İçeriğe git


Resim
* * * * * 1 oy

Şenol Güneş


 • Please log in to reply
435 replies to this topic

#1 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.298 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2005 - 04:27 ÖS

taþ yerinde aðir...

taþ yerinde aðýrdýr, atalar boþa demez
kaleciden antrenör... eksik kalsýn istemez....

1100 küsur dakika gol yemeyen kaleci
hoca olmaya kastý... düþünmek bile feci...

iyi insan ve lakin teknik adam diyemem
10 yýl önceki filmi bir daha izleyemem...

izlemek isteyenler buyursun trabzon’a
yönetmenden mi nedir, rastlanmaz mutlu sona..

filmde son 10 dakika hep ýstýrap doludur
anladýðým tek gerçek; yönetmen defoludur...

sevinç gözyaþlarýmýz hüzne döner muhakkak
finiþi gördük derken, gideriz tepe taklak...

dünya üçüncüsü mü, üçüncü dünyalý mý
tartýþmaya kalkarsan adam sayarlar malý...

en iyisi susarak trajediye bakmak
kaybettikçe büyüsün býrak binlerce ahmak...

felsefe yapar fakat... icraatý sorma hiç
icraat 3 aðustos... ve sevinen üç-beþ piç...

güçlülerin yanýnda kurban garibi seçer
karizmasý ve hükmü yalnýz onlara geçer...

imparator, efsane... milleti kekliyoruz
ve kendimiz inanýp baþarý bekliyoruz...

mehmet’ten gol kralý olduðunda trabzon
ancak o zaman olur efsane’yle þampiyon...

güneþe balçýk çalmak deðil amacým dostlar...
maksat aðaç hükmüne sayýlmasýn tüm otlar...

taþ yerinde aðýrdýr atalar boþa demez...
kaleciden antrenör... eksik kalsýn istemez...
100 sene de uðraþsa bu iþi öðrenemez

http://www.bordomavi.net

Yani bu derecemi güzel anlatýlýr bir adam çok hoþuma gitti paylaþýyým dedim :lol:

#2 Guest_LuisFigom_*

Guest_LuisFigom_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2005 - 04:30 ÖS

süper ya :)

#3 Guest_Berk_*

Guest_Berk_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2005 - 04:52 ÖS

Bu baþarýsýzlýkta Þenol Güneþ bence en son suçlanacak insan. Birinci suçlu direkt olarak yonetimdir bence. Yap(ama)diklarý transferlerle , oyuncularýn ücretlerinde yarattýklarý dengesizliklerle tam bir aciz yonetim olduklarýný kanýtladýlar.

#4 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2005 - 04:57 ÖS

Hakikaten yani Ziya Doðan ve Aybaba'lý Trabzon'u da gördük sonuçta. Bence Trabzon gayet iyi oynuyordu þu Anortosis faciasýna kadar, en azýndan seyir zevki veriyorlardý. Ama þu an giden/ sakatlanan oyuncular ve yapýlan yanlýþ transferlerle çöktüler maalesef. Bu saatten sonra da baþka TD toparlayamaz bu takýmý kolay kolay.

#5 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.blendcreative.com.tr

 • SIT
 • 8.815 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Eylül 2005 - 12:06 ÖÖ

Bu kisi bence bu yaptiklariyla bile kismetli, sirf gaz hoca. Basli basina bir degerlendirme konusu belki ama bu sonuc cok normal Trabzon'da.

#6 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Eylül 2005 - 03:49 ÖÖ

Senol dan hoca olmaz anadolu takimlarinda orta siralrda oynayan takimlarda belki basarili olur cok gerci cok basarili (!) Bolu spor macerasini unutmamak lazim

#7 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Ağustos 2011 - 02:46 ÖS

Cevap : Þenol Güneþ... Kelimlerle tarif etmekte zolandýðým bir kader, ironik hayat hikayesi...tazminatsýz milli takýmdan derdest edildi...ali þeni, þikebahçeyi hep zorladý.. bu ülkede çalýþýlmaz dedi, gitti.. manasýz bir memleket hasretiyle geri döndü ama burda deðiþen biþey yoktu...gene þikebahçenin önüne dikildi...ve þikecilerin hata yapmasýna neden oldu...þimdi pfdk'da yargýlanacak... enteresan...

