İçeriğe git


* * * * - 1 oy

İstanbul'un 100 lezzeti


 • Please log in to reply
232 replies to this topic

#41 Guest_mge_*

Guest_mge_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Mart 2005 - 04:19 ÖÖ

Beyti'nin telefon numarasýný biliyorum ben; 0 212 663 29 90. florya'da. haftasonlarý kalabalýk oluyor, rezervasyon iyi olur. ama içerideki her þey eski zaten, etrafta da hep yaþýný baþýný almýþ amcalar oluyor, açmýyor beni pek yani. :) Bir de et yemekleri konusunda Gelik de iyidir, Ataköy'de Crowne Plaza'nýn yanýnda. Onun numarasý ise 0 212 560 72 82. Haftasonlarý dolu oluyor orasý da. Gerçi uzun süredir gitmedim ama çok deðiþtiðini sanmýyorum. Ataköy-Florya vs. dünyanýn öbür ucu gibi geliyor bana. :) Selvi diye bir yer var Taksim-Sýraselviler'de, Romanya Konsolosluðu'nun karþý tarafýnda. Çok güzel ev yemekleri, zeytinyaðlýlar var. Epey eski bir yer, babam öðrenciyken orda yermiþ, ben de geçen sene yurttayken orda yerdim yemekleri. Þimdi de dolma yapacak kadar ustalaþamadýðým için biber dolmasý, bol yoðurtlu kabak dolmasý (caným çekti gece gece) yemeye gidiyorum. Sabah 12-1'e kadar da kahvaltý servisi var. Gece 1'e kadar açýk. Rezervasyon yaptýrmaya gerek yok, zaten çok ucuz bir yer ve self servis çalýþýyor. Ama yakýnlara paket servis yapýyormuþ, numarasý 0 212 293 89 64.

#42 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Mart 2005 - 08:59 ÖÖ

Biri yemek mi dedi :) Kebap olarak en iyilerden biri Develi'dir. Orada özellikle kurutulmuþ patlýcan ve içli köfteyi tavsiye ederim. Bunun dýþýnda ýzgara olarak Uludað Et Lokantasý'ný beðendim. Tabii bu mekanlar ortalamanýn üzerinde fiyat olarak. Çöp þiþ için Yýldýz Üniversitesi'nin yanýndaki Yýldýz Cafe'yi tek geçerim, serviste verilen közde soðan, maydonoz ve ezmeli salata muhteþem. Buraya mutlaka uðrayýn :) Bunun dýþýnda meksika yemekleri için El Torito'nun fajitas'ýný deneyin derim, tavuk aðýrlýklý yemeklerin en güzelini TGI'da yedim oranýn da ayrýca ilginç kokteylleri de var yazýn denenebilir. Neyse daha yazarýz :)

#43 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Mart 2005 - 09:01 ÖÖ

Manzarayi bilmem ama Kasibeyaz'da baya iyidir..

#44 Arat

Arat

  Junior Member

 • Members
 • 2.808 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Mart 2005 - 03:54 ÖS

ata sana meydan okuyorum... :) juri olarak bir kac kiside gelsin buradan... taksime iskende gidelim... iskendircimi aklaticam... zaten omurede sozum var... hodrimeydan... :)

#45 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 08 Mart 2005 - 04:45 ÖS

Ahah tamam abi bana uyar yalnýz karþýlaþtýrma amacýyla baþka bir yerde daha yedirmek lazým. Hatta mümkünse Bursa'da iskender yemiþ birini götürmek lazým :D

#46 Arat

Arat

  Junior Member

 • Members
 • 2.808 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Mart 2005 - 07:10 ÖS

tamam ama ayni gun olmasin mumkunse ahah... :)

#47 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Mart 2005 - 05:47 ÖÖ

Hincal kosesinde yazmis..

Yeþilköy'de bir lezzet!..

Emin Bengisu yakalayýp götürmese, ne iþim var Yeþilköy'de.. Havaalaný deðil caným, köyün kendisinden söz ediyorum.. Ýstasyon Caddesi'nde bir yer.. Hacýbey Kebabçýsý adý..

Minik, þirin, müþterileri ile cývýl cývýl sevimli bir dükkan.. Döneri önce iþtah açýcý olarak veriyorlar size.. Pide arasý, ya da dürüm þeklinde.. Ben ikisinden de aldým tabii.. Sonra iskender.. Ama enfes..

Osmanlý saraylarýnýn üzüm þýrasý eþlik ediyor yemeðe.. Katký maddesi olmayan has kuru üzüm suyu.. Þýranýn kuru üzümden yapýldýðýný bu vesile ile öðrendim. Hazmý kolaylaþtýrýcý özelliði yüzünden Bursa Kebabý'nýn ayrýlmaz parçasý imiþ.. Adana Kebabý'nýn þalgam suyu gibi..

