İçeriğe git


- - - - -

CybaGs Nickli User Hakkýnda


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
Bu konuya henüz yanıt verilmemiş

#1 Guest_GalataSarayi Yonetim_*

Guest_GalataSarayi Yonetim_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 22 Kasım 2004 - 08:30 ÖS

CybaGs nickli userýmýz sürekli forumun formatýna aykýrý haraket ettiði ve defaatle yapýlan uyarýlarý dikkate almadýðý için (geçici olarak) no-post cezasý almýþtýr. Cezanýn süresi ya da uygulanýp uygulanmayacaðý yöneticilerin tamamý tarafýndan belirlenecektir. Saygýlar, Galata Sarayý Yönetimi ------------------------------------------------ User'ýn cezasý onaylanmýþ ve 1 hafta no-post olarak belirlenmiþtir. 22 Kasým 18.30 da baþlayan ceza 29 Kasým 18.30 da sona erecektir. -------------------------------------- Ceza sona ermiþtir.