#8 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 11:30 ÖÖ

Cevap : Þenol Güneþ... Trabzonspor Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Fenerbahçe ile aralarýndaki dostluðun bittiðini söyledi, “Bu iþ 50 senede kapanmaz. Kupa almamýz da bizi kurtarmaz. Ýki senedir bu olayý konuþuyoruz ama cevap bulamýyoruz” dedi Trabzonspor’un hocasý Þenol Güneþ, Fenerbahçe ile aralarýndaki sorunlarýn uzun yýllar daha devam edeceðini ileri sürdü. Antalya kampýnda Beyaz TV’ye özel açýklamalar yapan Güneþ, birçok konuda çarpýcý ifadeler kullandý. Ýþte tecrübeli teknik adamýn mesajlarý... * Bizim baþkanýmýz dünyanýn en iyi baþkaný. Çok zeki, çok çalýþkan. Trabzonspor’u seviyor. Bütün zamanýný kulüp için harcýyor. Ben kendimi baþkanlýða deðil, antrenörlüðe göre hazýrladým. 45 senedir bu mesleði yapýyorum. Benim ne iþim var baþkanlýkta. Ama taraftar olabilirim. * Giray Kaçar bizim için büyük kayýp. Araþtýrma yapýlmasýna raðmen bir þeyler çýkabiliyor. 1.5 aydýr göðüs aðrýsý olduðunu söylüyordu, doktorlarla paylaþtý ama önemsemedi. Hareket ettiðinde aðrýlarý olduðunu söylüyordu. Tatile gitti geldi. Yapýlan muayenelerinde futbol oynamaya engel deðil dediler. Son araþtýrmalara göre risk olur dendi. Þu an aramýzda olamayacak gibi görünüyor. * 3 Temmuz sürecinden Fenerbahçe ve Trabzonspor büyük zarar gördü. Ýki takým güzel bir yarýþ yaparken, iki takým kavga eder duruma geldi. Suç kimdeydi? Kim ne yaptý? Trabzonspor bir suç iþlediyse cezasýný çeksin. Ben iþlediysem ben de çekeyim. Ama ben iþlemediysem, bundan neden zarar göreyim. ‘Fýrat Aydýnus bizi doðradý’ * Fenerbahçe-Trabzonspor rekabeti vardý ama dostluðu da vardý. Bu dostluðu kaybettik. Bu çok kötü bir þey. Ortada ganimet var, bunu paylaþalým anlayýþý var. Biz kupayý aldýðýmýzda her þey bitecek mi? Bizim aldýðýmýz kupa haksýzsa, ben o kupayý istemem zaten. Bence 50 yýlda kapanmaz bu iþ. Trabzonspor’un kupa almasý da kurtarmaz. Ýki yýl oldu hâlâ bunu konuþuyoruz ve cevap bulamýyoruz. * Fýrat Aydýnus geçen sezon 6-7 maçýmýza geldi, hepsinde aleyhimize kararlar verdi, bizi doðradý. Beþiktaþ ile Ýstanbul’da oynadýðýmýz maçýn hakemi de oydu. Ýstanbul bölgesi hakemi ve Beþiktaþlý olduðu da söyleniyor. O maçta beni rapor etmiþ, kimse bilmiyor ama ben 3 maç ceza aldým. Kural neyse uygulandý, ben itiraz etmedim.

#9 muhtar

muhtar

  Re-Member

 • Members
 • 4.700 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ocak 2013 - 11:34 ÖÖ

Cevap : Þenol Güneþ... doðrularý yanlýþlarýndan fazla bir adam. ben seviyorum þenol güneþ'i.

#10 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ocak 2013 - 11:10 ÖS

Cevap : Þenol Güneþ...

Ülkemiz futbolu içinde -Fatih Terim dahil- en çok katký yapanlardan birisidir bana göre Þenol Güneþ. Futbol bilgisi, oyuncu yetiþtirmesi, teknik-taktik bilgisi olarak eleþtirilebilir, yeterliliði sorgulanabilir.
Lakin duruþ olarak, kendine yapýlanlar ve kendisinin yaptýklarý olarak deðerlendirirsek,
ülke futboluna en fazla katkýyý vermiþtir bence.
Zira o derece haksýzlýða uðrayýp, o kadar eleþtiri alýp, üstüne oynanýp,
halen bir kez bile çirkefleþmemiþse,
gerçekten de büyük karakterdedir.

Ýsyan etme þekli küfürlü-kavgalý da olabilirdi,
mafyacýlýk oynamaya müsait ortamý da vardý.
Ancak daima "spor adamý" kimliðini taþýyarak davrandý, buna uygun konuþmalar yaptý.
Bu kadarýna hayret bile ettim doðrusu.
Zira bir yerde insan patlamalý dedim.

Ama bugün istifa etmiþ. Sessiz sedasýz diyebiliriz.
Ve çok üzüldüm, bir futbolsever olarak.
Hele hele adaleti, hakkýný arayan birisinin getirildiði noktayý görünce.
Kimsenin hak arama gücü kalmadýðý memleketimi gördükçe.
Futbol gibi, kitleleri yönlendirebilecek bir "din"de temiz insana çok ihtiyacýmýz vardý halbuki.
Sayýlarý az idi.
Biri daha çekip gitti...#11 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.862 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ocak 2013 - 11:44 ÖS

Cevap : Þenol Güneþ... Ertugrul saglam da istifa etmis.. Insallah yerine FB usagi hocalardan birisi gelmez.

#12 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.841 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ocak 2013 - 11:58 ÖS

Cevap : Þenol Güneþ... 2 sampiyoluk kazanacakken, birini heyecanina digerini þikeye kaybetti. Yazik emeklerine.

#13 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.719 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ocak 2013 - 03:08 ÖÖ

Cevap : Þenol Güneþ... Vay anasini, kumpasa gel. Tolunay ve ekibi ile haftalar once anlasilmis, Senol Hocanin istifa etmesi bekleniyormus. Kim bilir altini nasil oydular. Twitter sayesinde ortaya cikmis, teknolojinin cani sagolsun.

#14 F@biooO

F@biooO

  Senior Member

 • Members
 • 10.742 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 29 Ocak 2013 - 09:13 ÖÖ

Cevap : Þenol Güneþ... Nurullah Saðlam boþta (Patriot dedi), bunlar hala... (Gözyaþý damlalý referans mektubu yazýlýr...)

#15 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Mart 2013 - 11:20 ÖÖ

 

Türk futboluna büyük hizmetler veren Terim ve Denizli oradaydı. Ama 2002’de bizi Dünya 3.’sü yapan Şenol Güneş, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı’dan 2 kez davet telefonu almasına rağmen organizasyona katılmadı

U20 Dünya Kupası kuraları çekildi önceki gün. “Bu da neymiş yahu?” diyenler olur, sakın ha! Baya önemli bir organizasyon. FIFA’nın Dünya Kupası’ndan sonra en önem verdiği 2. turnuva ve Türkiye’de yapılacak. Yapılmasını sağlayan herkese teşekkürler. Kura çekimine katılım tahminimden yüksekti. Böylesine fazla katılımın olmasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Servet Yardımcı’nın büyük katkısı ve emeği var. Ona ayrıca teşekkür gerekir. U20 Dünya Kupası İstanbul, Bursa, Rize, Trabzon, G.Antep, Kayseri ve Antalya’da oynanacak. 