Oraya kadar keyfim harikaydý, sonra sýra tatlýya geldi.. Millet kaymaklý peynir tatlýsý ile parmaklarýný yerken, ben þeker hastasý Hýncal onlara bakmamak için buranýn devamlý müþterisi olduklarý belli yan masadaki genç ve güzel öðrenci kýzlarla sohbete daldým.. Onlar da beni kýskandý ya..

Efendim bu Hacýbey, Bursa'daki ünlü Hacýbey'in þubesi imiþ.. Ýzmir Karþýyaka'da, Ýstanbul Teþvikiye'de de varmýþ. Onlarý bilmem.. Yeþilköy'ü bilirim.. Sizleri kapýda güleryüzleri ile, karý koca Arýkanlar, Seyfi ve Sema karþýlayýp, uðurladýklarýnda eðer memnun kalmamýþsanýz beni arayýn, hemen..

#48 Bengü Cakmak

Bengü Cakmak

  SaFir

 • Members
 • 2.823 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mart 2005 - 04:49 ÖS

*up*

#49 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Nisan 2005 - 04:55 ÖÖ

Cadde'nin lezzet yýldýzý: Jerfi

Ýtalyan mutfaðýndan, Fas ve Jamaika mutfaðýna kadar birbirinden farklý lezzetleri, özel içecekler eþliðinde tatmaya ne dersiniz? Þaþkýnbakkal'da her yaþtan gençlerin uðrak yeri olan 'Jerfi', 1996 yýlýndan bu yana Baðdat Caddesi müdavimlerine aile ortamý sunan en sevilen cafe-restoranlardan biri durumunda.


ORTAM SICAK VE SAMÝMÝ

Meltem Yemiþçi ile Ömer Can Yýldýz'ýn sahibi olduðu bu keyifli cafe, hizmet anlayýþý, sýcak ve samimi ortamý ile benzerleri arasýndan sýyrýlýyor. Gün boyunca soul, latin, caz ve blues tarzýndaki müziklerle konuklarýnýn hoþ vakit geçirmesini de hedefleyen mekan; sinema, tiyatro, medya ve spor camiasýndan ünlü simalarýn da gözdeleri arasýnda. Jerfi'ye 'caddeli' müdavimleri dýþýnda Ýstanbul'un en uzak köþelerinden gelen konuklar da var.

Ayrýntýlý bilgi ve rezervasyon için tel:(0216) 467 01 03/04


Dünya mutfaðý

Baðdat Caddesi'nin gözde mekânlarýndan Jerfi'de dünya mutfaklarýndan seçkin lezzetler denemeniz mümkün. Fas ve Jamaika yemeklerine de mönüsünde yer veren Jerfi'de, yemek sunumlarý da son derece þýk.

http://www.sabah.com...050403-200.html


Burayi biliyorum. Gittim, gayet de guzeldi. Biraz hesap gecirmece ama hamama giren terler :)

#50 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Nisan 2005 - 05:42 ÖÖ

Suadiye'deki Saloon'da aklima geldi.. Aslinda Sabah'ta biraz once bir kose yazarini okurken hatirladim.. Telefonu da 0216-416 50 50.. Ilgilenlere..

#51 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 03:56 ÖÖ

"Hoþ geldiz abi!.."

"Baþým üstüne abi. Kendi mesleðimde farklý bir tat, güzel bir yemek, iyi bir hizmet sunmuþsam, dünyanýn en mutlu insaný benim." Recep Usta.. Galatasaray'ýn bir maçý için indik Diyarbakýr'a, bizim Cim Bom seyahat çetesi ile.. Orhan, Ünal, Özcan, Ertekin, ben..
Karnýmýz nasýl aç.. Hava ne kadar güzel.. Bol aðaçlý bir bahçenin önünde Tavacý Recep Usta yazýyor.. Salaþ bir yer.. Ama temiz.. Civardaki Diyarbakýrlýlar, Recep Usta'nýn kendine has bir tava yaptýðýný söylüyor, hararetle de tavsiye ediyorlar..
Oturduk. Recep Usta bizzat masaya geldi. Nasýl þeker bir adam.. Nasýl da saygýlý.. Nasýl mutlu, Ýstanbul'dan misafirleri var diye..
Az sonra Recep Usta'nýn tavasý önümüze geldi.. Saçta piþmiþ bir et.. Altý üstü et.. Ama bir sosun içinde piþmiþ ki o et, eti bir kenara at, sosa ekmeði daldýr. Öyle lezzetli.. Akþam otelde herkes Recep Usta'nýn tavasýndan söz ediyordu.. Döndüm, dünyalar güzeli Diyarbakýr ile ilgili bir dizi yazý yazarken, Recep Usta'yý da ihmal etmedim. Bir yazýyý da ona ayýrdým. Bir iki yýl geçti aradan.. Recep Usta'dan haber geldi. Her bayram, her kandilde arar.. Bu defa baþka.. Ankara'da dükkân açýyormuþ.. Bir yazýnýn vefasý.. Anadolu insaný bu iþte.. Diyarbakýr'daki salaþ bahçeden, pay-i tahtta dükkâna.. Ankara öyle her þeyi beðenmez.. Diplomatlar, politikacýlar, üst düzey bürokratlar.. Nasýl züppe bir hava vardýr orada.. Dükkân açýyorsanýz, her þeyi mükemmel olmalý..
Tavacý Recep Usta bu ortamda tuttu iþte.. Dostlardan da haberler gelmeye baþladý..

