İçeriğe git


- - - - -

Doðuþ Süreci Hakkýnda


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
Bu konuya henüz yanıt verilmemiş

#1 Guest_GalataSarayi Yonetim_*

Guest_GalataSarayi Yonetim_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2004 - 11:46 ÖS

Sayýn GalataSarayý Forumlarý Uyeleri ve bizi izleyen misafirler.. Galatasaray'i sevenlerin ortak buluþma noktasý olma idealiyle yola çýktýk..Ortak amaçlarýn Galatasaray'a ait bir þeyler yaratmak, bir þeyler paylaþmaktan ziyade kiþisel egolarýn tatmin merkezi olma yolunda ilerleyen bir yerden koptugumuz dogrudur.. Söyleyecek çok þeyimiz olmasýna ve soylersek kimin haklý kimin haksýz oldugunun acýkca belli olacak olmasýna raðmen, biz susmayý ve yeniden doðuþumuza odaklanmayý tercih ediyoruz.. Biz size; kavga, gürültü, çekiþme, iktidar mücadelesi, kiþisel hesaplaþma vaad etmiyoruz.. Biz size, aydýnlýk güleryüzlü insanlarýn, Galatasaray ortak paydasýnda buluþtuklarý ve amacý internet ortamýnda en büyük Galatasaray taraftar sitelerinden biri olmak olan bir oluþum vaad ediyoruz.. Bu noktadan hareketle, bir kez daha yineliyoruz..Bizim için dün yok, bugun ve de gelecek var.. Kavgadan, gürültüden sýkýlmýþ herkesi, bu yeni platformumuza davet ediyoruz..Gelin ve bu yeniden doðuþa katkýda bulunun.. Herþey Galatasarayýmýz için.. Saygýlarýmýzla, GalataSarayý Yonetim Kurulu