Tarabya Oteli’nde standları vardı bu şehirlerin. Bursa’nın yeni stadının maketini gördüm. Maketi bile adeta ‘Mekan oynatır’ diyordu. İnanıyorum ki bu statta hem oynayanlar hem izleyenler büyük keyif alacaklar. En büyük etkinlik Rize standının önünde oldu. Tulum eşliğinde Servet Yardımcı FIFA Asbaşkanı Jim Boyce başta olmak üzere Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Göksel Gümüşdağ, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Rize Teknik Direktörü Mustafa Denizli’yi horon oynattı.

Türk futboluna büyük hizmetler veren Terim ve Denizli oradaydı. Ama 2002’de Kore ve Japonya’daki Dünya Kupası’nda Milli Takım’ı 3. yapan Şenol Güneş yoktu. Salonda bulunan her 10 kişiden 7’si bana “Neden Şenol Güneş yoktu?” diye sordular. Ben de 5 dakika geçmeden bu soruyu Servet Yardımcı’ya sordum. İşte Yardımcı’nın bire bir cevabı: “Kendisini bizzat aradım ve davet ettim. Ama bana gelemeyeceğini söyledi. ‘Hocam bu hayır cevabını kabul etmiyorum. Bir hafta sonra yeniden arayacağım’ dedim ve aradım. Cevabı yine ‘Hayır’ oldu.”

Vatan

 

 http://turkfutbol.co...tay.asp?id=7246#16 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Kasım 2014 - 12:59 ÖÖ

yav sen ne bayrak bir adammışsın hocam, adamlığınla yaşa emi. adamlık öğrensinler senden...

 

 

 

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Güneş, göreve geldiği ilk günden beri basın mensuplarının yakın ilgisiyle karşılaştığını, bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sporun sevgi, barış ve kardeşlik olduğunun unutulmamasını isteyen Güneş, spor yapan kişilerin de zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmaları gerektiğini kaydetti. Bir gazetecinin, “A Milli Takım kalecisi Volkan Demirel, dün akşamki Kazakistan maçı öncesinde sahada ısınırken taraftarlarla bir diyalog yaşadı ve sahayı tek etti. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Güneş, şu yanıtı verdi:

“Dünkü olay başlı başına bir olay. Bir oyuncuya küfredilmesini, hakaret edilmesini doğru bulmuyorum çünkü onlar sanatçıdır, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onların da sorumluluklarını bilerek hareket etmeleri gerekir. Ben milli takım antrenörüyken o takım benim değil hepimizindi. Şimdi de hepimizin. Görev yapan da yapmayan da geçici olduklarını bilmeliler. 'Yetki bende güç de bende istediğimi yaparım' derse, toplum da sizi itici olarak bulursa o zaman doğru olmaz. Onların yaralanması, bizim yaralanmamız demek. Çünkü beni temsil ediyor, kulüpleri temsil ediyorlar.”


 

Güneş, “Bursaspor uzun bir zaman sonra A Milli Takıma 4 oyuncu verdi. Bunun sizde bir sırrı var mı?” sorusuna karşılık şunları kaydetti:

“Ben küçüklüğümden beri Bursaspor'u biliyorum. Mesut, Ersel dönemi çok gündemdeydi. Şahıslar önemli ama Bursaspor daha önemli. A Milli Takıma 4 oyuncu gönderdik. Ben bunun daha fazla olmasını istiyorum ve bekliyorum. Ama şu an için erken. Ben oyuncularımın milli takıma daha donanımlı gitmelerini isterim. İyiler ama gidip gelmelerini istemem. Daha donanımlı olmalılar, milli takım markalaşmalı. Milli takım tepede bu nedenle her şeyi donanımlı olan oyuncuların olması lazım. Teknik, taktik, sosyal ilişkiler bakımdan örnek olmalılar. Geri geldiklerinde de takımlarında daha iyi oynamalılar. Ben onu bekliyorum. Dün itibarıyla olumlular ama daha yeterli değiller. Yapacakları var. Bizden gidecek oyuncular var ama bu temennidir, dikte değildir. Milli takımın bir antrenörü var, seçimi de o yapacaktır. Biz sadece gurur duyarız.”