"Senin Tavacý çok iyi iþ çýkarýyor ha.." Bir türlü kýsmet olmadý, Ankara'ya gidip Recep Usta'yý görmek.. Sonunda o ayaðýmýza geldi..
Geçen çarþamba hani bizim ünlü yemek var ya, Ertekin'de..
Aaa.. Baktým Recep Usta tezgâhýn baþýnda bize tava hazýrlýyor..
Ne iþ?.. "Hýncal Aðbi senin tüm takýmý davet etmeye geldim aslýnda.. Cumartesi günü Sahil Yolu'nda, Suadiye'de dükkân açýyorum.." Gittik tabii.. Sahilden giderken Yazmacý Tahir Sokak giriþinde hemen.. Koca tabela ve afiþleri de görüyorsunuz zaten..
Bahçesi 250, içerisi 200 servislik, denize nazýr bir dükkân.. Nasýl güzel, nasýl zevkli dekore edilmiþ..

Nerede o salaþ bahçe, nerede bu cennet..Bizim çarþamba masasý oldukça büyüktür. Yarýsý geldi, ama gene kalabalýk.. Tek servis hazýrlamýþ Recep Usta.. Koca bir tepsi.. Üç garson taþýyor.. Ýçinde harika etler ve iki çeþit pilav.. Ellerimizi beraber yedik..
Bu kadar mý lezzetli olur, her þey..

Bizim medyanýn en büyük eksiði bu.. Baþarý öykülerini, ballandýra ballandýra yazmaz.. Diyarbakýr'ýn o salaþ bahçesinden Ankara'ya, oradan da, Ýstanbul'un en güzel sahiline uzanan, kavruk Anadolu delikanlýsýnýn roman olacak, film olacak hayatýnýn fevkalade güzel bir Öykü-Haber olduðunun farkýnda bile deðildir.
Açýlýþa yýðýnla kameraman, foto muhabiri, gazeteci gelir.. Recep Usta'yý anlatmak hiçbirinin aklýna gelmez. Kim gelmiþ, kiminle gelmiþ, kiminle gitmiþ?. Varsa yoksa magazin malzemesi..
Recep Usta'nýn baþarý öyküsünü millet merakla, heyecanla okur, merakla izlermiþ, bu öykü, umutsuzluk içindeki milyonla insana ýþýk, meþale, umut olurmuþ, bilemezler..
Diyarbakýrlý Meþhur Tavacý Recep Usta'yý daha yakýndan tanýmak isterseniz, buyrun..
www.tavacirecepusta.com Ankara: 0 312 436 60 30 Ýstanbul: 0 216 410 92 22

#52 reallion

reallion

  Senior Member

 • Members
 • 1.819 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 08:26 ÖÖ

alýrým rakýmý boðaza nazýr bir yerde balýk eþliðinde... baþka da bir þey istemem...

#53 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 05:22 ÖS

Ahah tamam abi bana uyar yalnýz karþýlaþtýrma amacýyla baþka bir yerde daha yedirmek lazým. Hatta mümkünse Bursa'da iskender yemiþ birini götürmek lazým :D


bursa'da okumuþ biri olarak iskender konusuna yeterince vakýf olduðuma inanýrým. sizin için gönüllü jüri olurum kardeþlerim ne demek

#54 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 05:26 ÖS

bu arada ben hem diyarbakýrda hem ankarada tavacý recep ustada kaburga yedim diyarbakýrdakinin tadý hala damaðýmdadýr. bol köpüklü ayran ile müthiþ olur valla

#55 Guest_Parma Maniac_*

Guest_Parma Maniac_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 06:13 ÖS

yazýn lan daha çok yazýn.. geleceðim 1 aya, deneyelim sýradan hepsini :lol:

#56 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 10:49 ÖS

Entrecote - Rue Marbeuf 75008 ya da Rue Saint Benoit 75006 Paris'in en iyi entrecote lokantasý... :D

#57 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Mayıs 2005 - 11:02 ÖS

[i]Develý ve Kasýbeyaz Turkýye'nýn en ýyý restaurantlarýdýr derým baska da býrsey demem.

#58 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2005 - 02:56 ÖÖ

Nupera/Lokanta 212 245 60 70

#59 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Mayıs 2005 - 09:14 ÖÖ

Entrecote - Rue Marbeuf 75008 ya da Rue Saint Benoit 75006
Paris'in en iyi entrecote lokantasý... :D


Kaan sana burdan bir kafa atarým; Allahýn züppesi seni :)

#60 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Mayıs 2005 - 07:48 ÖS

Kör adam.. Topigin basligi Istanbul'un 100 Lezzeti olmasina ragmen Paris diyor yahu :D
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye