00 ÖS

Aynen Çaðdaþ'ýn dediði gibi :)