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları

Deneyimli teknik adam, “Geçen hafta içinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın hakemlere karşı bir çıkışı oldu. Bu söylemler, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile yapacağınız maçta hakemleri ön plana çıkartıyor. Bu konuda bir rahatsızlık hissediyor musunuz?" şeklindeki soruyu ise şöyle cevapladı:

"Çok doğru bir tespit. Maalesef bu gelenek haline geldi. Bu tip açıklamalar, geçen maçlara değil, gelecek maçlara yapılan yatırımdır, güç gösterisidir. Sizin ülkede güçlü görünmeniz hiç kimsenin umurunda değil. Sizin gücünüzü iyi kullanmanızın herkes için önemi var. Yani seyirci, ekonomi, sosyal, lobi, taraftar, kulüp gücü, her şeyi arkanıza alabilirsiniz ama yarın bunların hepsi gidebilir elinizden. Ben burada Bursaspor unvanı ile konuşuyorum. Bursaspor unvanı olmasa da aynı şeyi söylüyorum. Benim o kimliklerim, unvanlarım, başkaları üzerinde tahakküm yapacaksa Allah göstermesin... Çünkü o vicdan rahatsızlığı ile yaşayamam. Dolayısıyla, hakemlerle ilgili zaman zaman bizim de eleştirilerimiz oldu. Hakemler maalesef baskı altındalar, güvensizlik içindeler. Bunun devam ettiğini düşünüyorum."

"Son hadise bence şık olmadı, Kulüpler Birliği toplantısındaki o açıklamayı doğru bulmuyorum" diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç ona gerek yok, gereğini yaparsınız. Yani 'basamazsın, basarım, bastım' bu kelimelerin kullanılması bile çok çirkin. Federasyon geminin kaptanıdır. Her türlü yaptırım hakkına sahip olmalı. Onun için gerekirse kanun çıkarılmalı, etkin olunmalı. Bu söylemler yanlışsa gereğini yaparsınız, gündeme gelip de bir daha onun için toplantı yapmazsınız. Bunun için toplanılmaz, bu toplanmak yanlış söylemi olduğu kişiyi büyütür, güçlendirir ve öyle de oldu zaten. Dediğiniz de doğru, bir sonraki maça yatırım yapmaktır. Hakemlerin insanların bu tür baskılar altında eğilmesi de karakterlerin zayıflığını gösterir. İnşallah öyle olmayacaktır.”

Güneş, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan kaptan İbrahim Öztürk, Ferhat Kiraz ve Aydın Karabulut'un affedilmesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili yöneltilen bir soruya da şu an için bu oyuncularla alakalı böyle bir düşüncelerinin bulunmadığını söyledi. Şenol Güneş, ara transfer döneminde takıma katkısı bulunan hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi.#17 heroesoflife

heroesoflife

  Senior Member

 • SIT
 • 2.568 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Kasım 2014 - 06:24 ÖÖ

Su ortamdaki en temiz adam.

#18 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2014 - 11:13 ÖÖ

adamın hammaddesi , magma tabakası:

 #19 winner

winner

  Senior Member

 • SIT
 • 2.228 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2014 - 11:16 ÖÖ

Kaçırdık bu adamı kaçırdık. Onu getirselerdi Ünal Aysal bile gitmezdi.#20 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2014 - 11:21 ÖÖ

Unal Aysal yabancı dilde universite okutacaktı,o yuzden avam gelmistir Senol hocayı getirmek ona..
 • Ali bunu beğendi
Kral Yokken Soytarilar Cosar, Kral Yokken Efelenir Cakallar, Verilen Her Aranin Bir sonu Vardir, Kral Mekana Gelince KOPEKLER AYAGA KALKAR!!!!!
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye