İçeriğe git


- - - - -

Victory ve Rainbow Nicklerine Sahip Kullanýcýmýz Hakkýnda


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
Bu konuya henüz yanıt verilmemiş

#1 Guest_GalataSarayi Yonetim_*

Guest_GalataSarayi Yonetim_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Kasım 2004 - 10:38 ÖS

Yönetimimiz tarafýndan, Victory ve Rainbow nicknamelerinin ayný kiþi tarafýndan kullanýlmakta olduðu ,IP lerin karþýlaþtýrýlmasý sonucu, tespit edilmiþtir. Ayný user Victory nickiyle forumda yazmasýna raðmen Rainbow nicki ile forumda yazý yazmamaktadýr. Fakat bu nicki özel mesajlar ile diðer baþka bir üyeyi rahatsýz etmek amacýyla kullanmaktadýr. Bu tutum forumumuz yönetimi tarafýndan 'kabul edilemez' olarak karþýlanmýþ ve kullanýcýnýn forumdan uzaklaþtýrýlmasý konusunda oybirliði ile karar verilmiþtir. Saygýlar, GalataSarayý Yönetimi