İçeriğe git


- - - - -

Haberlerin tekrar tekrar post edilmesiyle ilgili uyarý


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
2 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 12 Temmuz 2005 - 09:57 ÖÖ

Son günlerde, basýndan ve ya internetten taþýdýðýmýz haberlerin, daha önceden foruma taþýnýp taþýnmadýðýna bakmadan, alelacele bir kez daha foruma girmek moda oldu.. Bu hiç onaylamadýðýmýz ve forumun yapýsýný bozan bir davranýþtýr.. Zaman olabilir, bir haberin taþýndýðýný görmemiþ olabiliriz ve bir kez daha yazabiliriz; insanlýk halidir, anlayýþ gösteririz.. Ancak tekrar tekrar, uyarýlara raðmen bu þekilde davranýlmaya devam edilirse, tekrar postlanan haberler silinecek, haberi tekrar geçen kiþiler de no post cezasý alacaklardýr.. Bilginize,

#2 Guest_umbrogs_*

Guest_umbrogs_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Temmuz 2005 - 10:28 ÖÖ

gian ben birdefa yaptým bu hatayý özür dilerim

#3 Guest_gian_*

Guest_gian_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Temmuz 2005 - 10:51 ÖÖ

Onemli degil umbro..Ýlk seferinde uçurmuyoruz kafa merak etme :)